Etikett: S:t Görans sjukhus

Två miljarder på S:t Göran – Kungsholmens akutsjukhus

Nu satsas ännu mer på S:t Görans sjukhus. Utöver tidigare utbyggnad av själva akutsjukhuset och nytt BB blir det ett helt nytt Psykiatrins hus. Det är bra för patienterna, för personalen – och för Kungsholmen. Totalt ska det byggas för över två miljarder.

Sedan tidigare vet vi att S:t Görans sjukhus ska byggas ut med helt ny akutmottagning, nya operationssalar och nya vårdavdelningar. Det blir 62 nya vårdplatser, 6 000 fler vårdtillfällen per år och en akut med kapacitet för 100 000 besök. Efter träget arbete av Folkpartiet blir det också ett helt nytt BB där 4 000 barn kan födas varje år. Totalt beräknar man investera 1,3 miljarder kronor.

Men S:t Göran är inte bara ett akutsjukhus för kroppen. På sjukhusområdet ligger också vår största psykiatriska klinik, landstingsdrivna Norra Stockholm. Det har varit tal om att flytta vården till nyrenoverade lokaler på Sabbatsbergs sjukhus, men det blev inte tillräckligt funktionellt för den kostnaden. Nu stannar psykiatrin på S:t Göran – men inte i de gamla, ofta slitna och inte så trivsamma lokalerna.

Stockholm kommer äntligen få ett helt nytt Psykiatrins hus. Det är första gången på flera decennier som vi bygger något helt nytt, helt specifikt för psykiatrins behov. Det innebär fantastiska möjligheter att skapa goda, läkande vårdmiljöer – det lugna, trygga och lagom stimulerande är ju extra viktigt för psykiatrins patienter. Det blir ytterligare en rejäl investering på 775 miljoner kronor.

NYBYGGNAD. Här syns den planerade utbyggnaden av själva akutsjukhuset från Västerbron. Tanken är att bakom sjukhusbyggnaden, sett från detta perspektiv, också bygga ett helt nytt Psykiatrins hus.
NYBYGGNAD. Här syns den planerade utbyggnaden av själva akutsjukhuset från Västerbron. Bakom sjukhusbyggnaden, sett från detta perspektiv, skulle nya Psykiatrins hus byggas. Till höger i bild syns S:t Görans gymnasiums modernistiska höga huskroppar. Bild: landstinget.

Bättre vårdmiljöer betyder också tryggare och bättre arbetsmiljö för personalen. Det gäller både akutsjukhuset och psykiatrin. Förutom helt nya vårdavdelningar blir det också fler vårdplatser: dagens 130 kan bli upp till 160 slutenvårdsplatser för psykiatrin. Tillsammans med utbyggnaden av akutsjukhuset, som ju drivs av Capio, blir det alltså ett 90-tal fler vårdplatser när allt är klart 2019.

Inför utbyggnaden av S:t Görans sjukhus utnyttjas detaljplanen från 50-talet som möjliggör snabba beslut om byggnation. Det liksom utseendet på det föreslagna huset har vållat viss diskussion. Psykiatrihuset kommer att byggas nära den nuvarande psykiatrikliniken, där den psykiatriska länsakuten finns. Grannarnas synpunkter ska beaktas samtidigt som det förstås ur vårdens synpunkt är bra om byggstart kan ske så fort som möjligt.

Jag kan i grunden inte se annat än att det är väldigt positivt för Kungsholmen att ”vårt” akutsjukhus och ”vår” psykiatri byggs ut. Det ger förutsättningar för väldigt bra vård som vi kan vara stolta över. Det är en viktig arbetsplats, och det skapar liv och kan bidra till större stadsmässighet längs S:t Göransgatan. Skönheten kanske andra bedömer bättre – men inte förfular förslaget dagens vy av sjukhuset..?

DN om den tidigare beslutade utbyggnaden av S:t Görans sjukhus, Stockholmsbloggen om det nya Psykiatrins hus. Jag har också skrivit tidigare om utbyggnaden av S:t Görans sjukhus och nytt BB.

Äntligen BB och fler vårdplatser på S:t Göran

Den planerade utbyggnaden av S:t Görans sjukhus är viktig för Stockholm och för Kungsholmen. Fler vårdplatser behövs, och med en ny förlossningsklinik förverkligas en viktig valfråga för Folkpartiet.

Vårt Kungsholmen 11 januari 2014.
Vårt Kungsholmen 11 januari 2014.

Ett växande Stockholm, med fler äldre, behöver mer vård. Såväl äldre som helt nyfödda kommer snart att kunna få den vården på Kungsholmens akutsjukhus, S:t Göran. Totalt satsas 1,3 miljarder på nya vårdplatser, operationssalar och en ny förlossningsklinik. Lokaltidningen Vårt Kungsholmen skriver om detta i sitt senaste nummer och har talat med mig (se bild till höger – går att klicka upp större för att läsa).

Att bygga ett nytt BB på S:t Görans sjukhus var en viktig valfråga för Folkpartiet 2010. Fler förlossningsplatser är viktigt för Stockholm och för Kungsholmen. En växande befolkning och fler barnfamiljer är ju något som märks inte minst i vår expansiva stadsdel

I framtiden kommer 4.000 barn per år att kunna födas på S:t Görans sjukhus. Redan 2017 kan den första delen stå klar, för 2.000 förlossningar. 2018 ska allt stå klart. Då handlar det också om den större delen av investeringen, i vårdavdelningar och operationssalar. Det kommer att innebära 62 nya vårdplatser och 6.000 vårdtillfällen per år.

S:t Görans sjukhus spelar en stor roll genom den högkvalitativa vård som drivs där men också som arbetsplats. Det skapar trygghet för Kungsholmen på flera sätt, för Kungsholmsbor och näringsidkare. Det är Sveriges enda privat drivna akutsjukhus, öppet för alla på samma villkor, som bidrar till att utveckla vården och uppskattas av både patienter och medarbetare. Nu får ännu fler ta del av det S:t Görans sjukhus har att erbjuda som vårdgivare och arbetsgivare.