Etikett: skolval

Skolval borde tas på allvar

Skolor som inte arrangerar skolval missar en chans till svåröverträffad samhällsundervisning. Valen i Europa och Sverige, men framför allt eleverna, förtjänar att tas på allvar.

ÄVEN FÖR SKOLELEVER. Valsedlar från förra Europaparlamentsvalet, 2009. Bild Wikimedia/Bengt Nyman.
ÄVEN FÖR SKOLELEVER. Valsedlar från förra Europaparlamentsvalet, 2009. Bild Wikimedia/Bengt Nyman.

Bara 164 av 4 000 potentiella skolor har hittills anmält sig till skolvalet inför EU-valet i slutet av maj och en stor del av de pengar regeringen har avsatt kan förbli outnyttjade (SR Ekot). För de nationella valen brukar intresset vara större, men inte heller 2010 års siffra på 1 500 deltagande skolor imponerar. Skolvalet förtjänar att tas på betydligt större allvar.

Skolan har både en kunskapsbyggande och en fostrande uppgift när det gäller hur samhället fungerar, om politik och demokrati. Vid få andra tillfällen har lärare och skolor ett bättre tillfälle att diskutera och demonstrera demokratin och stora samhällsfrågor, än vid allmänna val. När den politiska temperaturen höjs, mediebevakningen intensifieras, sakfrågor lyses igenom på längden och tvären och de myndiga i omgivningen funderar över hur de ska lägga sin röst – då borde det också vara rätt tid att engagera eleverna. Nästa gång är det som bekant deras tur på allvar.

Att EU-valet väcker mindre intresse i vuxensamhället är ingen orsak att behandla det mer styvmoderligt i skolorna – tvärtom. Många av de europeiska stora frågorna om miljö, jobb och flyktingar m m är sådana som torde engagera ungdomar särskilt. Ungdomars intresse kunde rentav användas som en hävstång för att öka EU-engagemanget generellt.

Partier och politiker har förstås också ett ansvar för skolors och elevers involvering, och inte bara genom ungdomsförbundens direkta skolnärvaro. Demokrati- och Europaminister Birgitta Ohlsson må ha ett särskilt ansvar som hon förvaltar med energi och ihärdighet, men hennes och några andras engagemang borde delas av fler, som kan möta och diskutera med unga.

Det är inte bara EU-valet, och de nationella valen, som förtjänar uppmärksamhet. Det är framför allt ungdomarna som förtjänar att tas på allvar.

Alla partier eller inga på skolorna

Att stänga ute ett visst parti eller ungdomsförbund från skolor är både odemokratiskt och kontraproduktivt. Resultatet riskerar att bli uppmärksamhet och sympati för dem man vill motarbeta – och att skolor stängs helt för valrörelse och demokratisk debatt.

BLOCKERADES. Sverigedemokraternas ungdomsförbund hindrades att ta sig in på Globala gymnasiet i förrgår. Den tidigare Zinkensdammsskolan ritades av den kände Stockholmsarkitekten Paul Hedqvist och stod klar 1936.
BLOCKERADES. Sverigedemokraternas ungdomsförbund hindrades att ta sig in på Globala gymnasiet i förrgår. Den tidigare Zinkensdammsskolan ritades av den kände Stockholmsarkitekten Paul Hedqvist och stod klar 1936.

Det är verkligen förståeligt att många elever vill slippa se sverigedemokrater på sin skola. Vi kan tala länge om människosyn och värderingar – men kommer inte ifrån att SD är ett parti som invalts i riksdagen enligt vår demokratis spelregler. Det finns inga juridiska möjligheter att stänga ute ett visst parti, det är noga utrett. Att ge partierna plats i skolorna är också något som Sveriges Elevkårer förespråkar (SR Stockholm).

Skolans val blir att erbjuda alla riksdagspartier likvärdigt utrymme med bokbord och debatter – eller att inte ha någon valrörelse med partirepresentanter alls. Och det sistnämnda är ett sämre alternativ – inte bara för SD utan för alla partier och framför allt för eleverna.

Åsikter vi inte gillar men som framförs inom demokratins ramar måste bemötas just där. Det kan ske i debatt, genom att påpeka felaktiga påståenden och angripa undermåliga resonemang, eller bara genom att övriga partier står upp tydligt som – olika – alternativ. Debatten och påståendena sprids redan bland unga. Därför är det så viktigt att de partier som står för en annan människosyn och politik får finnas i skolorna. Därför vill jag att Folkpartiet och Liberala ungdomsförbundet  ska kunna möta eleverna.

Blockaden mot SDU på Globala gymnasiet var säkert inte helt oväntad för de unga sverigedemokraterna. Som Susanna Birgersson skriver på dagens ledarsida i DN så är det en skola där de värderingar  SD står för sannolikt är mycket svagt representerade. Det betyder inte att en majoritet av eleverna nödvändigtvis står bakom en blockad – som dessutom till delar verkar ha letts av personer som inte ens är elever på skolan. Om SDU sökte konfrontation med sina motståndare fick de så mycket de kunde ha önskat av den varan – jämte en hel del uppmärksamhet. Det gör SD till vinnarna.

Länge diskuterades om man skulle ”ta debatten” mot sverigedemokraterna eller ”tiga ihjäl” dem. Den tiden är sedan länge förbi. Det är debatt, kritik och alternativ vi bör erbjuda – inte gratis uppmärksamhet utan granskning via blockader.

DN onsdag och ABC tisdag om blockaden av Globala gymnasiet.