Etikett: Nya Slussen

Önskedrömmen om Slussen

Ingen borde förvånas över att många stockholmare är tveksamma inför ombyggnaden av Slussen – men en opinionsmätning som anger ”upprustning” som ett alternativ är inte rättvisande. Att hälften av dem med en åsikt stödjer Nya Slussen är mot bakgrund av debatten och bevakningen ett överraskande starkt stöd.

1930-TALSLÖSNING. Gustaf W:son Cronquists flygfoto från 1936 visar Slussens klöverblad i dess blomningstid. Den omfattande betongkonstruktionen, byggd för vänstertrafik, har aldrig utnyttjas till sin fulla kapacitet. Bild från Stockholmskällan.
1930-TALSLÖSNING. Gustaf W:son Cronquists flygfoto från 1936 visar Slussens klöverblad i dess blomningstid. Den omfattande betongkonstruktionen, byggd för vänstertrafik, har aldrig utnyttjas till sin fulla kapacitet. Bild från Stockholmskällan.

Nya Slussen har inte haft någon lätt resa, och än har inte spaden satts i jorden. Är det något som står klart är det dock det överhängande behovet att ersätta dagens sönderfallande trafikkonstruktion. Man kan ha många olika åsikter om den nya konstruktion som Stockholms stad i demokratisk ordning och efter många års diskussioner och utredningar har beslutat att genomföra och fått en godkänd detaljplan för. Men 1930-talets Slussen har kommit till vägs ände.

Den färska undersökningen från Opinion Stockholm som påstås visa att stockholmarna ger svagt stöd för Nya Slussen, säger därför i mina ögon något helt annat. Av dem som uttrycker en åsikt är över hälften för Nya Slussen – och det alternativ som placeras som motpol är upprustning av nuvarande Slussen. Ett alternativ som alltså i realiteten inte existerar.

Det är inte förvånande att många stockholmare uttrycker skepsis inför ombyggnaden av Slussen – och jag tror att det är just om ombyggnaden, med den långa byggtiden och stöket, som många ryggar inför och som får en hel del stockholmare att efterfråga ett alternativ. Problemet är att allt stök inte går att undvika, oavsett alternativ – och att sönderfallet har gått så långt att en ombyggnad brådskar. Och om ombyggnaden ändå måste göras, är det verkligen en kopia av dagens Slussen som man vill se? Är det en överdimensionerad betongkonstruktion, byggd för bilar och inte för människor, som stockholmarna vill se?

Efter den långdragna diskussionen och alla påståenden, myter och lögner, är det inte konstigt att stockholmarna börjar känna sig mer än en smula trötta på hela Slussenfrågan. Mot den bakgrunden är det inte konstigt att en tredjedel inte vet vad de tycker eller vill se ett annat förslag (ett annat förslag som tiden, och den sönderfallande betongen, sannolikt inte medger).

Det märkliga är att stadens förslag, trots svartmålningen och debatten, får stöd av det flesta antalet svarande. Med 35 procent är Nya Slussen det största alternativet i Opinion Stockholms undersökning.

Läs gärna vad jag tidigare har skrivit om Slussen: Dags att ta ansvar för Slussen, Nya Slussen behövs även i dag och i morgon. Opinion Stockholm: Svagt stöd för Nya Slussen. SVT ABC: Nya Slussen delar stockholmarna.

Nya Slussen behövs lika mycket i dag och i morgon

Motiven för Nya Slussen har inte blivit svagare. Behovet att ersätta dagens sönderfallande trafiklösning inte mindre. Att den tidigare planerade bussterminalen i Katarinaberget stoppas betyder inte att Nya Slussen inte kan eller bör byggas.

LÅNG FÄRD MOT LJUSET. Slussenprocessen har varit lång, med förankring och demokratiskt fattade beslut.
LÅNG FÄRD MOT LJUSET. Slussenprocessen har varit lång, med förankring och demokratiskt fattade beslut. Bild från yimby.se

Glädjeropen var höga bland motståndarna när bussterminalen i Katarinaberget stoppades. Likaså hånet mot stadens beslutsfattare, och andra som har det tydligen stora oförnuftet att stå bakom Nya Slussen (till råga på allt helt utan betalning, Ola Andersson [DN]). Osanningar sprids, som att vattendomen för hela Slussen skulle vara beroende av bussterminalen. De implicita dödsdomarna mot Nya Slussen utfärdas också på nyhetsplats. Inte minst DN verkar ha bestämt sig för den vinkeln (se Så körde Nya Slussen rakt in i en bergvägg, DN-artikel 2 april, tillgänglig 24 timmar; vilket också visades i DN:s ”succé”-tolkning av motståndarnas mytfyllda film om Nya Slussen, som delades av många människor i sociala medier – utan att de nödvändigtvis delade det felunderbyggda budskapet).

Jag vet inte om Slussenmotståndarna ägnar sig åt retorik, eller önskedrömmar. Förvisso vann bussterminalen i Katarinaberget inte juridiskt gillande i sin rådande utformning och planering. Det betyder inte att hela Slussenprojektet måste, bör eller kan stoppas. Konstruktionen i gamla Slussen har inte blivit stabilare. Risken för översvämningar från Mälaren inte svagare. Behovet av en stadsbyggnadslösning som sätter människor, till fots, på cykel eller i kollektivtrafik, i fokus – och i ljuset, inte mindre. 30-talets bilism och betong inte modernare, eller mer ändamålsenliga. Och något tänkbart alternativ inte mer realistiskt eller ens existerande.

Jag skrev för en vecka sedan mer utförligt om varför det är dags att ta ansvar för Slussen (och vad än Ola Andersson m fl må tro så är vi flera som ser och lyfter fram Nya Slussens fördelar). Stadens tjänstemän uttrycker det, befriande byråkratiskt, mer kortfattat: ”dagens anläggning är i dåligt skick” och vi behöver ”öka avtappningskapaciteten av Mälaren och bygga bort dagens översvämningsrisker och trygga dricksvattnet för två miljoner människor.

En bussterminal kommer förstås att behövas vid Slussen. Även när tunnelbanan byggs ut till Nacka kommer bussar från både Nacka och framför allt det snabbt växande Värmdö fortfarande köra in till centrala Stockholm. En del kan kanske få andra ändhållplatser, och därigenom erbjuda ännu fler bytesmöjligheter, men många kommer att gå till Slussen. Och där finns både provisoriska lösningar, och möjlighet och tid att finna en bättre, och mindre, permanent konstruktion. Mycket möjligt i Katarinaberget.

Jag kan verkligen förstå våndan och frustrationen som många känner inför Slussen: Oavsett om man har minnen av en mer välfungerande anläggning, motsätter sig husbyggen, oroas över allt stök, eller tycker att man själv har den bästa, perfekta lösningen. Processen har varit lång och för vissa uppslitande. Låt mig dock vara tydlig på en punkt: Sällan har ett stadsbyggnadsprojekt diskuterats, vänts och vridits så mycket och så länge som Slussen. Alternativ har prövats, förkastats eller vävts ihop till en kompromiss. Och kompromisser må inte göra alla nöjda, men de är nu en gång demokratins verktyg och resultat.

Det talas om demokratiska brister och en process som ingen tar ansvar för eller vill försvara (t ex från Ola Andersson, ovan). Men se då den demokratiska beslutsgången! Se, och uppskatta, de politiker som har tagit ett svårt beslut, och som tar ansvar för det! Och se även oss andra, som inte har fattat beslutet (och, för att åter ta upp den infama anklagelsen, inte har någon ekonomisk koppling). Nya Slussen är inte bara välbehövd. Den är nog mer välkommen, och av fler, än ni tror.

Mer i media efter Mark- och miljööverdomstolens dom: SvD, Kan bli folkomröstning om Slussen; SR Stockholmsnytt, Beskedet: Det blir en bussterminal i Katarinaberget, Stockholms stad: Omtag för bussterminal vid Slussen.