stadsbyggnad

Den varierande kvartersstaden

När Stockholm växer handlar mycket om att bygga vidare på kvartersstaden. Men även kvartersstaden kan – och måste – vara rik på variationer. Monoton stadsbyggnad är inte vad människan behöver. Stenstaden, promenadstaden – kärt barn har många namn. Själv föredrar… Read More ›