Jag kandiderar till riksdagen – för jag tror på en liberal framtid

Sverige och världen behöver mer liberalism. Jag vill göra skillnad, och kandiderar därför till riksdagen i Liberalernas provval som startar 1 september.

 • För människors frihet att forma sina egna liv.
 • För konkurrenskraft , hållbarhet och välfärd.
 • Mot extremism och populism.

Det är en svår tid för liberaler, och den svåraste någonsin för vårt parti som vi kallar Liberalerna. Samhällsklimatet och utvecklingen går oss emot. Samtidigt är jag övertygad om att efterfrågan på principfasta liberala lösningar och på varmhjärtad och pragmatisk socialliberal politik, också är större än på länge.

När det blåser antiliberala vindar är också behovet av liberalismen som störst. Liberalismen handlar om motståndskraft. Men också om ett positivt budskap: om glädje och framtidstro.

Jag tror att framtiden kan vara liberal. Men då måste vi liberaler kunna och våga ge de tydliga och principfasta svaren. Jag vill vara en av de principfasta liberalerna som gör det. Jag tror på framtiden, om vi arbetar för den. Jag vill vara med och ta ansvar. Därför kandiderar jag till riksdagen i Stockholms stad och län, 2022.

Värderingar och sakpolitik

Liberalernas existensberättigande är att försvara de liberala värderingarna. Friheten måste försvaras.

Liberalerna har samtidigt ett heltäckande, ambitiöst och genomarbetat politiskt program för alla områden. Vi måste alltid sträva efter att få maximalt genomslag för vår socialliberala sakpolitik.

Naturligtvis hänger dessa delar ihop; vår sakpolitik grundar sig i våra värderingar, värderingar får uttryck inte bara i retorik utan i sakpolitiska förhållningssätt, och vissa sakpolitiska frågor är helt enkelt värderingsmässigt viktigare än andra. Detta måste vara utgångspunkten för liberalt agerande i parlamentariska församlingar.

Det handlar om: Individens och kulturens frihet. Människors lika värde och chanser i livet. Allas trygghet från nöd och från brott. Hållbar tillväxt för miljöns, klimatets och välfärdens framtid.

Från kommun till riksdag?

Jag har varit kommunpolitiker sedan 2003 (eller 1999, då i Falköping), och trivs väldigt bra – först i kulturnämnden, till slut som ordförande, och nu som ordförande i stadsdelsnämnden. Jag har ingen längtan bort från det vardagsnära, kommunala utan kommer kandidera och förstås söka förtroende i Stockholms stad. Men jag vill också se om jag kan göra en insats för liberalismen på nationell nivå. Delvis tror jag att jag har många erfarenheter och kunskaper från kommunen som kan komma till nytta. Men framför allt vill jag göra en insats i den viktiga liberala kampen.

Under nästa mandatperiod bör Liberalerna driva flera viktiga frågor:

För människors frihet att forma sina egna liv.

 • Bevara vunnen mark, och genomföra nya reformer för jämställdhet och hbtqi-rättigheter.
 • Värna asylrätten och biståndet.
 • Stå upp för ett fritt och rikt kulturliv. Politiken ska hålla armlängds avstånd, och garantera rimlig finansiering – liksom välkomna privata bidrag.
 • Värna public service oberoende.

För konkurrenskraft, hållbarhet och välfärd.

 • Återta skolfrågan – med pragmatism och utan prestige. En skola för kunskap är en skola som skapar vinster och värnar valfrihet för elever med alla förutsättningar. Resursfördelningen utifrån behov behöver ses över. Det blir enklare med ett statligt huvudmannaskap, en inte alldeles lättförklarad, men viktig liberal fråga.
 • Forma och driv en kraftfull socialliberal välfärdspolitik som inte låter någon fastna i det glömda Sverige. En modern sjukvård med valfrihet och innovativa lösningar för patienter och personal, en funktionsrättspolitik som gör att alla kan få en fungerande vardag och frihet att verka med den fulla kraft som är en möjlig, och en rejäl äldrepolitik och äldrevårdsreform.
 • Kombinera aktiv socialpolitik och kraftfull brottsbekämpning. Människor ska ges många chanser men också känna tydliga konsekvenser. Unga brottslingar ska stoppas i tid. Fler och mer synliga poliser.
 • Verka för en ny, bred skattereform. Målet ska inte vara att sänka skattetrycket; även om lägsta möjliga skatt alltid ska vara en liberal strävan, kommer de stora investeringarna i sjukvård, äldreomsorg, social trygghet, rättsväsende, infrastruktur med mera kommande år kräva stora offentliga resurser. Målet med en skattereform måste vara att inte öka skatteuttaget, och att göra skatter så minimalt skadliga som möjligt. Kontraproduktiva skatter som enbart bygger på oginhet ska bort; för liberaler är problemet inte att människor blir rika, utan när människor far illa eller aldrig får chansen till en bra start i livet.
 • Möt klimathotet med realism och teknikoptimism, som ger människor möjlighet att leva klimatsmart. Beskatta utsläpp. Driv på i EU och gå i bräschen för en modern naturvårdspolitik som säkrar koldioxidfällor och också värnar biologisk mångfald. Bygg infrastruktur för fler elbilar och mer tåg, inte minst regionalt. Tät och tillförlitlig tågtrafik i t ex Mälardalen är viktigare än höghastighetståg.

Mot extremism och populism.

 • Vi ska bygga höga skyddsvallar mot extremismen, och alltid arbeta för att minimera extremisters och populisters inflytande över Sveriges framtid. Och bakom de skyddsvallarna ska vi driva smart och snäll socialliberal sakpolitik.

Jag tror på en liberal framgång. Det finns inget bättre än framtiden!

Vem är jag?

40 år. Västgöte, uppvuxen i flera skaraborgska småstäder i en småföretagarfamilj, och har nu bott drygt halva livet i Stockholm, varav merparten på Kungsholmen. Tillbringar också mycket tid i Nykvarn, där jag tack vare min man har fått min andra familj och hembygd.

Personlig erfarenhet av att vara annorlunda gav mig stark frihetslängtan och individualism. Erfarenhet av sociala problem i omgivningen födde socialt engagemang och övertygelse att människor måste få många chanser – men också tydliga förutsättningar.

Gift, bor på Kungsholmen utan barn (men med hund).

Kommentera

Logga in med någon av dessa metoder för att publicera din kommentar:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s