Mandarin-tider

Kinesiskägda Volvo PV kommer att satsa 30 miljarder i sina svenska fabriker. Och regeringen satsar på att införa kinesiska som ett av de moderna språken i grundskolan.  Två nyheter på samma dag som såg ut som en tanke – en tanke om den nya värld och ekonomi som växer fram, och om ett litet exportberoende lands möjligheter i konkurrensen. Och de möjligheterna är, trots alla nya utmaningar från växande ekonomier och kunskapsländer, stora.

Både Volvos VD Håkan Samuelsson och utbildningsminister Jan Björklund ägnar sig åt investeringar. Om Volvos gigantiska investeringsprogram vittnar om att Sverige har mycket att komma med även när det gäller framtidens tillverkningsindustri, så pekar regeringens satsning på kinesiska på en vilja att behålla och stärka den positionen.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c3/Zhongwen_Guyin_characters.png

Kina, som i många århundraden var världens supermakt, ekonomiskt och kulturellt, är snart förmodligen åter världens största ekonomi. Kulturellt kommer man säkerligen också vilja hävda sig och bli mer intressant för omvärlden. Vi kan och måste förstås hoppas och tro att den omvandling vi nu ser också innebär en utveckling mot mer demokrati och mänskliga rättigheter – liksom ett socialt mer jämlikt Kina.

Kunskap är det lilla landets, och det lilla språkområdets, styrka i framtiden. Jämte övriga satsningar på kunskapsskola, högskolor och forskning är regeringens ambition att svenska grundskoleelever ska kunna lära sig världens största lands språk, strategisk. Framåtblickande i dag – nödvändigt i morgon.

Är det något jag själv – som säkert många andra – önskar är det att jag hade lärt mig och kunnat mer och fler utländska språk. Häromveckan fick jag veta att en bekant snart beger sig till det demokratiska Taiwan för att lära sig just kinesiska. Det är sällan för sent.

Ekot om Volvo-investeringar, Ekot och SvD om kinesiska i grundskolan, Jan Björklunds nyhetsbrev, Lotta Edholms blogg.

2 kommentarer på “Mandarin-tider”

  1. Tanken är väl fin, men det går att ifrågasätta hur pass mycket det kommer att ge. Kinesiska har till skillnad från tyska, franska eller spanska en hög inlärningströskel (även om det blir enklare ju mer man lär sig). Gymnasieskolan jag minns var en plats där allt handlade om betyg. Få lär välja kinesiska före ämnen som de kan höja medelbetygen med.

    Gymnasieelever säger att de under flera års studier lärt sig några hundra tecken. Det kan visserligen förbereda dem något för vidare studier på universitet, vilket förstås vore positivt, men det är långt ifrån tillräckligt för annat än att kanske beställa lite mat eller fråga om vägen till toaletten på semestern i Kina. En satsning på kinesiska är således något positivt, inte minst om det väcker nyfikenhet om den kinesiska kulturen hos dagens unga, men vi ska inte vänta oss något kinesiskt under i den svenska skolan.

    Precis som du skriver är det dock aldrig för sent att lära sig språk. 🙂

    1. Hej! Bättre något än inget, får man väl säga; bättre att chansen finns att börja lära sig tidigt. Det borde ju ge större förutsättningar för att fler lockas till kinesisk-studier och får upp ögonen för språket. Även om det aldrig blir för sent, heller 🙂

Kommentera

Logga in med någon av dessa metoder för att publicera din kommentar:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s