Kultur och ateljéer behövs när Stockholm växer

När staden växer måste kulturen få ta plats. Att värna befintliga kulturverksamheter när områden förtätas, är en bra början – t ex i Årstaberg.

PLATS FÖR STADSUTVECKLING. Och kultur: Årstaberg är en av Stockholms nya, växande stadsdelar.
PLATS FÖR STADSUTVECKLING. Och kultur: Årstaberg är en av Stockholms nya, växande stadsdelar.

Ateljéhuset wip:sthlm i Årstaberg var efterlängtat när det tillkom 2006. Lokaler för verksamma konstnärer och andra kulturutövare är inte en enkel fråga – men de tillför samtidigt mycket till staden. Ofta ligger de på platser som också är intressant för förtätning och fler bostäder, när staden växer – men det behöver inte innebära en konflikt.  Tvärtom: kulturverksamheter kan tillföra stora värden till staden. Det handlar inte bara om teatrar, gallerier, konsthallar och andra publika verksamheter, utan om t ex ateljéer och andra arbetsplatser.

Om vi menar allvar med att lyfta in kulturen i stadsutvecklingen så borde vi börja med befintliga kulturverksamheter.

Ateljéhuset i Årstaberg är ett exempel på hur kulturlokaler kunde integreras i nya eller snarare omdanade stadsdelar.

Också konstnärer behöver arbetsplatser. Och Stockholm behöver sina konstnärer. Därför lägger vi från Folkpartiet en skrivelse i kulturnämnden där vi efterlyser en kartläggning och en strategi för ateljéhus och andra kulturverksamheter i stadsutvecklingsområden. Tidningen Enskede/Årsta skriver om detta i helgens nummer; se klipp och skrivelsetexten nedan. Stockholms Fria skriver. Vi har också skickat pressmeddelande och skrivit på Stockholmsbloggen.

TIDNINGEN ÅRSTA-ENSKEDE 9 maj 2015.
TIDNINGEN ÅRSTA-ENSKEDE 9 maj 2015.

En levande stad behöver kultur och konstnärer

Stockholm växer med fler bostäder, en förutsättning för att vår dynamiska storstad ska bestå och behålla sin vitalitet. I storstadens vitalitet är ett levande kulturliv en bärande del. Och ett vitalt kulturliv kräver att det finns möjlighet för konstnärer och kulturskapare av olika slag att verka. Det handlar om det kulturpolitiska uppdraget och målen i stort, som behöver få genomslag även här. Kultur och konst behöver finnas för sin egen skull, för bildning och demokrati. Kulturen bidrar också till stadsutvecklingen i bredare bemärkelse, både för de berörda platserna och närområdena, och för Stockholms attraktivitet i stort.

För ett Stockholm som fokuserar på människors förmåga att tryggt utveckla och förverkliga sig, själva och i mötet med andra är Folkpartiets uppfattning att kulturen måste vara en del av stadsplaneringen.

När Stockholm växer sker det ofta genom att befintliga planlagda områden som använts för olika verksamheter omvandlas till bostäder. I vissa av dessa områden finns kulturella verksamheter, som konstnärsateljéer. Ett högaktuellt exempel finns nu i Årstaberg, Packrummet 9-12, Liljeholmen, som varit föremål för plansamråd och nu ska få en ny detaljplan. Det handlar om arbetslokaler för ca 90 konstnärer som funnits på platsen sedan 2006, och då var ett viktigt och välkommet tillskott till ateljémöjligheterna i Stockholm. Behoven har knappast minskat.

Kulturverksamheter ska finnas med i planeringen av nya och växande stadsdelar. När chanser finns att ta tillvara en redan befintlig kulturverksamhet och integrera den i ett omdanat område, bör de chanserna tas. Konstnärsateljéerna i Årstaberg måste ses som en tillgång både för den aktuella stadsdelen och för Stockholm. Det är vår inriktning att stadsbyggnadsnämnden kan tillvarata denna resurs i den vidare planeringen av området.

Ateljéerna i Årstaberg är varken det första eller sista exemplet på hur befintliga kulturverksamheter berörs av olika stadsutvecklingsprojekt. Vi önskar att staden har en samlad och för berörda förvaltningar gemensam strategi för att identifiera och tillvarata de risker och möjligheter som detta innebär. Kulturförvaltningen har en särskild roll, men fler nämnder som t ex stadsbyggnads- och fastighetsnämnderna berörs, och stadsledningskontoret bör ha ett samordnande ansvar.

Mot denna bakgrund önskar vi att:

– kulturförvaltningen återkommer med en kartläggning över ateljéhus och andra kulturverksamheter i stadsutvecklingsområden;
– kartläggningen också innehåller en redovisning av vad dessa kulturverksamheter kan tillföra stadsutvecklingen;
– kulturnämnden för sin del förbereder en strategi för hur staden kan tillvarata befintliga kulturverksamheter i stadsutvecklingen.

Rasmus Jonlund                   Hanna Gerdes                     Anne-Lie Elfvén
vice ordförande                     ledamot                                ersättare

Kommentera

Logga in med någon av dessa metoder för att publicera din kommentar:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s