Etikett: konstnärlig gestaltning

Mer konst på Kungsholmen

Konsten i det offentliga rummet är en viktig del av en stad. Enprocentregeln för konstinvesteringar är en viktig princip i en växande stad – och har gett Kungsholmen flera nya, intressanta inslag i stadsbilden.

Läs mer om enprocentregeln!
Läs mer om enprocentregeln!

När vi bygger vidare på Stockholm bygger vi stad. På Kungsholmen är det kvartersstaden som växer, framför allt i nordväst, Lindhagen, Hornsberg, Kristineberg. I en tät stenstad i kvartersstruktur är det också viktigt med grönskande, välskötta parker – och med konst! Konstnärlig gestaltning behövs i gatumiljön, på torg, i parker, längs strandpromenader…

I veckans nummer av lokaltidningen Mitt i Kungsholmen skriver jag om hur vi genom att samla resurser från flera projekt kan få större och bättre konstnärliga uppdrag (se nedan). Ett exempel som jag skrev om häromveckan är de magiska lyktstolparna och lockande danspaviljongen i Kristinebergs Slottspark (den sistnämnda på bild på förstasidan). Citaten på Moa Martinsons torg och det mystiska, vita trädet i Brovakten-parken under Essingeleden (blommar det – eller inte?) är andra exempel.

Mitt i 19 november 2013.
Mitt i 19 november 2013 (klicka på bilden för större version).

Mer konst till Kungsholmen med samlade resurser

De senaste åren har vi blivit tusentals nya Kungsholmsbor. Och förutom alla nya bostäder och arbetsplatser, har vi också fått en hel del ny konst i vårt gemensamma offentliga rum. Konstverk som är och kommer bli naturliga inslag på platserna och för hela Kungsholmen.

Jag har haft glädjen att få medverka till tillkomsten av såväl citaten och konstverket på Moa Martinsons torg, som de speciella lyktstolparna och danspaviljongen som skapar magi och tidsresa i Kristinebergs slottspark. Snart invigs också parken vid Brovakten, under Essingeleden – vi har ett förunderligt, evigt knoppande träd att se fram emot!

Alla dessa konstverk bygger på enprocentregeln, som innebär att alla nya torg, gator, platser och hus i kommunens regi också ska få en konstnärlig gestaltning. Och genom att samla resurserna från flera mindre projekt – som kring Kristinebergs slottspark – kan vi skapa något större och mer unikt, som ger ett värde för alla boende och besökare. En samlad ”en procent” blir mer än många små, utspridda!

På Kungsholmen bygger vi vidare på innerstadens populära kvartersstruktur. Och i kvartersstaden behöver vi både grönska – och konst!

Rasmus Jonlund (FP)
Ordförande Folkpartiet Kungsholmen
Kulturpolitiker i kulturnämnden & konstrådet Stockholms stad

Grunden för konst i staden är enprocentregeln som du kan läsa mer om här. Jag har tidigare bloggat om konst och enprocentregeln bl.a. härom min kulturpolitiska agenda här, och mitt uppdrag i konstrådet här.