Etikett: Libanon

De 13 procenten och de 130 000

Världens flyktingkatastrof fortgår i oförminskad eller ökad styrka – oavsett det svenska valresultatet. Med tragedierna i Syrien och Medelhavet finns större anledning än någonsin för fler än svenskarna att öppna sina hjärtan, och gränser.

FLYKTVÄG OCH DÖDSRISK. Över 3 000 flyktingar har drunknat i Medelhavet hittills i år, jämfört med 600 under hela förra året. På överfulla och sjöosäkra båtar vågar de livet. (Bilden föreställer människor i liknande situation utanför Guatemala. US Navy.)
FLYKTVÄG OCH DÖDSRISK. (Människor i liknande situation som i Medelhavet, utanför Guatemala. US Navy.)

130 000 syriska kurder som flytt de framryckande fanatikerna i Isis på bara några dagar – många för andra gången, nu över gränsen till Turkiet. Över 3 000 flyktingar, många syrier och eritreaner, som drunknat i Medelhavet – hittills i år, jämfört med 600 under hela 2013. Miljontals flyktingar fast i läger, ofta under svåra förhållanden i fortsatt osäkra områden. De 80 000 som väntas komma till Sverige i år framstår nu, om inte förr, som så få. En annan siffra – 13 procent för Sverigedemokraterna – blir i krisen och behovet att hjälpa helt irrelevant.

Vi kan inte hjälpa alla, men vi kan göra vårt. Vi kan och ska hjälpa mer på plats, för att flyktingorganet UNHCR och grannländer som Turkiet, Jordanien och inte minst det lilla Libanon ska klara de enorma utmaningarna att ge en dräglig tillvaro för miljoner människor på flykt. Vi ska fortsätta påverka andra länder i Europa att jämte oss och Tyskland ta ett större ansvar. Men det kommer sannolikt inte göra att färre vill och behöver få skydd här i Sverige.

Efter det svenska valet väntar säkerligen en stor diskussion om integration – språk, arbete, utbildning, antidiskriminering. Både diskussionen, och den sakpolitiska utvecklingen är viktig: För att möta SD:s svartmålande, svartsynta, orealistiska och ohumanistiska människosyn och politik (som jag är övertygad om inte i grunden delas av 13 procent av väljarna). Och, framför allt, för att ge alla människor i Sverige en chans att bygga sina liv och bidra till samhället. Alliansen och Folkpartiet, med Nyamko Sabuni och Erik Ullenhag som ansvariga ministrar, gjorde mycket för att bl a ändra fokus från socialtjänst till arbetsförmedling men mer kan och behöver göras. Alla ska veta att Sverige behöver fler som kan och vill arbeta framöver, också genom arbetskraftsinvandring.Det är bara att hoppas att det nya regeringspartiet Socialdemokraterna också inser behovet av både det och en integrationspolitik överhuvudtaget – de har velat stoppa det förra, och har för egen del redan avskaffat det senare.

Integration och migration är dock två olika frågor. Flyktingars behov och rätt till skydd har inget med behoven eller möjligheterna på svensk arbetsmarknad eller för den delen bostadsmarknad att göra. Det måste gå snabbare att få jobb, det måste gå snabbare att bygga bostäder. Men allra snabbast måste det gå att ge fler människor skydd.

Asyl är en rättighet. Fler med asylskäl måste få utnyttja den rättigheten i Europa – utan att riskera livet på Medelhavet. Kvotflyktingarna kan bli fler om andra länder tar ett större ansvar, men det räcker inte. Sverige måste med övriga EU öppna både våra hjärtan och våra gränser. Vi behöver tillsammans komma överens om asylvisum – möjligheten att få resa tryggt till Europa för att få sina asylskäl prövade under ordnade former. Det är något Folkpartiet driver på för, i Sverige och Europa genom bl a Europaparlamentarikern Cecilia Wikström. Vi har Miljöpartiet med oss – men vad säger deras tilltänkta regeringspartner Socialdemokraterna?

Nu agerar världens länder äntligen mot de blodtörstiga fanatikerna i Isis. Där borde Sverige också kunna ta del. Gentemot Syriens diktator Assad står världssamfundet tyvärr fortfarande handlingsförlamat, och flyktingarna blir fler. Europa måste göra mer även för dem. De krafter som vill stänga Sveriges gränser får – oavsett valresultatet – ge sig. Nu måste de stoppas även i Europa.

DN: USA i flyganfall mot IS i Syrien. SvD: Över hundratusen kurder flyr Syrien. SR Ekot: Dramatisk ökning av flyktingar till Europa. Dagens Arena: Dramatisk ökning av drunknade båtflyktingar i Medelhavet.

Öppna hjärtan eller stängda gränser?

”De krafter som vill stänga gränserna kommer att få ge sig”. Få ord gjorde större intryck än dessa under utfrågningen av Jan Björklund i går. KDU borde lyssna till Folkpartiledaren istället för att göra utspel om minskat flyktingmottagande. Integrationen i Sverige behöver förbättras, men asylrätt och flyktingmottagande är inget fritt valt arbete – och på sikt gör det Sverige och världen bättre.

Från Azaz i Syrien efter flygbombardemang i augusti 2012. Bild från Scott Bobb, Voice of America via Wikimedia.
EN VÄRLD I BRAND. Från Azaz i Syrien efter flygbombardemang i augusti 2012. Bild från Scott Bobb, Voice of America via Wikimedia.

Det svenska flyktingmottagandet har fått en stor roll i valrörelsen av flera olika skäl. Det största skälet är naturligtvis att delar av världen står i brand: Krig, förföljelser, hunger och död hotar miljoner människor, just nu mest akut i Syrien och norra Irak, med scener av en art och omfattning som med Jan Björklunds och många andras ord inte har setts sedan andra världskriget. Många miljoner är flyktingar, inom sitt lands gränser eller i grannländerna.

En liten del försöker och lyckas fly till Europa, varav en stor del kommer till Sverige. Migrationsverket räknade redan i somras med en ökning med en tredjedel, från drygt 60 000 till 80 000 flyktingar (Aftonbladet) och efter Isis framfart i Irak lär det inte bli färre. Men oavsett det svenska flyktingmottagandets storlek måste vi komma ihåg att det är en mycket liten bråkdel av det stora antal människor som nu lever i flyktingläger under ofta dåliga förhållanden, i länder med avsevärt mindre resurser och i osäkra zoner nära den konflikt de har flytt ifrån. Inte minst är trycket hårt mot det lilla Libanon, där antalet syriska flyktingar nu överstiger libanesernas eget antal.

Nu höjs fler röster för ett begränsat flyktingmottagande. Att Sverigedemokraterna går till val på en nedskärning av invandringen med 90 procent är inte förvånande; rasismen är deras arvegods och grundsten, fantasifyllda kalkyler deras politiska verktyg och uppförstorade eller konstlade motsättningar deras livsluft. Den hårda kritiken mot SD:s 152 miljarder i besparingar (Aftonbladet) handlar lika mycket om ohållbara beräkningar och avsaknad av realism, som de otäcka värderingar som besparingsviljan står för. Idén att vara flyktingarnas bästa vän genom att växla flyktingmottagande mot ökat bistånd och insatser i flyktinglägren håller inte heller och kritiseras inte minst av flyktingorganet UNHCR själva (SVT), som för övrigt vädjar till omvärlden att hjälpa till att få ut människor ur lägren.

När önskemålen om begränsat flyktingmottagande kommer från Kristdemokratiska ungdomsförbundet och deras ordförande Sara Skyttedal, är förvåningen desto större (DN Debatt, SR). Tyvärr målar också Skyttedal upp motsättningen kring jobb och bostäder med ett stort flyktingmottagande, och hon har redan hunnit få mycket och berättigad kritik (SR). På flera punkter har hon rätt: Flyktingmottagandet måste vara ett ansvar för fler. Integrationen i Sverige måste bli bättre. Slutsatsen blir ändå fel.

I det kortsiktiga, akuta skedet där vi befinner oss nu är det nödvändigt att fler länder tar ett ansvar och tar emot flyktingar. Sverige, Tyskland och några till gör stora insatser. Om fler närmade sig oss skulle hundratusentals till kunna få en tillflykt i Europa. Även USA kan säkerligen göra mer. Folkpartiets Jan Björklund, Birgitta Ohlsson och Erik Ullenhag skrev i går tillsammans med EU-kommissionären och partivännen Cecilia Malmström mycket berättigat att ”hela Europa måste hjälpa krigens offer” (Aftonbladet debatt). EU tar nu också över ansvaret för båtflyktingarna från Italien, som Cecilia Malmström kunde berätta i går (SR). Men: Även om andra länder tar större ansvar, betyder inte det att Sverige kan och ska ta emot färre, vilket Björklund också framhöll i partiledarutfrågningen i går kväll (SVT). För att hjälpa syrierna, irakierna och deras grannar i Libanon och Jordanien behöver vi totalt sett förmodligen ta emot fler.

Flyktingmottagande är för övrigt inget fritt valt arbete – även om vissa rika länder tycks behandla det så. Asylrätten är just en rättighet, och styrs av internationella konventioner som man inte så enkelt trampar under fötterna så som SD vill. (Jag håller än så länge KDU oskyldiga tills motsatsen har bevisats).

Nästa fråga gäller integrationen. Det tar i dag alltför lång tid från det att en person kommer till Sverige tills han, hon eller hen är i arbete. Det måste vi ändra på – och vi är på väg. Etableringsreformen är, med sina brister och barnsjukdomar, ett viktigt steg då ansvaret för mottagandet och introduktionen av invandrare har lagts på Arbetsförmedlingen istället för kommunerna och deras socialtjänst. Det handlar om att i större utsträckning inte bara fråga vilken hjälp och vilket understöd nya invånare i Sverige behöver – utan mer om vilken kunskap de har och vad de kan bidra med. Av de över 250 000 fler jobb som har tillkommit sedan Alliansregeringens tillträde 2006, har dessutom 180 000 fyllts av utlandsfödda.

Inte bara fler länder i Europa, utan även fler kommuner inom Sverige behöver ta ansvar för flyktingarna. Det förra skulle som jag beskrev ovan sannolikt inte innebära färre flyktingar till Sverige, men det senare skulle hjälpa många svenska kommuner som i dag tar stort ansvar. Det skulle underlätta integrationen avsevärt.

Sverige är ett rikt land. Vi har delvis blivit rika på grund av vår öppenhet mot omvärlden. Vi ska ta emot flyktingar för att det är rätt, men vi ska också göra det för vår egen skull, för att vi tillsammans i det framtida Sverige får det bättre. Som folkpartisterna skrev i Aftonbladet; ”[d]et uppstår kostnader de närmaste åren, men på längre sikt vinner dock ett land som Sverige på öppenheten. Erfarenheten från att ta emot flyktingar från krigets Balkan visar att de som då flydde i dag bidrar till tillväxt och välfärd i Sverige.”

De krafter som vill stänga gränserna kommer att få ge sig.

 

Sharon – skurk och hjälte

Ariel Sharon var inget helgon, men på gott och ont bidrog han till dagens Israel. Hade han fått verka längre Palestinakonflikten kanske inte varit närmare en lösning – men mycket hade nog sett annorlunda ut.

Ariel Sharon som ung soldat. (Ariel Sharon - young fighter: by תמר הירדני (Tamar Yardeni), available from http://he.wikipedia.org/wiki/קובץ:Sharon22.jpg)
Ariel Sharon som ung soldat. (Ariel Sharon – young fighter: by תמר הירדני (Tamar Yardeni), available from http://he.wikipedia.org/wiki/קובץ:Sharon22.jpg)

Ariel Sharon är död – åtta år efter att han försvann från den politiska scenen, lika plötsligt och dramatiskt som han dominerat den. Efter en lång tid i koma stod det redan för länge sedan klart att han aldrig skulle återvända, men först nu vid hans död är det dags för minnesorden över honom och hans politiska gärning.

Det är få människor och ledare förunnat att få sitt liv summerat så långt efter att man själv aktivt tagit del i det. Det gör  att Ariel Sharon kanske kan få ett nyktrare och mer balanserat bokslut än många andra. Och det kan behövas.

Ariel Sharon var mer kontroversiell än många andra, i ett land och en del av världen som inte lidit brist på färgstarka figurer. Han var hatad, fruktad och populär. Han var skurken och enligt vissa krigsförbrytaren som ledde det blodiga kriget i Libanon, och som för evigt fick sitt rykte färgat av sin koppling till massakrerna i flyktinglägren i Sabra och Shatila 1982. Han var generalen som också för den israeliska fredsrörelsen symboliserade den hårdhänta, militaristiska hållningen till Israels existens och förhållningssätt till palestinierna och arabvärlden.

Samtidigt var Ariel Sharon i mångas ögon en hjälte – som krigare, och mot slutet av sitt liv som statsman. Som många andra israeliska militärer gav
han sig in i politiken och verkade där länge fortsätta den hårdhänta, kompromisslösa linjen, bl.a. som bostadsminister ansvarig för en offensiv i form av bosättningar – en offensiv som ledde till betydligt mer långvariga förändringar på marken än offensiver med militära styrkor. Hårdförheten bidrog till att föra honom till makten som premiärminister 2001, efter att året dessförinnan efter en ”marsch” (snarare en – om än provocerande – promenad) på Tempelberget, muslimernas heliga al-Aqsa, ha bidragit till starten av den andra intifadan.

Ariel Sharon som åldrad premiärminister, från en presskonferens med USA:s dåvarande utrikesminister Colin Powell. Foto från US Department of State via Wikimedia.
Ariel Sharon som åldrad premiärminister, från en presskonferens med USA:s dåvarande utrikesminister Colin Powell. Foto från US Department of State via Wikimedia.

Men Ariel Sharon var inte bara kontroversiell utan också okonventionell – som militär, och som politiker. Och Ariel Sharon förändrades, om inte i sitt grundläggande synsätt så i sin politik. Han såg att Israels fortlevnad som en judisk stat inte var ett realistiskt mål utan en separation från det ockuperade Palestina. Och mannen som lett arméernas och bosättarnas offensiv, blev mannen bakom Israels största tillbakadragande på åratal: utrymningen av Gaza.

När Sharon inte kunde få stöd för sin nya linje i högerpartiet Likud gick han som premiärminister helt enkelt sin egen väg, och hans nya Kadima såg ut att kunna gå mot en dominant period i det konvulsiva israeliska partilandskapet när han för åtta år sedan drabbades av en hjärnblödning och föll i koma.

Ingen vet hur Israel, och Palestinakonflikten, hade sett ut i dag om inte detta hade inträffat, och om Sharon hade kunnat fullfölja sina planer, vilka de nu långsiktigt var. Oavsett var han förmodligen den ende som kunde ha förverkligat de planerna – liksom han, krigsherren och krigshjälten, var den ende som kunde ha genomfört omläggningen av israelisk politik med reträtten från Gaza. Efterträdarna, de slipade politikerna Olmert och Livni, har inte kunnat fylla hans kostym och samla samma förtroende från breda lager av den israeliska allmänheten. Israelisk politik har kommit att domineras av bosättarrörelsen och än mer nationalistiska – mindre pragmatiska – krafter.

Hade palestinierna hade kunnat förmå sig att lita på den man de såg som en av sina värsta motståndare och en krigsförbrytare? Hade Sharon handlat lika radikalt kring Västbanken och Jerusalem och i gengäld fått palestinska medgivanden om flyktingarnas rätt att återvända? Hade chanserna för fred varit större? Det enda vi kan veta är att mycket förmodligen hade kunnat vara annorlunda. Mest på gott?

Medier ger, och speglar, olika perspektiv på Ariel Sharon, hans gärning och eftermäle. DN: Ariel Sharon är dödDN: Starka reaktioner mot Bildts uttalande om Sharon, DN:s Nathan Shachar: Ariel Sharon slug och hänsynslös, New York Times: Ariel Sharon, Fierce Defender of a strong Israel, dies at 85, SvD: Sharon död efter åtta år i koma, SR: Ariel Sharon död – Cecilia Uddén: Älskad och hatad.