Etikett: SDU

Politiskt våld och kulturell våldsretorik

Ung vänster har svårt att ta avstånd från våldsdömda medlemmar och våldsinriktade Revolutionära fronten. Våld och våldsretorik i politiken kan aldrig accepteras, lika lite som våldsuppmaningar kan förbises i kulturen. Oavsett vilket håll det kommer ifrån.

mis6
VÄNSTERVÅLD. Från Revolutionära frontens egen film där de visade sina våldshandlingar mot påstådda nazister – i detta fall mot vad som visade sig vara en slovensk gästarbetare. Stillbild från youtube (Metro.)

Förra veckans stora medie- och kulturhändelse och debatt rörde Kartellen och Peace & love-festivalen i Dalarna. Sponsorn Dalarnas Tidningar ville inte förknippas med musikgruppen som förknippades med tidigare maningar till våld och kopplingar till den våldsamma autonoma vänstern (Aftonbladet). Festivalen valde själv att avboka Kartellen (Aftonbladet), vilket ledde till protester från en rad andra artister som ville dra sig ur. Till slut backade festivalen och Kartellen är åter välkommen till Peace & love (SR).

Jag har svårt att döma vem som har rätt och fel i denna fråga. Dalarnas Tidningar har rätt till sin ståndpunkt, festivalen har rätt att boka vilka artister de vill och artister har rätt att välja var de vill medverka. Om Kartellen och dess frontfigur ”Sebbe Staxx” numera tar avstånd från våld och från de våldsinriktade vänsterkretsar man tidigare kopplats till (inte minst genom Uppdrag Granskning) så är det positivt. Om debatten leder till att detta avståndstagande uppmärksammas och omfattas av fler, av att våld och våldsretorik i politik och kultur problematiseras och ifrågasätts, så är det ännu bättre.

Avståndstagande från våld i politiken behövs. Andra har nämligen svårt att ta avstånd från våldsamma aktioner och grupper, från hot- och hatfyllda ord och symboler. Problemet finns i dagens Sverige bland ungdomspolitiker i både en socialistisk och en fascistisk tradition. Sverigedemokraternas ungdomsförbund skickar en hälsning till systerorganisationer i Europa som andas gamla, onda tider. SD:s kopplingar till retoriken på hatfyllda nätsajter påminner också om deras egen, närliggande historia med stöveltramp, uniformer och retorik från fascistiskt, nynazistiskt arv.

Vänsterns arv är ett annat men likafullt problematiskt. Ung vänster verkar ha notoriskt svårt att ta avstånd från våldsförhärligande företrädare och den våldsinriktade organisationen Revolutuonära fronten. Senast handlar det om en styrelseledamot i Västmanlands-distriktet, som är åtalad och föremål för Säpos intresse (SR). Tidigare har vi sett det med t ex ordföranden för Ung Vänster Örebro (Metro), som fick avgå men fortfarande har stort stöd (SVT). Och i Västmanland vill man inte, till skillnad från Ung vänster på riksnivå, ta avstånd från Revolutionära fronten. Vänsterledaren Jonas Sjöstedt har tidigare sett sig nödgad att markera avstånd till ditt ungdomsförbund i dessa frågor och han kan få anledning att göra det igen (vilket visas av vissas reaktion om ”svek”, Expressen).

Ungdomspolitikerna verkar inte i ett vakuum. Valåret 2014 väntas innebära ett ökat hot från extremister av olika slag (DN). Högerextremister skördar framgångar i Europa och tar åter större plats på gatorna. Rasistiskt våld och hatbrott ökar också i Sverige, en bild som FN-förbundet bekräftar i dag (SvD). Vänsterextremt våld är också ett stort hot – med våldsamma motaktioner och direkta hot och angrepp på meningsmotståndare. Och det verkar vara okej i breda kretsar att tala om demokratiskt valda företrädare i föraktfulla termer och förneka dem människovärde (t expunksångaren Mattias Alkbergs ”skadedjur”, NSD). Sådan retorik riktas inte bara mot och mellan ytterkanternas extremister; demokratiska partier och politiker som står för allas lika värde och icke-våld finner sig vara måltavlor för hatfyllda tillmälen, för att man står för en annan politik. Det hotar det demokratiska samtalet, när alla anständiga krafter istället borde enas mot dem som vill ta till våld i både ord och handling.

Jag tänker inte gradera eller ursäkta något politiskt våld: Allt våld är förkastligt. All våldsförhärligande, uppviglande retorik är förkastlig. Oavsett hur mycket vi hatar och avskyr våld från nynazister ursäktar det inte att ta till nävar och vapen. I demokratin är det en instans som har befogenhet att utöva våld, rättsväsendet. Så måste det förbli.

Men inte bara handlingar är viktiga. Ord räknas också. Yttrandefriheten ska inte inskränkas – men vi måste kunna föra en problematiserande debatt. Utan att anklagas för censur.

Alla partier eller inga på skolorna

Att stänga ute ett visst parti eller ungdomsförbund från skolor är både odemokratiskt och kontraproduktivt. Resultatet riskerar att bli uppmärksamhet och sympati för dem man vill motarbeta – och att skolor stängs helt för valrörelse och demokratisk debatt.

BLOCKERADES. Sverigedemokraternas ungdomsförbund hindrades att ta sig in på Globala gymnasiet i förrgår. Den tidigare Zinkensdammsskolan ritades av den kände Stockholmsarkitekten Paul Hedqvist och stod klar 1936.
BLOCKERADES. Sverigedemokraternas ungdomsförbund hindrades att ta sig in på Globala gymnasiet i förrgår. Den tidigare Zinkensdammsskolan ritades av den kände Stockholmsarkitekten Paul Hedqvist och stod klar 1936.

Det är verkligen förståeligt att många elever vill slippa se sverigedemokrater på sin skola. Vi kan tala länge om människosyn och värderingar – men kommer inte ifrån att SD är ett parti som invalts i riksdagen enligt vår demokratis spelregler. Det finns inga juridiska möjligheter att stänga ute ett visst parti, det är noga utrett. Att ge partierna plats i skolorna är också något som Sveriges Elevkårer förespråkar (SR Stockholm).

Skolans val blir att erbjuda alla riksdagspartier likvärdigt utrymme med bokbord och debatter – eller att inte ha någon valrörelse med partirepresentanter alls. Och det sistnämnda är ett sämre alternativ – inte bara för SD utan för alla partier och framför allt för eleverna.

Åsikter vi inte gillar men som framförs inom demokratins ramar måste bemötas just där. Det kan ske i debatt, genom att påpeka felaktiga påståenden och angripa undermåliga resonemang, eller bara genom att övriga partier står upp tydligt som – olika – alternativ. Debatten och påståendena sprids redan bland unga. Därför är det så viktigt att de partier som står för en annan människosyn och politik får finnas i skolorna. Därför vill jag att Folkpartiet och Liberala ungdomsförbundet  ska kunna möta eleverna.

Blockaden mot SDU på Globala gymnasiet var säkert inte helt oväntad för de unga sverigedemokraterna. Som Susanna Birgersson skriver på dagens ledarsida i DN så är det en skola där de värderingar  SD står för sannolikt är mycket svagt representerade. Det betyder inte att en majoritet av eleverna nödvändigtvis står bakom en blockad – som dessutom till delar verkar ha letts av personer som inte ens är elever på skolan. Om SDU sökte konfrontation med sina motståndare fick de så mycket de kunde ha önskat av den varan – jämte en hel del uppmärksamhet. Det gör SD till vinnarna.

Länge diskuterades om man skulle ”ta debatten” mot sverigedemokraterna eller ”tiga ihjäl” dem. Den tiden är sedan länge förbi. Det är debatt, kritik och alternativ vi bör erbjuda – inte gratis uppmärksamhet utan granskning via blockader.

DN onsdag och ABC tisdag om blockaden av Globala gymnasiet.