Etikett: medborgarskap

Folkpartiet, integrationen och signalerna

Folkpartiet står för ett öppet Sverige. Det var också vad tre av våra ministrar slog fast i en integrationspolitisk debattartikel i DN för några veckor sedan – en debattartikel som innehöll flera bra förslag. Men paketeringen man valde var olycklig. Symbolfrågan med språktest för medborgarskap – som vi kan resonera mycket om och som det finns goda argument både för och emot – lyftes återigen upp som ett viktigt inslag.

Problemet är vilken signal man därmed väljer att sända. De goda, och väsentligt viktigare, sakpolitiska förslagen försvann mestadels bakom denna symbolfråga. Problemet är också att man återigen väljer att fokusera på förslag riktade mot invandrarna; det ska ställas krav och slopas förmåner. Jag menar inte att detta inte i många delar är välmotiverat, men vi borde tala minst lika mycket om hur samhället, vi alla, vårt agerande och våra regler, hindrar en framgångsrik integration.

Tillsammans med 28 andra folkpartister skriver jag om detta i senaste numret av det liberala nyhetsmagasinet NU. Hela texten och alla undertecknarna finner du hos vännen Jesper Svensson.

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,