kulturpolitik

I striden mellan språk och siffror

Regeringen går från oklarhet till oklarhet och det gäller inte minst kulturpolitiken. Nedskärningar på svenska språket och Sveriges kulturella kontakter med utlandet är dåligt oavsett om vi talar om kulturpolitik, utbildningspolitik, utrikespolitik eller näringspolitik. Kulturbudgeten fortsätter att öka med den… Read More ›