Etikett: vårdplatser

Ersta sjukhus – levande kulturhistoria

Kulturhistorien ska värnas när Stockholm växer. Det kulturhistoriska värdet ligger dock inte bara i platser och byggnader. Det är viktigt även för Stockholms kulturhistoria att Ersta sjukhus kan få utvecklas och förbli ett sjukhus.

I en växande stad med lång historia ändras inte bara stadsbilden – ännu snabbare förändras innehållet i gamla hus och platser. Det är bra när nya verksamheter kan ta över lokaler, ett fint tecken på hur staden utvecklas; så som det gamla garnisonssjukhuset blivit landstingshus och många industrilokaler blivit spännande kontor eller bostäder. Men det finns också ett kulturhistoriskt värde i kontinuitet.

HISTORISKT SJUKHUS. Gammalt vykort över huvudbyggnaden för Ersta sjukhus (famgus.se)
HISTORISKT SJUKHUS. Gammalt vykort över huvudbyggnaden för Ersta sjukhus (famgus.se)

Ersta sjukhus är Stockholms äldsta som fortfarande är i bruk som sjukhus. Den äldsta sjukhusbyggnaden på området på Söders höjder byggdes 1864 (drygt 20 år efter det näst äldsta fortfarande sjukhuset, S:t Görans sjukhus från 1888). Huvudbyggnaden uppfördes 1907.

Nu vill Ersta diakoni bygga ut och modernisera sitt sjukhus. Det är välkommet av flera skäl.

Ett växande Stockholm behöver också mer hälso- och sjukvård med fler och modernare vårdplatser. Fristående aktörer är viktiga för vården och välfärden – inte minst ideella sådana som Ersta diakoni.

Stadsmuseet har utifrån sitt kulturhistoriska perspektiv en hel del synpunkter på det liggande utbyggnadsförslaget. De är kloka och viktiga att väga in i den slutliga bedömningen. Personligen, som amatör, kan jag framför allt tycka att förslaget med nya glasade partier och terrasser på den gamla huvudbyggnaden, ut mot vattnet i den mest synliga positionen där uppe på Söders höjder, känns märkliga. Kvalitetskraven på arkitektur och utseende måste i övrigt vara höga på en så central plats; själv tilltalas jag av en blandning av gammal och ny arkitektur på ett balanserat sätt. Stadens nya årsringar bör förstås kunna få synas även på Söders höjder.

I kulturmiljöutskottet skickade vi vidare Stadsmuseets och kulturförvaltningens utlåtande som skrivs utifrån gällande lagstiftning i plan- och bygglagen och miljöbalken. Den sammanvägda bedömningen görs sedan i stadsbyggnadsnämnden och kommunfullmäktige. Men från Folkpartiets sida betonar vi också det kulturhistoriska värdet av att Ersta kan förbli ett sjukhus:

”Folkpartiet ställer sig positivt till förslag som kan möjliggöra en viktig och nödvändig utbyggnad av Ersta sjukhus. Det är viktigt att utbyggnader med en sådan viktig plats i stadsbilden görs med stor omsorg om karaktär och kvalitet i det arkitektoniska uttrycket. Vi vill särskilt understryka det kulturhistoriska värdet av att sjukvårdsverksamhet kan fortsätta bedrivas på platsen i den drygt 150-åriga tradition som Ersta sjukhus representerar.”

Två miljarder på S:t Göran – Kungsholmens akutsjukhus

Nu satsas ännu mer på S:t Görans sjukhus. Utöver tidigare utbyggnad av själva akutsjukhuset och nytt BB blir det ett helt nytt Psykiatrins hus. Det är bra för patienterna, för personalen – och för Kungsholmen. Totalt ska det byggas för över två miljarder.

Sedan tidigare vet vi att S:t Görans sjukhus ska byggas ut med helt ny akutmottagning, nya operationssalar och nya vårdavdelningar. Det blir 62 nya vårdplatser, 6 000 fler vårdtillfällen per år och en akut med kapacitet för 100 000 besök. Efter träget arbete av Folkpartiet blir det också ett helt nytt BB där 4 000 barn kan födas varje år. Totalt beräknar man investera 1,3 miljarder kronor.

Men S:t Göran är inte bara ett akutsjukhus för kroppen. På sjukhusområdet ligger också vår största psykiatriska klinik, landstingsdrivna Norra Stockholm. Det har varit tal om att flytta vården till nyrenoverade lokaler på Sabbatsbergs sjukhus, men det blev inte tillräckligt funktionellt för den kostnaden. Nu stannar psykiatrin på S:t Göran – men inte i de gamla, ofta slitna och inte så trivsamma lokalerna.

Stockholm kommer äntligen få ett helt nytt Psykiatrins hus. Det är första gången på flera decennier som vi bygger något helt nytt, helt specifikt för psykiatrins behov. Det innebär fantastiska möjligheter att skapa goda, läkande vårdmiljöer – det lugna, trygga och lagom stimulerande är ju extra viktigt för psykiatrins patienter. Det blir ytterligare en rejäl investering på 775 miljoner kronor.

NYBYGGNAD. Här syns den planerade utbyggnaden av själva akutsjukhuset från Västerbron. Tanken är att bakom sjukhusbyggnaden, sett från detta perspektiv, också bygga ett helt nytt Psykiatrins hus.
NYBYGGNAD. Här syns den planerade utbyggnaden av själva akutsjukhuset från Västerbron. Bakom sjukhusbyggnaden, sett från detta perspektiv, skulle nya Psykiatrins hus byggas. Till höger i bild syns S:t Görans gymnasiums modernistiska höga huskroppar. Bild: landstinget.

Bättre vårdmiljöer betyder också tryggare och bättre arbetsmiljö för personalen. Det gäller både akutsjukhuset och psykiatrin. Förutom helt nya vårdavdelningar blir det också fler vårdplatser: dagens 130 kan bli upp till 160 slutenvårdsplatser för psykiatrin. Tillsammans med utbyggnaden av akutsjukhuset, som ju drivs av Capio, blir det alltså ett 90-tal fler vårdplatser när allt är klart 2019.

Inför utbyggnaden av S:t Görans sjukhus utnyttjas detaljplanen från 50-talet som möjliggör snabba beslut om byggnation. Det liksom utseendet på det föreslagna huset har vållat viss diskussion. Psykiatrihuset kommer att byggas nära den nuvarande psykiatrikliniken, där den psykiatriska länsakuten finns. Grannarnas synpunkter ska beaktas samtidigt som det förstås ur vårdens synpunkt är bra om byggstart kan ske så fort som möjligt.

Jag kan i grunden inte se annat än att det är väldigt positivt för Kungsholmen att ”vårt” akutsjukhus och ”vår” psykiatri byggs ut. Det ger förutsättningar för väldigt bra vård som vi kan vara stolta över. Det är en viktig arbetsplats, och det skapar liv och kan bidra till större stadsmässighet längs S:t Göransgatan. Skönheten kanske andra bedömer bättre – men inte förfular förslaget dagens vy av sjukhuset..?

DN om den tidigare beslutade utbyggnaden av S:t Görans sjukhus, Stockholmsbloggen om det nya Psykiatrins hus. Jag har också skrivit tidigare om utbyggnaden av S:t Görans sjukhus och nytt BB.

Äntligen BB och fler vårdplatser på S:t Göran

Den planerade utbyggnaden av S:t Görans sjukhus är viktig för Stockholm och för Kungsholmen. Fler vårdplatser behövs, och med en ny förlossningsklinik förverkligas en viktig valfråga för Folkpartiet.

Vårt Kungsholmen 11 januari 2014.
Vårt Kungsholmen 11 januari 2014.

Ett växande Stockholm, med fler äldre, behöver mer vård. Såväl äldre som helt nyfödda kommer snart att kunna få den vården på Kungsholmens akutsjukhus, S:t Göran. Totalt satsas 1,3 miljarder på nya vårdplatser, operationssalar och en ny förlossningsklinik. Lokaltidningen Vårt Kungsholmen skriver om detta i sitt senaste nummer och har talat med mig (se bild till höger – går att klicka upp större för att läsa).

Att bygga ett nytt BB på S:t Görans sjukhus var en viktig valfråga för Folkpartiet 2010. Fler förlossningsplatser är viktigt för Stockholm och för Kungsholmen. En växande befolkning och fler barnfamiljer är ju något som märks inte minst i vår expansiva stadsdel

I framtiden kommer 4.000 barn per år att kunna födas på S:t Görans sjukhus. Redan 2017 kan den första delen stå klar, för 2.000 förlossningar. 2018 ska allt stå klart. Då handlar det också om den större delen av investeringen, i vårdavdelningar och operationssalar. Det kommer att innebära 62 nya vårdplatser och 6.000 vårdtillfällen per år.

S:t Görans sjukhus spelar en stor roll genom den högkvalitativa vård som drivs där men också som arbetsplats. Det skapar trygghet för Kungsholmen på flera sätt, för Kungsholmsbor och näringsidkare. Det är Sveriges enda privat drivna akutsjukhus, öppet för alla på samma villkor, som bidrar till att utveckla vården och uppskattas av både patienter och medarbetare. Nu får ännu fler ta del av det S:t Görans sjukhus har att erbjuda som vårdgivare och arbetsgivare.