Tillgänglig kulturhistoria – bra för alla

Intressanta byggnader, konstverk och kulturhistorisk information kan göras mer tillgängligt – i stadsrummet och digitalt. Det skulle gynna alla, inte bara de som till vardags upplever funktionshinder. Vi liberaler föreslår skyltar, modeller och ljudfiler som fler kan se, vidröra och lyssna på.

HÖRBART. Kulturhistoriska platser och offentlig konst kunde bli tillgängligare för många med nedladdningsbara ljudfiler.
HÖRBART. Kulturhistoriska platser och offentlig konst kunde bli tillgängligare för många med nedladdningsbara ljudfiler. (Kashirin Nickolai, Wikimedia, ngt beskuren.)

Stockholm är fullt av spännande och intressanta platser, installationer och artefakter. Byggnader från vår nära 800-åriga historia. Statyer och offentliga från tidigare århundraden fram till i dag. Och vittnesmål från stadens fiktiva historia: litterära skyltar, som berättar om böcker, figurer och författare och deras bilder av olika delar av Stockholm.

Allt detta är tillgångar som fler kunde ta del av – om de visste var de finns, och om de var tillgängliga på fler sätt.

Skyltar kan göras tydligare, med textstorlek, färger, belysning och punktskrift. Konstverk och byggnader kan åskådliggöras även för andra sinnen med taktila tavlor och modeller. Och information kan generellt samlas, tydliggöras och tillgängliggöras digitalt i ljud, bild och kartor. En samlad sajt kring alla litterära, konstnärliga och kulturhistoriska skyltar, byggnader och installationer kunde innehålla båda nedladdningsbara ljudfiler, texter, vägvisningar och tips om stråk och områden där man kan uppleva olika sådana inslag i stadsrummet. Då kan man ladda ned sin egen kulturhistoriska och konstnärliga podd, för en egen stadsvandring. Informationen bör inte bara vara fri från funktionshinder utan även finnas på olika språk – och kan därmed också gynna både alla stockholmare, och locka turister.

Liberalerna i Stockholm arbetar för att göra staden mer tillgänglig på olika sätt. I kulturnämnden har Hanna Gerdes, Anne-Lie Elfvén och jag lagt en skrivelse från Liberalerna, just om hur kulturhistorien och konsten i vår stadsmiljö kan bli mer tillgänglig, vilket är ett tydligt exempel på hur tillgängligheten gynnar alla. Våra förslag är långsiktiga och bör kunna genomföras successivt.

Stockholmdirekt skriver om vårt initiativ i dag. Se hela vår skrivelse till kulturnämnden nedan – Moderaterna och Kristdemokraterna anslöt sig (Centerpartiet var inte närvarande vid det aktuella mötet) och vi hoppas förstås på brett stöd.

 

Tillgänglig konst och historia i stadsrummet

Stockholm är en stad rik på historia, konst och minnen, inte minst i det offentliga rummet. Många konstverk, byggnader, minnesskyltar och fasta installationer i staden skulle kunna göras mer tillgängliga.

Det vore ett sätt både att undanröja onödiga funktionshinder för att ta del av information, konstnärliga och kulturhistoriska upplevelser, och att samtidigt göra samma information och upplevelser lättare att hitta och ta till sig för alla stockholmare och besökare, även på utländska språk.

Efter inspiration av möte med funktionshinderrådet presenterar vi här följande tillgänglighetsskapande och -förhöjande åtgärder:

– Litterära skyltar, minnesskyltar och liknande information kring t ex kulturellt och historiskt intressanta installationer, hus och platser ses över avseende tydlighet och läsbarhet, och kompletteras i de fall det är möjligt med punktskrift. Detta kan ske i samband med renovering och uppfräschning av befintliga skyltar, alternativt när nya skyltar sätts upp.

SE OCH RÖRA? Modeller som är gjorda för att vidröras och ge en taktil upplevelse av existerande eller historiska byggnader kan förhöja tillgängligheten. Här skolbarn i ett äldre Stockholm, som betraktar ett ännu äldre: en modell av slottet Tre Kronor. (Stadsmuseet/Stockholmskällan.)
SE OCH RÖRA? Modeller gjorda för att vidröras och ge en taktil upplevelse av existerande eller historiska byggnader kan förhöja tillgängligheten. (Skolbarn framför en modell av slottet Tre Kronor. Stadsmuseet/Stockholmskällan.)

– Informationsskyltar vid offentliga konstverk och kulturhistoriskt intressanta platser och byggnader kompletteras i möjlig mån med taktila modeller; exempel kan vara Stadshuset, Stadsbiblioteket, Stadsmuseet, Hötorgsskraporna, Västerbron, Globen, Kungstornen, Stockholms Slott, Storkyrkan, Skatteskrapan, Årsta torg, Vällingby centrum etc.

– Litterära och andra kulturhistoriska skyltar, samt även offentliga konstverk och de ovan föreslagna modellerna i den mån det är görligt och motiverat, markeras med särskilt platt/stensättning, exv kupolplattor, och görs trygga att stanna till vid utan risk för krockar med cyklister och andra trafikanter.. Även detta bör genomföras ur ett långsiktigt perspektiv, och föreslagningsvis i samband med renovering och/eller nybyggnation.

– Informationen om offentliga konstverk, litterära skyltar, intressanta byggnadsverk och platser uppdateras och samlas på en lättfunnen webbplats med information både i skrift och ljud, på de största språken i Stockholm och bland turister; denna information görs även nedladdningsbar, samt kompletteras med tydliga kartor och tips för lämpliga vandringar och promenader.

Ovanstående förslag torde vara till glädje för alla stockholmare och besökare, och kan göra vår stads kultur och kulturhistoria både mer tillgänglig och mer intressant för många, och därmed också stärka marknadsföringen och besöksnäringen. Det är ett tydligt exempel på hur tillgänglighet är bra för alla.

Mot bakgrund av vad som ovan anförs föreslår vi kulturnämnden besluta

– Att kulturförvaltningen ges i uppdrag att undersöka möjligheterna för dessa tillgänglighetsskapande och -förhöjande åtgärder.

– Att kulturförvaltningen redovisar för nämnden vad som idag görs på området.

Kommentera

Logga in med någon av dessa metoder för att publicera din kommentar:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s