Etikett: Charlotte Gyllenhammar

”In waiting” för en plats att stanna

Konst är en viktig del av det offentliga rummet. Nu har du som stockholmare chansen att påverka var nästa konstverk ska placeras.

Ni får ursäkta den halvengelska rubriken ovan. Den anspelar förstås på Charlotte Gyllenhammars konstverk ”In waiting”, ett passande namn på en skulptur som just nu väntar på sin framtida placering i staden. Se mer i dagens DN där Stockholms Konst engagerade och energiske chef Mårten Castenfors poserar med konstverket.

DN STHLM 9 oktober 2013.
DN STHLM 9 oktober 2013.

Den mesta konstnärliga gestaltning som kommer till i vår stad beror på 1-procentregeln. Det är en väldigt viktig regel, som säger att en liten men viktig andel av kommunala anläggnings- och byggkostnader ska gå till just konst. På så sätt utvidgas gradvis stockholmarnas gemensamma konstsamling – där många kan se den. På stan, när nya torg och platser anläggs, i och utanför skolor, äldreboenden, idrottsanläggningar, saluhallar och andra fastigheter.

Det är viktigt att stadens olika verksamheter följer enprocentregeln. Konst bidrar till att göra staden roligare, tryggare, mer spännande och utmanande! Vi från staden och Stockholm Konst/konstrådet ser också gärna fler samarbeten med privata fastighetsägare. Läs mer om enprocentregeln på länken i bilden nedan! 

Sedan finns också en påse pengar – som Madeleine Sjöstedt sett till att utvidga – för att köpa in och placera ut konst på fler platser, där det kanske inte sker några stora förändringar och nybyggen men där vi ändå tycker att det behövs mer konst. Det gäller inte minst flera av våra stadsdelar i ytterstaden. Jag vet att många av mina med-Kungsholmsbor gärna ser mer kultur och konst på Kungsholmen – och det ska vi jobba för! – men just det här konstverkets placering har ett krav: Det ska vara utanför tullarna. Och det tycker jag verkligen är rätt prioriterat.