Etikett: trafficking

Prostitution problematiseras i Europa

Viljan att göra något åt sexhandeln tycks växa i Europa. Sexköpsförbud vinner ökat stöd samtidigt som prostitutionen problematiseras alltmer även i mer tillåtande länder som Tyskland.

"Tvingad till prostitution", målning av norrmannen Aksel Waldemar Johannessen, 1915.
”Tvingad till prostitution”, målning av norrmannen Aksel Waldemar Johannessen, 1915.

Den svenska sexköpslagen hade länge få efterföljare, särskilt inte utanför Skandinavien. Men för en vecka sedan röstade Frankrike  igenom en lag som förbjuder köp av sexuella tjänster (DN) – trots protester från självutnämnda ”snuskhumrar” med den, i mina ögon, motbjudande travestin på antirasismrörelsens devis, ”rör inte min hora” (SvD). Även i Storbritannien höjs röster för att förbjuda sexköp (se dagens DN, papperstidningen, och Guardian på nätet).

Att kriminalisera just köparna, inte säljarna, av sex är ett traditionsbrott. Prostituerade kvinnor, och män, har i nästan alla tider föraktats och kunnat behandlas illa, utan större konsekvenser. Sexköparna har däremot mött större förståelse och kunnat behålla samhällsstatus och respekt. På ett sätt är det en historisk orättvisa som sexköpslagar rättar till.

Allra mest är sexköpslagar dock ett praktiskt verktyg för att motverka övergrepp, misär och trafficking – modern slavhandel och organiserad brottslighet med framför allt kvinnor som offer. Den svenska sexköpslagen har inte lett till särskilt många fällande domar, delvis p.g.a. den låga straffskalan, men tycks ha haft positiva effekter.

Motståndare till sexköpsförbud menar bl.a. att risken är att prostituerade drivs under jorden och att den illegala, ljusskygga och förtryckande verksamheten bara ökar. De riskerna motsägs delvis av erfarenheterna från Tyskland – där nu den ”liberalaste lagen om prostitution omvärderas”, som SvD:s Tomas Lundin rapporterar i dag.

Fler tvingas till prostitution, människohandeln tycks öka, antalet sexarbetare är svårt att uppskatta, liksom hur många som arbetar frivilligt. Men oavsett om det är 200.000 eller en miljon människor – övervägande delen kvinnor – som lever i prostitution, så är de 44 som hittills anmält sig för socialförsäkring en försvinnande liten grupp. Förbud mot sexköp handlar om att skydda dem som ofrivilligt hamnar i prostitution.

Förbud mot sexköp är, förutom sina praktiska effekter, en viktig symbolisk markering – en viktig jämställdhets- och frihetsreform.

Dubbelt utsatt

Fattiga tiggare i Stockholm säljer sex för att få ihop mer pengar att skicka hem till sina familjer. De drabbas av en dubbel utsatthet – som säger en hel del om både fattigdom och prostitution.

bild (48)

Från den som inget har ska tas också det hen anser sig ha. Det bibliskt grundade citatet var det första som infann sig i huvudet när jag såg DN STHLM:s förstasida i morse (till höger). Ingen kan väl undgå att se utsattheten hos de tiggare som har blivit en vanlig syn på Stockholms gator. Och kanske borde vi egentligen inte förvånas över att de utnyttjas för, och anser sig tvingade att sälja, sex.

Att människor, som Dimitri i DN:s reportage, känner sig inte kunna säga nej till att sälja sina kroppar sätter deras situation och behovet att hjälpa tiggarna i ett obehagligt skarpt strålkastarljus. Och det pekar på prostitutionens grundproblem.

Få prostituerar sig av egen fri vilja. Och att sälja sin kropp är, åtminstone för de allra flesta människor, inte en finansiell transaktion mellan två parter, så som vilken som helst. Prostitution skapar ytterligare utsatthet. Förutom de tiggare som DN skriver om i dag, har offren också ofta annars utländsk bakgrund – från redan utsatta situationer. Trafficking, modern slavhandel för sexuella ändamål, är prostitutionens ännu mycket mörkare baksida.

Vad kan då göras? Jag har inga färdiga svar. I grunden handlar det naturligtvis om att, inte minst inom ramen för EU, söka sätta stopp för diskriminering och förbättra levnadsvillkoren för människor så att de kan stanna hos sina familjer och slipper välja den desperata utvägen att tigga i ett rikare land.

Här i Sverige handlar det om att visa respekt och medmänsklighet, och ställa upp med de resurser vi kan i form av härbärgen och andra sociala insatser. Om fler istället för att tigga kan få ett jobb – som Dimitri i DN, som drömmer om att bli städare – så vore det förstås det bästa för alla. Att koppla samman människor som behöver jobb med personer och företag som behöver anställa är en viktig uppgift även ur detta perspektiv.

Och prostitutionen ska vi fortsätta belysa och bekämpa. Kanske behövs mer medmänsklighet och respekt från ”samhällets” sida även här. Och kanske kunde vi börja med att ha fler poliser och civila utredare inriktade på detta viktiga arbete. Att polisens prostitutionsgrupp i dag verkar bestå av två poliser (DN) säger något om prioriteringar och organisation.