Tagg: liberalerna

Glädjen i liberalismen

Liberaler måste ta kampen mot illiberala krafter. Men vi får inte glömma glädjen i det liberala budskapet. Glädjen i friheten att få leva våra liv, så som vi vill. Ett viktigt budskap också inför EU-valet. Det skriver jag i tidningen NU.

Kampen mot de krafter som vill riva ner den liberala samhällsmodellen, försvaret av de liberala värderingarna: Det är en viktig liberal kärnuppgift. Men den kan också kännas tung och allvarsam. Då måste vi komma i håg att lyfta fram glädjen i liberalismen. Budskapet om friheten att få leva våra liv som vi vill, om kultur och bildning, forskning och framsteg – det som gör liberalismen och de liberala samhällena attraktiva för så många. Det är angeläget inte minst i årets EU-val. Vårt liberala budskap om Europa andas konstruktiv glädje och framtidstro.

Detta glädjebudskap (?) för jag fram i en krönika i senaste numret av det liberala nyhetsmagasinet NU. Se texten utskriven under bilden på tidningssidan!

Det finns en glädje i liberalismen

Auktoritära regimer. Falska nyheter och faktaresistens. Hotande handelskrig. Populistisk högernationalism som firar framgångar i Europa, också på vår hemmaplan. Och, ännu större, klimatförändringar och antibiotikaresistens som kan försämra livsvillkoren drastiskt för hela mänskligheten.

Det är lätt att bli alarmistisk. Uppdraget att vara förkämpe för liberala värderingar, ett liberalt öppet samhälle, kan kännas tung. Låt oss då minnas: Det ryms en stor glädje i det liberala budskapet. Vi är alla liberala ledare, och vi har alla en del i att lyfta både allvaret och glädjen – inte minst i stundande Europaval.

Samtidigt som det är tydligt att liberalismen behövs mer än någonsin är frågan om vi liberaler pallar trycket? Senare tids konflikter och konvulsioner kanske ska ses som illavarslande tecken?

Nej. Jag är övertygad inte bara om att liberalismen behövs utan också om att Sveriges liberaler kan leva upp till de krav och förväntningar som vilar på oss.

Låt oss ta avstamp i allt det som förenar oss. Fortsätta vår livliga debatt om värderingar och sakfrågor. Men också bygga en stark organisation där vi för fram de gemensamma ståndpunkter vi landat i, för att gemensamt maximera stödet för den organiserade liberalismen. Liberalerna har inte de största ekonomiska resurserna – men vårt ”humankapital” är enormt. Genom att vi alla företrädare visar ledarskap klarar vi både engagerade, öppna inre debatter (ett adelsmärke för ett liberalt parti) och att vinna röster och utöva makt baserat på ett tydligt liberalt budskap.

Liberalismen är huvudfienden för de illiberala krafter som nu frustar av kamplust och framtidstro. Det borde ge oss en egen kämpaglöd. En brinnande iver att bygga skyddsvallar för liberala värderingar och för det öppna samhället.

Försvarskampen kan kännas tung och allvarsam. Det är då vi måste lyfta fram glädjen i liberalismen.

Liberalismens budskap är: Du får vara den du vill. Du ska ha möjlighet att bli ditt bästa jag. Att vara fri – och söka lyckan.

Liberalismen bygger samhällen där människors egna val är byggstenarna, där möten mellan individer är kittet som håller samman. Forskningens frihet för framsteg, mediernas mångfald, kulturens rikedom, konstens alla färger, böckernas alla sidor, musikens alla toner, idrottens styrka och snillrikhet. Vi frågar inte varifrån du kommer eller hur du ser ut, utan vart du är på väg och vad du vill göra. I städernas rika utbud. Bland skogar, fält och sjöar.

Vi tror på framtiden när människor får bygga den själva. På bildning och det goda samtalet.

Vi förnekar inte problem. Vi vet att lösningar kräver samarbete, att individer och länder blir starkare tillsammans.  Vi är inte obotliga optimister – vi vet att det krävs ansträngning och att människan behöver skyddas mot andra och sig själva. Men vi har ett glädjefyllt budskap. Vi försvarar friheten – att få odla vår trädgård, om vi vill. Att få leva det goda liv som vi själva valt.

Europavalet är ett tydligt exempel. Vi säger Ja till Europa. Men vi ser också hur ofullständigt EU är; hur man kan göra mycket mer, om man fokuserar på rätt saker.

Liberalismen är en negativ kraft mot dem som vill inskränka friheten. Men det är också en positiv kraft. För det goda livet, som vi själva väljer.

I stundande Europaval har vi möjlighet att lyfta både vårt negativa och vårt positiva budskap. Motståndskraften, och framtidstron.

– NU XY/2019, X april

Erik Ullenhag som liberal ledare

Liberalerna står inför viktiga val. Vi är många som tror att Erik Ullenhag är rätt person att leda Liberalerna. Läs våra artiklar i SvD och Aftonbladet!

Valet av partiledare är ett vägval för det liberala partiet och den svenska liberalismen. Vi är ett antal liberala kommunpolitiker från olika håll i landet, däribland jag, som skriver i SvD 10 april om att vi vill se Erik Ullenhag som näste partiledare.

”Liberalerna har potential att bli en långsiktigt stark kraft i svensk politik. Då behövs ett samlande, positivt ledarskap. Vi, lokalpolitiker och framför allt ideologiskt engagerade liberaler från olika håll i landet, är övertygade om att Erik Ullenhag kan personifiera det ledarskapet.” Fortsätt läsa ”Erik Ullenhag som liberal ledare”

Liberaler med potential

Försvar för den liberala samhällsmodellen – och genomförandet av liberala reformer. Januariavtalet var nödvändigt. Nu måste Liberalerna blicka framåt.

Januariavtalet var ett svårt beslut för Liberalerna – men det innebär också starkt positiva liberala inslag. Om detta svåra men viktiga beslut har jag skrivit på SvD Debatt – där jag också vill lyfta det framtidsfokus som nu behövs. Liberalismen behövs och det liberala partiet har större potential än på länge. Fortsätt läsa ”Liberaler med potential”

Liberal ingen mittenposition

Liberalerna placeras ofta i mitten av politiska skalor. Men i värderingsfrågor är vi inte i mitten. Många av oss är liberaler både för att vi gillar kombinationen av marknad och välfärd – och för att vi är brinnande liberala individualister och rättighetskämpar.

NY KRÖNIKA I NU: Kluvna liberaler, antingen eller, både och… Ibland retas politiska motståndare och kommentatorer med oss liberaler (liberalpartister, tidigare folkpartister) för vår påstådda veliga mittenposition. Kluvenheten har dock en djupare grund. Fortsätt läsa ”Liberal ingen mittenposition”

Vardag och vision, för liberal opposition

Även liberaler i maktställning måste samtidigt stå i tydlig opposition – mot en illiberal samhällstendens. Vi behöver vara väsentliga i människors vardag, med en tydlig liberal vision.

Många liberaler har efter valet nått en maktposition, lokalt och regionalt. Kanske får vi snart också betydande inflytande över den nationella politiken. För liberaler är det dock viktigt att ständigt vara i opposition – särskilt mot illiberala tendenser, faktaresistens, populism och extremism. Vi behöver vara relevanta i vardagen – med en tydlig liberal vision. En vision om ett samhälle som inte behöver se ut på ett visst sätt, men som alltid ska garantera alla människor frihet. Om detta skrev jag i liberala nyhetsmagasinet NU:s senaste nummer, 48/2018. Fortsätt läsa ”Vardag och vision, för liberal opposition”

Gör Stockholm roligare och ge liv till Riddarholmen

Det borde bli enklare att skapa kultur, nöjen och matupplevelser i Stockholm. I ett initiativ från Liberalerna föreslår vi en rolighetsstrategi som bland annat kunde förverkliga Riddarholmens soliga potential.

Nöjesentrepenörer, kulturaktörer och krögare gör Stockholm till en intressant och dynamisk stad för både oss som bor här, och de många som besöker vår stad. Men kommunen gör det onödigt svårt för dessa privata aktörer. Det finns många olika instanser för olika tillstånd för olika platser och aktiviteter. Stadsplaneringen ger inte utrymme nog för kulturskaparna och nöjeslivet Fortsätt läsa ”Gör Stockholm roligare och ge liv till Riddarholmen”

Älskade gata – stockholmarnas egen folklivshistoria

Vilken är din favoritplats i Stockholm? En plats du kanske förknippar med viktigt vardagsliv, eller livsavgörande händelser? Varför inte göra stockholmarnas minnen av sina favoritplatser till en levande utställning av nutidshistoria, föreslår vi liberaler.

En levande folklivsutställning i gaturummet kan skapa samhörighet och väcka intresse för staden och andra människors perspektiv. I gaturummet kan den vara föränderlig, medan alla berättelser kan sparas digitalt. Det föreslår min liberala vän och kollega Patrik Silverudd och jag i en kommande motion till Stockholms kommunfullmäktige. Se hela motionen nedan, och läs gärna mer hos Stockholmdirekt – där jag talar om min favoritplats: Odenplan. Fortsätt läsa ”Älskade gata – stockholmarnas egen folklivshistoria”

Friare kultur – öka avståndet

”Ett upprop för fri kultur har sällan varit viktigare än i dag. I Sverige har vi i decennier varit vana vid politisering från vänster, och de farhågorna präglar också den senaste tidens debatt – om museer, film, litteraturstöd. Men nu finns nya politiska krafter som vill undergräva konstnärlig frihet. Det är en verklighet vi måste beakta också i den kommunala vardagen.”

Kultur glädjer, underhåller, ställer svåra frågor, ger oss nya – och andra människors perspektiv. Det måste den få göra i frihet. Kulturen finns främst till för sin egen skull, och måste få stå fri från politisk påverkan. Fortsätt läsa ”Friare kultur – öka avståndet”

100-årig demokrati är värd ett museum – för framtiden

När den svenska demokratin fyller 100 år är det hög tid att skapa ett modernt demokratimuseum. Digitalt bör det kunna starta redan i år. Det fysiska museet bör invigas till märkesåret 2021. Liberalerna agerar både i Stockholms stad och i riksdagen. Demokratin måste vinnas på nytt i varje generation.

Demokratijubileerna står nu tätt; i år är det 100 år sedan den liberale statsministern Nils Edén kunde lägga fram förslaget om allmän (dvs även kvinnlig) rösträtt. 2021 är det hundra år sedan det första valet med allmän rösträtt för båda könen. Samtidigt möter demokratin nya utmaningar – och möjligheter – i tider av digitalisering, minskat deltagande, ökat politikerförakt och filterbubblor. Att stänga in sig i sin egen ”bubbla” Fortsätt läsa ”100-årig demokrati är värd ett museum – för framtiden”

Ge rösträttskvinnorna ett rejält monument

Hundra år efter den allmänna rösträttens triumf är det dags att ge rösträttskvinnornas ledare ett rejält monument, centralt i Stockholm. Det föreslår vi liberaler i en motion till kommunfullmäktige.

Staden är full av monument och statyer över framstående män. Det speglar en historisk verklighet som vi inte kan korrigera i efterhand. Vad vi kan göra är att lyfta fram historiens viktiga kvinnor på ett tydligare sätt. Några som verkligen förtjänar att uppmärksammas är de kvinnor som slogs för rösträtten, en kamp som för hundra år sedan slutligen ledde till framgång. Ett monument över rösträttskvinnornas Fortsätt läsa ”Ge rösträttskvinnorna ett rejält monument”