Kategori: Energi

Kraftlös framtid?

Elbehovet i Sverige kommer att vara fortsatt stort – inte minst vintertid. Om vi vill minska klimatgaserna och inte stå utan el de kallaste dagarna krävs en mix av åtgärder och energikällor. Ny och bättre kärnkraft bör inte räknas bort.

LYSER UPP MÖRKRET. Snart förmodligen med LED. (Wikimedia Anders Lagerås)
LYSER UPP MÖRKRET. Snart förmodligen med LED. (Wikimedia Anders Lagerås)

Det är adventsljusstakarnas och elstjärnornas tid – efter mörka november får vi äntligen frossa i belysning (vissa tjuvstartade, åtminstone med balkongbelysningen ska erkännas). I ett mörkt och kallt land behövs el till både ljus och värme. Med stora energiintensiva exportindustrier är el en helt grundläggande förutsättning för svensk tillväxt och välfärd.

Elen kommer också bli allt viktigare för transporter, på spår och i elbilar. El kan ersätta fossila bränslen, och bör förstås produceras av annat än kol, olja och gas för att minska klimatpåverkan – och vårt importberoende. Sverige behöver kort sagt mycket el även i framtiden.

Hur ska elen produceras? Det är en fråga som kräver svar. Görs inget riskerar vi i förlängningen framtida elavstängning under de kallaste vinterdagarna, som Svenska Kraftnät nu varnar för (Ekot):

”Kalla vinterdagar blir det risk för elbrist och svenska kraftnät kommer i så fall att släcka ner delar av Sverige.”

[Uppdatering 12 december:] Företrädare för Ingenjörsvetenskapsakademien varnar i dag också i SvD för följderna av en splittrad energipolitik: ”Det är också viktigt för industrin med en jämn tillförsel av el, ”elkvalitet”. Här ligger Sverige i dag i topp. Men med ökad andel väderberoende el är det möjligt att vi måste planera för fler strömavbrott.”

Att minska utsläppen av klimatgaser och samtidigt ha tillräckligt med el är en utmaning som kräver en mix av energislag, och av andra åtgärder. Energieffektivisering är nödvändig; många adventsljusstakar lyser redan med LED-lampor, och denna i dagarna Nobelprisbelönade tekniska innovation kommer att få stor betydelse. Förnybar energi från sol, vind, vatten och biobränslen måste utvecklas, bli effektivare och driftsäkrare, och byggas ut. Men det torde inte räcka under överskådlig tid. Den hotande framtida elbristen beror på att ålderstigna kärnkraftsreaktorer kan komma att stängas, utan att ersättas, redan inom några år. De sista kan komma att stänga på 2030-talet.

Solen lyser ofta med sin frånvaro under den mörka årstiden. Vattenkraften vill vi inte bygga ut i våra sista orörda älvar. Och visst blåser det om vintern i Sverige – vilket märkts de senaste dagarna. Men jämfört med en energikälla som står för 40 procent av den svenska elproduktionen räcker det inte långt. Och i Tyskland ser vi hur ”Energiwende” betyder ökat beroende av smutsig brunkol.

VIKTIG OM VINTERN. Forsmarks kärnkraftverk, reaktor 1 och 2. (Wikimedia Dennis140)
VIKTIG OM VINTERN. Forsmarks kärnkraftverk, reaktor 1 och 2. (Wikimedia Dennis140)

Kärnkraft är inte framtidens frälsning (åtminstone inte innan vi bemästrar fusionskraften). Atomenergin är naturligtvis långtifrån oproblematisk, från gruvbrytningen av uran över reaktorernas säkerhet till slutlagringen av farligt radioaktivt avfall i tusentals år. Som folkpartist kan man ibland framstå som kärnkraftsfanatiker, i så fall mest en reaktion mot motsvarande fanatism bland atomenergins motståndare. Vad det handlar om för mig som liberal är en pragmatisk syn på energipolitiken. Jag vill se framsteg, ljus och värme. Jag vill att detta ska kunna komma hela mänskligheten till del, utan att vi samtidigt förstör vårt eget klimat eller livsmiljön för oss och andra varelser på jorden. I den ekvationen har kärnkraften en given, pragmatisk plats.

Tyvärr har regeringsskiftet skapat stor osäkerhet kring kärnkraftens framtid i Sverige. Budskapen från Socialdemokraterna respektive Miljöpartiet skiljer sig radikalt. Och när energiministern Ibrahim Baylan (S) som i Ekot talar om att importera el – kanske finsk (ny?) kärnkraftsel – undrar man var verklighetsförankringen finns.

Det är helt enkelt kortsiktigt och dumt att avstå från en viktig energikälla, innan alternativ finns. Kol, olja och gas är inte sådana alternativ. Sol, vind och vatten kan bli det, men där är vi inte än. Nya kärnkraftverk kan bli både effektivare och säkrare, ge mer el för samma insats och leda till mindre och mindre farligt avfall. Den svenska energipolitiska uppgörelse som möjliggör ersättning med en ny reaktor när en gammal stängs, är kort sagt klok liberal pragmatism.

Energidilemma

Tysklands val att – än en gång – besluta om kärnkraftsavveckling illustrerar energipolitikens dilemma. Vem skulle inte vilja klara sig utan dagens kärnkraftverk? Problemet är ju, så enkelt att säga men så oändligt komplicerat att lösa: vad kommer istället?

För Tysklands del verkar det bli en blandning av de förnybara energikällor man kan trumma fram de närmaste tio åren, men också rysk naturgas, fransk kärnkraft, och egen brunkol. Kanske också svensk koldioxidfri vattenkrafts- och kärnkraftsel via det elöverskott vi förväntas ha under överskådlig tid.

Inget kunde illustrera energidilemmat bättre än dagens Ekonyheter, där toppnyheten om det tyska kärnkraftsbeslutet följdes av den kanske inte förvånande men tydliggörande rapporten att fjolårets koldioxidutsläpp blev de högsta i världen hittills.

Hur en förtida avveckling av den tyska kärnkraften, eller för den delen av de svenska reaktorerna, skulle förbättra den globala klimatekvationen återstår att förklara. Liksom hur högre elpriser i närtid ska bidra till att hålla nere inflationen och stärka tysk och svensk industris konkurrenskraft.

Tack vare Folkpartiet och Alliansregeringen har Sverige en långsiktig energipolitik som vi kan vara glada för.

Ekot 1, 2, SvD 1, 2, 3, 4, DN 1, 2, AB, Expressen 1, 2, SVT 1, 2, 3. Bloggar: Gunnar Hökmark, Kent Persson, Konservativa tankar, Thomas Böhlmark, Mikael Ståldal.

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Kärnkraftskunskap

När många talar om jobben, talar folkpartister gärna om skola och kunskap. Och det handlar i förlängningen förstås delvis om samma sak. Bildning och kunskap är viktigt för människor av många olika skäl, men både för de enskilda personerna och för Sverige i stort är kunskap basen för att vi ska kunna konkurrera om jobben, komma med nya idéer, få växande företag och framgångsrik forskning…

Kärnkraften är en annan Folkparti-käpphäst som också sist och slutligen handlar om jobb, i våra elintensiva basindustrier. Men förstås även om miljön och klimatet – hellre atomkraft än smutsig kol från Tyskland eller beroende av rysk fossilgas. Och om en trygg elförsörjning för ljus och värme året om i vår kalla nord.

Också kärnkraft kräver kunskap. Och liksom det finns en hel del att göra i den svenska skolan för att ge framtidens elever bättre kunskaper, har vi en del att ta igen på kärnkraftsområdet. Vi behöver ta igen förlorad mark på atomforskningsområdet, och vi behöver utbilda kärnkraftsingenjörer – för att kunna bygga nya effektiva säkra, klimatvänliga reaktorer i Sverige.

Om detta skriver Folkpartiets Jan Björklund och Tobias Krantz med E.ON:s Jonas Abrahamsson på DN Debatt. Om varför kärnkraften behövs berättar Folkpartiet kort i nedanstående film.Bloggar: Per Altenberg, Agneta BerlinerEva Flyborg, Mathias Sundin, Christer Sörliden, Maria Weimer.

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Folkpartiets valfilmer

Kunskap, arbetsro, energi, livslång kärlek. Låter rätt trivsamt och är också nyckelord för att beskriva Folkpartiets tre valfilmer. En egen favorit, som kanske inte blir valets viktigaste fråga men betyder mycket för Sveriges jobb och framtid, här ovan.

Per Altenberg och Niclas Selberg bloggar också. Dagens Media, DN, Resumé, SVT rapporterar.

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Kärnkraftsstöd

Kärnkraftsfrågan lär inte avgöra valet. Trots klimatdebatt och miljömedvetande lär inte energipolitiken bli det stora debattämne som det har varit många tidigare år. Ändå har energi och inte minst kärnkraft en förmåga att engagera – och som pragmatisk klimatvän är det roligt att en stor majoritet svenskar liksom vi i Folkpartiet ser kärnkraftens fördelar.
Stödet för möjligheten att ersätta gamla reaktorer med nya är stort i alla partier utom V, där det väger jämnt, och MP, där en majoritet är motståndare. Bland Centerns väljare finns stort stöd för den nya gemensamma Allianslinjen. Mest intressant, men inte särskilt överraskande, är det starka stödet bland socialdemokrater – och LO-medlemmar. De vet vad svensk elintensiv industri, och även vad miljön, behöver. (DN, SVT.)
Kärnkraften behövs, för klimatet och för Sveriges konkurrenskraft. Nya reaktorer kommer förstås att ha helt andra förutsättningar kring effektivitet och säkerhet. Som jag har skrivit tidigare är riksdagens och Alliansregeringens beslut helt riktigt.

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

Hellre svensk kärnkraft än dansk kolkraft

Efter riksdagens historiska kärnkraftsbeslut i veckan ställs frågan om detta verkligen kommer att göra någon skillnad (SR). Kommer någon vilja och våga bygga nya reaktorer i Sverige?
Mitt svar är: Det hoppas jag verkligen.
Nya reaktorer, säkrare och effektivare, kommer kunna leverera el till ett växande Sverige där vi i framtiden även med energieffektivisering kommer att behöva använda mer el. Särskilt om stora delar av transportsektorn ska övergå från fossil- till eldrift.
Just jämförelsen mellan fossila bränslen och kärnkraft är den rätta. Naturligtvis är sol, vind och vatten på många sätt trevligare energikällor än uranatomer, men det är helt enkelt inte realistiskt att dessa förnybara källor kommer att kunna ersätta både de fossila bränslena och kärnkraften.
Även med ”bara” tio nya reaktorer – som gradvis ersätter våra tio nuvarande – får vi ett enormt energitillskott. Enligt den danska energibranschen motsvarar det hela den danska årsförbrukningen av el. Oro finns för att det skulle slå ut dansk förnybar energi men även om de många vindkraftverken präglar mångas bild av energilandet Danmark, så är det kolkraften som utgör den verkliga ryggraden i vårt grannlands elproduktion. Och medan de danska kolkraftverken spyr ut utsläpp, korsas Östersjön av allt fler oljetankrar – och snart en rysk gasledning.
Svensk koldioxidfri elproduktion som kan minska både vårt eget och andras beroende av olja, kol och gas, minska växthuseffekten och värna klimatet, känns helt enkelt som en mycket liberal framtidssatsning. Det är en framgång för Folkpartiet och Alliansen.

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , ,

Atomkraft, ja tack

Energi och kärnkraft hör inte längre till väljarnas högst rankade frågor – men har ännu stor sprängkraft i politiken. För mig är det självklart att Sverige behöver mer fossil- och koldioxidfri energi. Vi behöver de förnybara energikällorna som nu byggs ut i rask takt men vi behöver också kärnkraften som i dag står för 50 % av vår eltillförsel. Även med allt energieffektivare hus, apparater och fordon kommer vi i framtiden att behöva mer energi och gärna i form. Inte mindre.

Därför är det rätt beslut att öppna för nya kärnkraftsreaktorer för att ersätta de befintliga. Nya reaktorer kommer också att vara ännu effektivare, ge mindre problematiskt avfall (oavsett om man oroar sig för radioaktiva utsläpp eller möjligheten att tillverka kärnvapen), och kanske rentav till stor del kunna försörja sig själva med bränsle.

Under 90- och 00-talet försökte S på en avvecklingspolitik som aldrig blev verklighet – vilket förstås gladde de jobb- och tillväxttillvända industrifacken. Medan den nya rödgröna konstellationen nu lovar förnyad avveckling och Miljöpartiet driver på (DN Debatt), har Alliansregeringen funnit en pragmatisk linje. Folkpartiet kommer att fortsätta föra fanan högt för kärnkraften och en energipolitik för miljön och jobben. Det är inte så mycket kärnkraften som kärnkraftsmotståndet som känns förlegat.

Per Altenberg, Marcus Grundén, Carl B Hamilton, Jonas Grenfeldt, Elisabeth Thand Ringqvist, Michael Karnerfors, Andreas Froby bloggar, bland andra.

Hållbarheten är energifrågan, kärnkraft en del av svaret

Sanningens minut närmar sig för kärnkraften, jämt 30 år efter den ödesdigra folkomröstningen som bidragit till att låsa och lamslå energifrågan i debatt och handling nästan lika länge. Alliansregeringens energiproposition innebär en storsatsning på förnybara energikällor. Och den innebär att låsningarna kring kärnkraften låses upp. Framför allt Folkpartiet och Centerpartiet har tagit stort ansvar.

Nu ska det bli möjligt att bygga nya kärnkraftsreaktorer som ersätter de gamla som snart är uttjänta. De nya reaktorerna skulle bli effektivare, säkrare, ge mindre avfall i förhållande till effekten och innebära större och tryggare elleveranser. Forskningen och kunnandet har gått framåt på ett område där Sverige en gång låg i täten. De nya reaktorer som nu byggs i omvärlden innebär viktiga erfarenheter.

Energipolitiken måste vara hållbar för ekonomi och miljö. Hur vi värnar svensk basindustri och trygghet för svenska hushåll är en fråga som inte minst många socialdemokratiska tungviktare i facket och kommunerna ställer. Miljövänner oavsett partifärg bör fråga sig hur vi får mer fossilfri el, som har en mängd användningsområden, t.ex. fler laddningsbara elbilar? Hur minskar vi generellt beroendet av kol och olja?

Vattenkraft, andra förnybara energikällor och energieffektivisering är viktiga delar i en hållbar energipolitik. Men en hållbar utveckling kräver att vi radikalt minskar import och användning av fossila bränslen. Då behövs också modern kärnkraft. Hur gröna de rödgröna med Miljöpartiet i spetsen än vill vara har de ännu inget hållbart alternativ.

Läs också DN:s ledarskribent Johannes Åman, DN, samt lite äldre från Rapport med TT-notis i DN, Expressen och SvD. Bloggare: Per Ankersjö, Pär Gustafsson, Tobias Josefsson, Mark Klamberg, Seved Monke, Niklas Odelberg, Kent Persson, Mikael Ståldal, Christer Sörliden.

Intressant om , , , , , , , , , , , , , ,

Atomkraft – ja tack

Snart är Sverige ett stort steg närmare en säkrare energiförsörjning. Hur betydelsefullt det är för vår välfärd och vårt välstånd har inskärpts inte bara av en rekordkall och snörik vinter utan även av ryska gasledningar och kontinentala kolkraftsplaner de senaste åren. Alliansregeringen visar åter, med en energisk Jan Björklund och en modig Maud Olofsson i spetsen, sin regeringsduglighet.

De kan också peka på att också Obama-administrationens i USA nu stödjer ny kärnkraft, för klimatet och kanske än mer för att minska utländskt energiberoende – och minska trycket att borra efter ny olja på den egna kontinentalsockeln.

http://svt.se/embededflash/1895557/play.swf

Kärnkraften är också en av få saker som de rödgröna ger rakt besked om: det blir stopp för att byta ut gamla reaktorer mot nya, bättre, säkrare och mer effektiva om de vinner valet. Återstår att se huruvida MP och V kan få med S även på att avveckla våra befintliga kärnkraftverk – som står för hälften av Sveriges elproduktion och jämte vattenkraften är huvudorsaken till vårt relativt lilla koldioxid-avtryck i världen.

Sahlin lär få svårt att övertyga det tunga IF Metall, som ser betydelsen av trygg energiförsörjning för svensk industri och konkurrenskraft och välkomnar Alliansregeringens besked, om det riktiga i att följa Wetterstrand-Ohly-linjen.

Alliansen och Folkpartiet kan inte annat än välkomna om kärnkraften och energifrågan blir en valfråga. Regeringens helhetspolitik för energin innebär ju också tuffare försäkringskrav på kärnkraftsägarna, och satsningar på förnybar energi. Det är en helhet som även Centerrörelsen har all anledning att stöda, och Centern bör med kraft fortsätta driva de gröna näringarnas betydelse för såväl svenska bidrag till den internationella miljötekniken, som svensk industriell utveckling.

Media: DN om regeringens förslag, DN/TT om Obamas reaktorer, DN ledare (Johannes Åman), SvD om regeringsuppgörelsen och C-kritikerna, SvD om Obamas reaktorer, SvD ledare (PJ Anders Linder), Rapport (se också ovan).

Bloggat: Annika Beijbom på NU-bloggen, Christer Sörliden

Intressant om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Hur blir det med värmen på vintern och pengarna i plånboken?

Mycket har hunnit sägas och skrivas om gårdagens partiledardebatt. En sak är säker: det blir betydligt intressantare när alla sju är med än när bara de två statsministerkandidaterna möts. Några reflektioner: Energifrågan har potential inför valrörelsen – och då snarare för vinterkylan i Sverige och den ökade kol- och oljeeldning som Jan Björklund kunde peka på, än för risken av ett återuppväckt C-märkt kärnkraftsmotstånd. Maud Olofsson kan ju med rätta lyfta fram att Alliansregeringens energipolitik gör mer konkret för omställning och förnybara energikällor än vad t.ex. Mona Sahlin presterade som energiminister.

Total enighet eller helt säkra svar om framtiden fanns förstås inte på någon av sidorna. Men de rödgrönas brist på konkretion i stora viktiga frågor blir allt mer besvärande för varje dag och varje debatt.

Ett svar är tydligt: Alliansen, som styrt Sverige under krisen och nu kan konstatera att vi det ljusnar och redan finns fler jobb än vid maktskiftet då det rådde glödande högkonjunktur, tänker fortsätta föra sin tydliga politik för arbete, utbildning och investeringar i framtiden. Fler ska få behålla mer av sina egna pengar – även pensionärerna.

Det enda som är säkert från rödgrönt håll är att skatter och utgifter ska upp. Och eftersom det är ”höginkomsttagarna” som ska betala lär de som räknas dit bli väldigt många. Kanske tänker inte så många på att en stor orsak till att de har fått det bättre är att de har fått mer kvar efter skatt. Men när sjuksköterskan och metallarbetaren inser att de ska betala 1.500-2.000 kronor mer varje månad – vad har de rödgröna för svar då?

Media: DN, DN, SvD, AB, Expressen, Expressens ledarblogg

Bloggar: Per Altenberg, Carina Boberg, Linnéa Darell, Runo Johansson, Fredrik Malm, Seved Monke, Christer Sörliden

Intressant om , , , , , , , , , , ,