Etikett: Kina

En rikare värld

En västvärld som vårdar en försiktig återhämtning, ett mäktigt Kina som funderar inför framtiden och tragiska konflikthärdar fyller nyhetsflödet men det finns också en ljusare bild av omvärlden. Många länder har blivit betydligt rikare. Förhoppningsvis betyder det också bättre tider för miljö och människor.

Världens länder efter BNP/capita, 2011. Bild från Wikimedia/Quandapanda, med data från Världsbanken kompletterade med IMF och CIA.
Världens länder efter BNP/capita, 2011. Bild från Wikimedia/Quandapanda, med data från Världsbanken kompletterade med IMF och CIA.

USA repar sig. Europa visar tecken på bättring. Kinas väg framåt är höljd i dunkel – men verkar inte innehålla svaga demokratiska tendenser. Syrienkriget tycks bara bli mer blodigt och komplicerat, den unga staten Sydsudan vacklar på branten och Turkiets och Thailands demokratier skakas av konvulsioner.

2014 börjar med en varierad men som det tycks mest mörk bild. Vår situation i Sverige ter sig stabil och lyckosam. Men även i omvärlden finns gott om styrkebesked.

Världen utanför Europa och Nordamerika, och bortanför de tragiska konflikterna, har blivit allt rikare. Afrika söder om Sahara är till stora delar en tillväxtzon. Som beskrivs i dagens DN har många länder främst i Afrika och Asien de senaste åren uppnått en betydligt högre ekonomisk stabilitet, och därmed blivit betydligt säkrare för investeringar. Investeringar och handelsförbindelser som är avgörande för fortsatt utveckling.

Oljeutvinning på amerikansk hemmaplan - här i Texas. Bild från Wikimedia/Eric Kounce.
Oljeutvinning på amerikansk hemmaplan – här i Texas. Bild från Wikimedia/Eric Kounce.

Starka finanser och god återbetalningsförmåga är dock inte allt. Verklig rikedom handlar också om jämlikhet och hållbarhet – om människor och miljö. För att ekonomisk utveckling ska komma fler till del och för att den inte ska ske på bekostnad av natur och klimat är en stark rättsstat och demokratisk mognad centrala. Och de är förstås också tillväxtfaktorer i sig.

De turkiska och thailändska dramerna ger ett perspektiv. Den burmesiska militärdiktaturens till synes förvånande snabba avveckling av sig själv en annan. Råvarudrivna afrikanska ekonomier med starkt beroende av Kina åter ett. Sårbarheten för plötsliga förändringar inom eller utanför landet kan vara stor. USA:s ökade självförsörjning på olja och gas genom skifferutvinningen (se t.ex. DN:s reportage häromdagen) försvagar den demokratiska supermaktens egenintresse i vissa regioner – vad ger det för följder för dess diplomatiska engagemang, och den demokratiska utvecklingen? För att inte tala om för miljön?

Varje land måste bedömas för sig – både i ekonomisk och demokratisk styrka. Svenska investeringar och andra ekonomiska kontakter med mer utvecklade och rikare demokratier kan förhoppningsvis stärka inte bara ekonomin utan också rättsstaten och demokratin. Men spelplanen har förändrats: När många utvecklingsländer blir rikare och får större självförtroende blir förbindelserna mer på lika villkor. Och det är nog bra för alla parter.

Mandarin-tider

Kinesiskägda Volvo PV kommer att satsa 30 miljarder i sina svenska fabriker. Och regeringen satsar på att införa kinesiska som ett av de moderna språken i grundskolan.  Två nyheter på samma dag som såg ut som en tanke – en tanke om den nya värld och ekonomi som växer fram, och om ett litet exportberoende lands möjligheter i konkurrensen. Och de möjligheterna är, trots alla nya utmaningar från växande ekonomier och kunskapsländer, stora.

Både Volvos VD Håkan Samuelsson och utbildningsminister Jan Björklund ägnar sig åt investeringar. Om Volvos gigantiska investeringsprogram vittnar om att Sverige har mycket att komma med även när det gäller framtidens tillverkningsindustri, så pekar regeringens satsning på kinesiska på en vilja att behålla och stärka den positionen.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c3/Zhongwen_Guyin_characters.png

Kina, som i många århundraden var världens supermakt, ekonomiskt och kulturellt, är snart förmodligen åter världens största ekonomi. Kulturellt kommer man säkerligen också vilja hävda sig och bli mer intressant för omvärlden. Vi kan och måste förstås hoppas och tro att den omvandling vi nu ser också innebär en utveckling mot mer demokrati och mänskliga rättigheter – liksom ett socialt mer jämlikt Kina.

Kunskap är det lilla landets, och det lilla språkområdets, styrka i framtiden. Jämte övriga satsningar på kunskapsskola, högskolor och forskning är regeringens ambition att svenska grundskoleelever ska kunna lära sig världens största lands språk, strategisk. Framåtblickande i dag – nödvändigt i morgon.

Är det något jag själv – som säkert många andra – önskar är det att jag hade lärt mig och kunnat mer och fler utländska språk. Häromveckan fick jag veta att en bekant snart beger sig till det demokratiska Taiwan för att lära sig just kinesiska. Det är sällan för sent.

Ekot om Volvo-investeringar, Ekot och SvD om kinesiska i grundskolan, Jan Björklunds nyhetsbrev, Lotta Edholms blogg.