Energi

Kraftlös framtid?

Elbehovet i Sverige kommer att vara fortsatt stort – inte minst vintertid. Om vi vill minska klimatgaserna och inte stå utan el de kallaste dagarna krävs en mix av åtgärder och energikällor. Ny och bättre kärnkraft bör inte räknas bort…. Read More ›

Energidilemma

Tysklands val att – än en gång – besluta om kärnkraftsavveckling illustrerar energipolitikens dilemma. Vem skulle inte vilja klara sig utan dagens kärnkraftverk? Problemet är ju, så enkelt att säga men så oändligt komplicerat att lösa: vad kommer istället? För… Read More ›

Kärnkraftskunskap

När många talar om jobben, talar folkpartister gärna om skola och kunskap. Och det handlar i förlängningen förstås delvis om samma sak. Bildning och kunskap är viktigt för människor av många olika skäl, men både för de enskilda personerna och… Read More ›

Folkpartiets valfilmer

Kunskap, arbetsro, energi, livslång kärlek. Låter rätt trivsamt och är också nyckelord för att beskriva Folkpartiets tre valfilmer. En egen favorit, som kanske inte blir valets viktigaste fråga men betyder mycket för Sveriges jobb och framtid, här ovan. Per Altenberg… Read More ›

Kärnkraftsstöd

Kärnkraftsfrågan lär inte avgöra valet. Trots klimatdebatt och miljömedvetande lär inte energipolitiken bli det stora debattämne som det har varit många tidigare år. Ändå har energi och inte minst kärnkraft en förmåga att engagera – och som pragmatisk klimatvän är… Read More ›

Atomkraft, ja tack

Energi och kärnkraft hör inte längre till väljarnas högst rankade frågor – men har ännu stor sprängkraft i politiken. För mig är det självklart att Sverige behöver mer fossil- och koldioxidfri energi. Vi behöver de förnybara energikällorna som nu byggs… Read More ›

Atomkraft – ja tack

Snart är Sverige ett stort steg närmare en säkrare energiförsörjning. Hur betydelsefullt det är för vår välfärd och vårt välstånd har inskärpts inte bara av en rekordkall och snörik vinter utan även av ryska gasledningar och kontinentala kolkraftsplaner de senaste… Read More ›