Etikett: byggnadsritningar

Historia som sätter Stockholm på kartan

Stockholms historia är viktig, för det ökande antalet stockholmare och för många besökare. Nu satsar vi stort på en helt ny utställning om stadens historia och utveckling under den moderna tiden – från Gustav Vasa och framåt. Det är väl investerade pengar.

HISTORISK MARK. Stadsmuseet i sig har en spännande historia. Från stockholm.se
HISTORISK MARK. Stadsmuseet i sig har en spännande historia. Från stockholm.se

25 miljoner i en ny museiutställning – och det kommer att bli värt varenda krona. Stockholms Stadsmuseum står inför sin kanske mest omfattande upprustning och ombyggnad någonsin, som ska vara klar hösten 2016. Utställningsytorna kommer att utökas rejält, i och med en fördubbling av den publika ytan som också möjliggör andra evenemang. Det innebär att det kommer att finnas mer plats för en del av den enorma samling föremål ur Stockholms historia som Stadsmuseet besitter; ”vaxdockor, arkeologiska fynd, fotografier, stolar, dörrar, skulpturer, märkliga manicker, målningar, kakelugnar och mycket mycket mer” som kulturborgarrådet Madeleine Sjöstedt och Folkpartiet i Stadshuset räknar upp. Och det innebär att vi får plats med en rejäl utställning om Stockholms historia under modern tid – den era som började på 1500-talet, med renässansen och reformationen, och i Sverige snart Gustav Vasas statsbygge – som började göra Stockholm till en verklig huvudstad.

Stockholms långa och rika medeltidshistoria finns redan fantasieggande och realistiskt beskriven på Medeltidsmuseet, som skapades sedan man upptäckt en bevarad bit av den medeltida stadsmuren vid Helgeandsholmen, och som genomgick en omfattande renovering och fick en ny utställning för några år sedan. Nu är det alltså dags för fortsättningen, från 1500-talet till i dag.

Stadsmuseet vid Ryssgården, Södermalmstorg, Slussen, är inte bara oerhört centralt beläget i Stockholm – det finns också i en byggnad som i sig har haft en viktig del i stadens historia. Det uppfördes på 1660-talet för att vara ett centrum för handel med främst Ryssland men fick snart, som ”Södra stadshuset”, andra offentliga funktioner (Wikipedia). Här har inrymts Collegium Medicum med anatomiska dissektioner, både ryska och katolska kyrkolokaler, kommunal tvättinrättning, läroverk, teater, verkstäder och krogar. Någon mer passande byggnad för att åskådliggöra stadens långa historia finns knappast!

En stor del av stadens minne finns förstås bevarat i Stockholms stadsarkiv, och den nya utställningen ska skapas med hjälp av och i samarbete med arkivet. Stadsarkivet arbetar sedan en tid intensivt med s k ”history marketing” – att marknadsföra och göra en stad eller verksamhet känd genom dess historia. För arkivet har det t ex handlat om att lyfta fram världsminnet i Stockholms samling byggnadsritningar från 1713 och framåt, men man arbetar också med andra delar av staden. Det Stadsmuseet gör, och kommer kunna göra ännu mer framöver, är förstås en storslagen och viktig form av history marketing. Vår långa och brokiga historia är helt enkelt en väldigt viktig faktor för att göra Stockholm känt och få besökare och evenemang hit.

I ett växande Stockholm finns både behov av och efterfrågan på att lära känna mer av stadens historia, den historia som formats av kungar och borgmästare, köpmän och hantverkare, industrialister och arbetare, författare och journalister, invandrare från utlandet och landsbygden, roddarmadammer och barnhusbarn… På få andra ställen än i en växande, dynamisk stad blir det så tydligt hur vi själva varje dag fortsätter skapa historia. Det är en fin uppgift för ett Stadsmuseum. Nu kan det bli ännu bättre!

Fler hittar till arkivet

Fler besöker Stadsarkivet – på Kungsklippan, och på webben. Under våren förbättras öppettiderna och servicen – och ett intressant publikt program erbjuds, med släktforskning, upplopp och sexualmoral.

Ritning för avträde från 1877. Ur världsminnet, Stockholms byggnadsritningar.
Ritning för avträde från 1877. Ur världsminnet, Stockholms byggnadsritningar.

Intresset för att veta mer om sig själv, sin och Stockholms historia ökar – åtminstone att döma av besöken till Stockholms stadsarkiv. 25.600 besök gjordes 2013 i vår läsesal, och 221.500 besök på vår webbplats. Det är en ökning, med sju respektive tio procent.

Under våren blir det ännu lättare att besöka Stadsarkivet på Kungsklippan, med utökade öppettider på kvällar och bättre service med framtagning av dokument på lördagar. Från 13 januari är arkivet öppet måndag till onsdag 10-18, torsdag 10-20, fredag 10-15 samt en lördag i månaden 10-15. Handlingar från magasinen kan beställas alla dagar fram till en timme innan stängning. Varje måndag från 3 februari kommer man också erbjuda en introduktion för mer ovana besökare som vill lära sig mer om hur man kan använda arkiven.

Mycket, och allt mer, material finns också på webben vilket förstås avspeglas i den starka ökningen av besöken där. På webbplatsen finns t.ex. en hel del om folkbokföring, mantalslängder, byggnadsritningar m.m. Besök gärna Stadsarkivets hemsida här!

Ritning inför byggandet av Kulturhuset. Ur världsminnet, Stockholms byggnadsritningar.
Ritning inför byggandet av Kulturhuset. Ur världsminnet, Stockholms byggnadsritningar.

Under året har Stadsarkivet hamnat lite mer i fokus på grund av det unika världsminne som förvaras där: Byggnadsritningar från början av 1700-talet och framåt, 2,5 miljoner till antalet, finns bevarade. En del av dem finns visade och beskrivna i praktverket ”Stockholm, ett världsminne”, några av byggnadsritningarna har blivit frimärken och givetvis presenteras världsminnet i en utställning i Stadsarkivets hus på Kungsklipan.

Stadsarkivets egen historiker Mats Hayen har uppmärksammats i TV-serien ”Vem tror du att du är?” – och släktforskning är förstås en av de vanligaste kontaktvägarna som människor har med arkiven.

Släktforskning står också på programmet under Stadsarkivets publika verksamhet i vår. Ett medvetet arbete pågår för att göra arkivet mer tillgängligt, angeläget och synligt för stockholmarna och andra. Förutom Mats Hayen finns min arkivutskottskollega Mats Berglund, själv historiker, på programmet, med sin forskning om hunger och upplopp i det historiska Stockholm. Ett annat ämne är osedliga män – om 1800-talets syn på männens sexualmoral, med historikern David Tjeder. Läs mer om programmet här!

StadsarkivetStadsarkivet är Nordens mest besökta arkiv, med information om staden och dess invånare från 1400-talet fram till idag. Förutom det sju våningar djupa bergrummet under huvudbyggnaden på Kungsklippan mitt i Stockholm, finns en filial i Frihamnen, med totalt cirka 7,5 hyllmil arkivmaterial. Arkivets stamgäster och vanligaste besökare är släktforskare, historieintresserade, studenter, forskare, journalister och författare. Andra kommer någon gång för att titta på byggnadsritningar, skolbetyg, utdrag ur social register eller sjukjournaler.