Stockholm behöver mer liberalt lokalt ledarskap

Jag har varit fritidspolitiker, med något avbrott, i över halva mitt liv. Och det har gett mig mersmak. Därför kandiderar jag till kommunfullmäktige 2022.

Det behövs mer liberalism i lokalpolitiken, och fler väljare borde känna till Liberalernas viktiga lokala arbete för äldres trygga boende och förskolebarns lek och lärande. För trygga och trivsamma torg och parker. För en stark socialtjänst som hjälper människor i livets mest utsatta situationer och förebygger mänsklig misär och ungas kriminalitet. Och för att problem som elsparkcyklar måste hanteras.

I kommunpolitiken kan man göra skillnad i människors vardag, snabbt. Jag vill fortsätta vara med och förändra. Därför kandiderar jag till fyra år till i Stockholms kommunfullmäktige.

Jag vill:

  • Bygga ut boende för äldre och personer med funktionsnedsättning. Fler ska kunna flytta in i trygga boenden, som seniorboenden utan biståndsbedömning, och fler ska kunna få stöd på hemmaplan även när man inte kan bo kvar hemma.
  • Utveckla förskolan med förutsättningar för både lek och lärande.
  • Göra staden trygg och trivsam för alla. Levande stadsmiljöer, kommers och kultur, grönskande torg och trevliga parker gör också staden till en tryggare plats. Stockholmarna ska kunna andas lättare – med renare luft och tryggare känsla!
  • Stärka kulturstaden Stockholm. Konstnärer och kulturskapare ska ha goda förutsättningar att verka i vår stad, med nätverk, infrastruktur och tankefrihet. Den kommunala kulturbudgeten ska kompletteras med fler alternativa finansieringskällor. Politiken ska hålla armlängds avstånd. Och biblioteken ska vara fina, trygga och öppna.

För övrigt anser jag att elsparkcyklar måste regleras – för trafiksäkerheten, tillgängligheten, miljön och estetiken.

Och – givetvis:

  • De extrema krafterna ska hållas borta från allt inflytande över stockholmarnas och Stockholms framtid. Vi ska gå framåt, inte bakåt.

* * *

Lokalpolitik i liberalismens och välfärdens kärna

Några veckor efter 18-årsdagen tillträdde jag som ersättare i barn- och utbildningsnämnden i Falköping – och redan den första våren tog Annika Carp och jag strid för liberal skolpolitik, mer resurser till pedagoger och elever och mindre till administration. Sedan har det rullat på. 16 år (!), fyra mandatperioder, i Stockholms kulturnämnd fick jag avsluta som ordförande ett par månader. De senaste åren har jag haft äran att vara ordförande i Kungsholmens stadsdelsnämnd. Det har gett mig en gedigen erfarenhet och kunskap kring vitt skilda och breda politikområden, i liberalismens och välfärdens kärna:

Bibliotek, böcker och läsning. Konstnärers frihet och ekonomiska villkor, med armlängds avstånd från politiken och fler finansieringskällor. Kreativitetens utlopp för alla barn. Och i stadsdelen, förskolorna som ska vara platser för både lek och lärande – och möjliggöra vardagen för moderna familjer av alla de slag. Äldreomsorgen som ska ge årsrika som behöver extra stöd, det stödet utan att frånta frihet och självbestämmande. Socialtjänsten som möter människor i deras mest utsatta stunder, som ska ge stöd och ingripa med kraft på de utsattas sida, men också arbeta förebyggande och med tydliga förväntningar, till exempel på strävan efter egenförsörjning och att hejda sluttande plan mot kriminalitet.

Lokalpolitiken har fört mig till källarteatrar, berättarministerier, rum för barn, stora salonger och kulturhus; till förskolan som kreativt inrymts med studentbostäder i gymnasieskolor, hemtjänstpersonalens fikarum, basketplanen på skolgården, krögarens nybygge, företagarnas butiker och föreningsmöten, fältassistenternas hemmabas, Röda Korsets träffar för ensamma äldre och Stockholms sjukhems fina nya lokaler som inrymmer så mycket omsorg och kunskap om åldrande och hälsa, otaliga parker och lekparker, och en mängd möten och kontakter med föreningar och medborgare.

Mötena med nämnden eller i Stadshuset, med direktörer och förvaltningsföreträdare är bara en liten del. Men också den nog så viktig och en förutsättning för allt det andra. Jag har som ordförande också navigerat i byråkratin, lett en fempartikoalition och en nämnd med åtta partier och ibland många fler viljor och stämmor. 

Kommunikation är en omistlig del av politiken. Jag är erfaren, kunnig och framgångsrik i att kommunicera liberal politik, inte minst lokalt – att göra frågor relevanta i människors vardag och sätta dem i en liberal kontext.

Jag hoppas på ert förtroende!

Kommentera

Logga in med någon av dessa metoder för att publicera din kommentar:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s