Språk

Språk för integration

Språket torde vara den viktigaste vägen för integration för nya svenskar. Språket går hand i hand med jobbmöjligheterna – för de flesta arbeten är det viktigt att ha språket, och en arbetsplats är ofta ett av de bästa ställena att… Read More ›

Mandarin-tider

Kinesiskägda Volvo PV kommer att satsa 30 miljarder i sina svenska fabriker. Och regeringen satsar på att införa kinesiska som ett av de moderna språken i grundskolan.  Två nyheter på samma dag som såg ut som en tanke – en… Read More ›