Etikett: stockholmarna

Önskedrömmen om Slussen

Ingen borde förvånas över att många stockholmare är tveksamma inför ombyggnaden av Slussen – men en opinionsmätning som anger ”upprustning” som ett alternativ är inte rättvisande. Att hälften av dem med en åsikt stödjer Nya Slussen är mot bakgrund av debatten och bevakningen ett överraskande starkt stöd.

1930-TALSLÖSNING. Gustaf W:son Cronquists flygfoto från 1936 visar Slussens klöverblad i dess blomningstid. Den omfattande betongkonstruktionen, byggd för vänstertrafik, har aldrig utnyttjas till sin fulla kapacitet. Bild från Stockholmskällan.
1930-TALSLÖSNING. Gustaf W:son Cronquists flygfoto från 1936 visar Slussens klöverblad i dess blomningstid. Den omfattande betongkonstruktionen, byggd för vänstertrafik, har aldrig utnyttjas till sin fulla kapacitet. Bild från Stockholmskällan.

Nya Slussen har inte haft någon lätt resa, och än har inte spaden satts i jorden. Är det något som står klart är det dock det överhängande behovet att ersätta dagens sönderfallande trafikkonstruktion. Man kan ha många olika åsikter om den nya konstruktion som Stockholms stad i demokratisk ordning och efter många års diskussioner och utredningar har beslutat att genomföra och fått en godkänd detaljplan för. Men 1930-talets Slussen har kommit till vägs ände.

Den färska undersökningen från Opinion Stockholm som påstås visa att stockholmarna ger svagt stöd för Nya Slussen, säger därför i mina ögon något helt annat. Av dem som uttrycker en åsikt är över hälften för Nya Slussen – och det alternativ som placeras som motpol är upprustning av nuvarande Slussen. Ett alternativ som alltså i realiteten inte existerar.

Det är inte förvånande att många stockholmare uttrycker skepsis inför ombyggnaden av Slussen – och jag tror att det är just om ombyggnaden, med den långa byggtiden och stöket, som många ryggar inför och som får en hel del stockholmare att efterfråga ett alternativ. Problemet är att allt stök inte går att undvika, oavsett alternativ – och att sönderfallet har gått så långt att en ombyggnad brådskar. Och om ombyggnaden ändå måste göras, är det verkligen en kopia av dagens Slussen som man vill se? Är det en överdimensionerad betongkonstruktion, byggd för bilar och inte för människor, som stockholmarna vill se?

Efter den långdragna diskussionen och alla påståenden, myter och lögner, är det inte konstigt att stockholmarna börjar känna sig mer än en smula trötta på hela Slussenfrågan. Mot den bakgrunden är det inte konstigt att en tredjedel inte vet vad de tycker eller vill se ett annat förslag (ett annat förslag som tiden, och den sönderfallande betongen, sannolikt inte medger).

Det märkliga är att stadens förslag, trots svartmålningen och debatten, får stöd av det flesta antalet svarande. Med 35 procent är Nya Slussen det största alternativet i Opinion Stockholms undersökning.

Läs gärna vad jag tidigare har skrivit om Slussen: Dags att ta ansvar för Slussen, Nya Slussen behövs även i dag och i morgon. Opinion Stockholm: Svagt stöd för Nya Slussen. SVT ABC: Nya Slussen delar stockholmarna.