Author Archives

Tycker till om Stockholm, Sverige och världen med bas på Kungsholmen. Ägnar både arbete och fritid åt politik. Käpphästar: Kungsholmen ska vara en trygg del i en växande världsstad. Kultur för böcker och ett rikare samhälle. Kunskapsfokus från första klass till universitetet. Tycker att politiken ska ägna sig åt kärnuppgifterna. Och att en fri fungerande marknad bygger på aktiva konsumenter.