Etikett: skolor

Alla partier eller inga på skolorna

Att stänga ute ett visst parti eller ungdomsförbund från skolor är både odemokratiskt och kontraproduktivt. Resultatet riskerar att bli uppmärksamhet och sympati för dem man vill motarbeta – och att skolor stängs helt för valrörelse och demokratisk debatt.

BLOCKERADES. Sverigedemokraternas ungdomsförbund hindrades att ta sig in på Globala gymnasiet i förrgår. Den tidigare Zinkensdammsskolan ritades av den kände Stockholmsarkitekten Paul Hedqvist och stod klar 1936.
BLOCKERADES. Sverigedemokraternas ungdomsförbund hindrades att ta sig in på Globala gymnasiet i förrgår. Den tidigare Zinkensdammsskolan ritades av den kände Stockholmsarkitekten Paul Hedqvist och stod klar 1936.

Det är verkligen förståeligt att många elever vill slippa se sverigedemokrater på sin skola. Vi kan tala länge om människosyn och värderingar – men kommer inte ifrån att SD är ett parti som invalts i riksdagen enligt vår demokratis spelregler. Det finns inga juridiska möjligheter att stänga ute ett visst parti, det är noga utrett. Att ge partierna plats i skolorna är också något som Sveriges Elevkårer förespråkar (SR Stockholm).

Skolans val blir att erbjuda alla riksdagspartier likvärdigt utrymme med bokbord och debatter – eller att inte ha någon valrörelse med partirepresentanter alls. Och det sistnämnda är ett sämre alternativ – inte bara för SD utan för alla partier och framför allt för eleverna.

Åsikter vi inte gillar men som framförs inom demokratins ramar måste bemötas just där. Det kan ske i debatt, genom att påpeka felaktiga påståenden och angripa undermåliga resonemang, eller bara genom att övriga partier står upp tydligt som – olika – alternativ. Debatten och påståendena sprids redan bland unga. Därför är det så viktigt att de partier som står för en annan människosyn och politik får finnas i skolorna. Därför vill jag att Folkpartiet och Liberala ungdomsförbundet  ska kunna möta eleverna.

Blockaden mot SDU på Globala gymnasiet var säkert inte helt oväntad för de unga sverigedemokraterna. Som Susanna Birgersson skriver på dagens ledarsida i DN så är det en skola där de värderingar  SD står för sannolikt är mycket svagt representerade. Det betyder inte att en majoritet av eleverna nödvändigtvis står bakom en blockad – som dessutom till delar verkar ha letts av personer som inte ens är elever på skolan. Om SDU sökte konfrontation med sina motståndare fick de så mycket de kunde ha önskat av den varan – jämte en hel del uppmärksamhet. Det gör SD till vinnarna.

Länge diskuterades om man skulle ”ta debatten” mot sverigedemokraterna eller ”tiga ihjäl” dem. Den tiden är sedan länge förbi. Det är debatt, kritik och alternativ vi bör erbjuda – inte gratis uppmärksamhet utan granskning via blockader.

DN onsdag och ABC tisdag om blockaden av Globala gymnasiet.

Ett helt år för barnens kultur – och det får kosta

2014 blir ett barnkulturår i Stockholm. 20 miljoner extra satsas på olika aktiviteter – utöver all ordinarie verksamhet.

Barn ska få pröva, våga och skapa. Bild från Wikimedia, ABX.
Barn ska få pröva, våga och skapa. Bild från Wikimedia, ABX.

Barn och unga är i fokus för mycket av våra kultursatsningar. Förutom Kulturskolans breda utbud med musik, teater och dans har alla våra kulturverksamheter program och aktiviteter för barn; på biblioteken, på Kulturhuset och Stadsteatern (med Parkteatern och Skärholmen-scenen), osv. I det fria kulturlivet finns ytterligare mycket för barn att se, höra och framför allt göra själva.

Vår barnkulturplan betonar det aktiva deltagandet och kulturskapandet. Barn ska känna att de kan och får!

Alla våra ordinarie aktiviteter med och för barn och unga fortsätter givetvis nästa år, och utvecklas som alla tillsvidare-verksamheter. Men därutöver blir 2014-15 ett riktigt barnkulturår! Vi startar med buller och bång, med en stor avspark under våren. Sedan följer aktiviteter hela vägen fram till skolavslutningen sommaren 2015. Vi återkommer med allt vad programmet kan tänkas innehålla! (Läs mer om satsningen på 20 miljoner kronor i Madeleine Sjöstedts pressmeddelande.)

Kultur är ett område utan gränser. Det kommer också visa sig under vårt barnkulturår, som är ett samarbete mellan kulturnämnden, utbildningsnämnden och Kulturhuset Stadsteatern.

Barnkulturåret är ett år, med en extra satsning. Men tanken är förstås att den glädje, den inspiration och en hel del av de idéer och aktiviteter som uppstår och skapas kommer att ge en lång efterklang.