HBTQI-rättigheter kräver ett liberalt samhälle

Jag kandiderar till förbundsordförande för HBT-liberalerna.

* I en tid när den liberala samhällsidén utmanas är HBTQI-personer en riskgrupp i farozonen. HBT-liberaler måste vara oerhört tydliga i den pågående värderingsstriden.

* Reformerna på HBTQI-området har stannat av. HBT-liberalerna ska vara drivande för att Liberalerna blir det främsta partiet på HBTQI-frågor.

* Politik är ett lagarbete. HBT-liberalerna ska bli en starkare organisation där medlemmarna och lokalavdelningarna står i fokus.

Läs gärna mer i beskrivningen av min kandidatur, direkt nedan, samt i min debattartikel i veckans nummer av det liberala nyhetsmagasinet NU, längre ned.

Liberaler har i generationer gått i bräschen för HBTQI-rättigheter i samhället. Nu utmanas liberalismen av starka krafter som vill föra Sverige i en illiberal riktning. HBTQi-personer och våra frågor används ibland som slagträn av dessa antiliberala krafter – för att skapa konfliktytor mot andra minoriteter. Men låt er inte förledas. Diskriminering är inget nollsummespel. I ett samhälle som motarbetar öppenhet, tolerans och frihet kommer förr eller senare HBTQI-rättigheter också att utmanas och ifrågasättas.

I dag ser vi hur regnbågsflaggor ifrågasätts som representerande ett särintresse. Vi får höra politiska företrädare för andra partier kalla sådana som oss perverterade och kriminella. HBTQi-personer utsätts för hatbrott. Flera av de extremistiska rörelser som utgör hot mot vårt samhälle och demokrati har också oss som hatobjekt – vi har ingen plats vare sig i den extremistiska islamismens eller högerextremistiska nationella rörelsens framtidsvision. Och HBTQI-personer som har en bakgrund i ett annat land, som kanske just för sin sexuella läggning tvingats på flykt, är särskilt utsatta.

I det nya politiska läget i Sverige är det viktigt att HBT-Liberalerna är tydliga med att vi aldrig kommer att acceptera försämringar för HBTQI-personer. Tvärtom måste Liberalerna kräva fortsatta reformer för att förbättra situationen för HBTQI-personer i Sverige. Vi har fler viktiga sakpolitiska segrar att vinna. Stärkt grundlagsskydd för hbt-personer, stärka regnbågsfamiljers och transpersoners rättigheter. reformer inom hiv-politiken, ökat stöd till unga hbt-personer med psykisk ohälsa m m.

Och – i en tid då den liberala samhällsmodellen ifrågasätts mer än på generationer – vi måste ta den stora värderingsstriden för idén om frihet och öppenhet.

Vi måste dra tjocka röda linjer och bygga höga skyddsvallar, med fladdrande stolta regnbågsflaggor. Vi får aldrig kompromissa om liberala värderingar.

* * *

Det stora hotet kommer från den populistiska, främlingsfientliga nationalismen. Ofta kan vi gå i armkrok med företrädare för andra politiska riktningar som ändå i grunden delar en liberal samhällssyn på allas lika värde och mänskliga rättigheter. Men liberaler måste också hålla garden uppe mot vänster. Vänstern har inget monopol på HBTQI-frågor – och även om de i enskilda sakfrågor kan landa i samma slutsatser, har de har ofta en helt annan utgångspunkt. Kollektivet, eller numera allt mer populärt identiteten, före individen.

Att vara queer är att vara annorlunda än den heteronormativa majoritetssamhällets förutfattade definitioner. Men det betyder inte att man kan passas in automatiskt i en annan mall. Varje person är en individ, vacker och fulländad i sin egen form, i sin egen tanke. Ingen ska behöva tvingas in i en annan norm eller identitet för att man avviker från majoritetsnormen. Varje människa ska få välja själv. Den enda begränsningen är – lev ditt liv så som du vill så länge du inte inskränker någon annans frihet. Du behöver inte uppfylla någon annans krav eller förväntningar på hur en bög, flata, bi, transperson, regnbågsfamilj ska vara.

* * *

HBTQI-rättigheter frodas i ett samhälle där minoriteter respekteras, där individens frihet står i främsta rummet. Där biblioteken och konsten är fria från censur och kulturen får fritt utlopp för sin kreativitet, där medier och rättsväsende står starka och oberoende.

Kort sagt. I ett liberalt samhälle där extremismen hålls kort.

* * *

Organisatoriskt ska HBT-liberalerna vara starka för att kunna vara den tydliga liberala rösten i debatten. Vi ska öka vårt samarbete med både partiet, men också andra liberala organisationer som t ex ungdoms-, kvinno- och studentförbund. Vi ska utbilda, driva på, samverka – men heller inte tveka att ställa krav när det behövs.

Vi ska finnas runtom i landet, värva fler medlemmar, starta fler lokalavdelningar men också stärka de befintliga lokalavdelningarna. Förbundet måste aktivt erbjuda avdelningarna hjälp att bedriva verksamhet och fungera som ett stöd när det behövs. Lokalföreningarna och förbundet måste arbeta mycket mer intimt och fungera på ett bättre sätt tillsammans. En tanke vore t ex att erbjuda möjligheterna att starta arbetsgrupper och nätverk inom HBT-Liberalerna, t ex i transfrågor, flyktingar, familjefrågor eller i andra områden som medlemmarna önskar. Och vi ska utveckla verksamhetsformerna så att fler kan och vill delta. Vi ska försöka öka våra begränsade resurser, använda dem klokt för att stötta verksamheten lokalt, och ha en ordning och struktur som möjliggör väl genomförda centrala evenemang. En rimlig inriktning är att skilja på det ideella politiska arbetet och det mer administrativa och praktiska – båda behöver fungera för en fungerande organisation – och lägga arvodesresurserna på det sistnämnda.

Vi ska föra fram och stötta goda liberala kandidater inför och under valrörelsen, på kommunal, regional och nationell nivå.

Tillsammans kan vi stärka HBT-Liberalerna och HBTQI-frågorna inom Liberalerna!

* * *

Jag är 40 år och bor på Kungsholmen i Stockholm med man och hund. Tidigare bl.a. vice ordförande och ordförande i Stockholms stads kulturnämnd, nu ordförande i Kungsholmens stadsdelsnämnd, som ansvarar för förskola, socialtjänst, äldreomsorg och parker för 70 000 invånare. Yrkesbakgrund som journalist, arbetar som kommunikationschef på hälso- och sjukvårdsroteln i Region Stockholm. Med jobb och förtroendeuppdrag avser jag att hantera ordförandeskapet i HBT-liberaler som ett hedersamt fritidsuppdrag (politik är ju mitt främsta fritidsintresse!). Förbundets ekonomiska resurser kan i stället användas för att stärka organisationen centralt och stötta det lokala arbetet.

”Vi har haft en fantastisk utveckling i Sverige – och där liberaler varit drivande bakom varje viktig reform.

Nu utmanas våra rättigheter av krafter som vill föra Sverige i en illiberal riktning.”

Liberalerna ska vara Sveriges mest HBT-vänliga parti

DEBATT TIDNINGEN NU 29 APRIL 2021

1. Liberaler har i generationer gått i bräschen för HBT-rättigheter i samhället. Och vi har haft en fantastisk utveckling i Sverige – och där liberaler varit drivande bakom varje viktig reform.
Nu utmanas våra rättigheter av krafter som vill föra Sverige i en illiberal riktning. Utvecklingen i många europeiska länder är skrämmande, där nationalkonservativa partier försämrar HBT-personers situation och våra mänskliga rättigheter.

I det nya politiska läget i Sverige är det viktigt att HBT-Liberalerna är tydliga med att vi aldrig kommer att acceptera försämringar för HBT-personer. Tvärtom måste Liberalerna kräva fortsatta reformer för att förbättra situationen för HBT-personer i Sverige. Senast under den kommande mandatperioden bör flera viktiga reformer genomföras, såsom t ex stärkt grundlagsskydd för hbt-personer, reformer för transpersoner, reformer inom hiv-politiken, värdgraviditet och familjefrågor, ökat stöd till unga hbt-personer med psykisk ohälsa m m.
HBT-rättigheter frodas i ett samhälle där minoriteter respekteras, där individens frihet står ifrämsta rummet. Där konsten och kulturen får fritt utlopp för sin kreativitet och medier ochrättsväsende står starka och oberoende.
Kort sagt. I ett liberalt samhälle hålls extremismen kort. 

2. Liberalerna ska vara Sveriges mest HBT-vänliga parti. Det  finns många frågor som måste lyftas och vår politik bör utvecklas t ex när det gäller lesbiskas synliggörande, transfrågor, psykisk ohälsa bland unga hbt-personer, hiv- och hälsofrågor, barn- och familjefrågor, hedersproblematik, situationen för hbt-personer på mindre orter, hbt-flyktingar och funktionshinder och hbt, för att nämna några viktiga exempel. Vi ska öka vårt samarbete med både partiet, men också andra liberala organisationer som t ex ungdoms-, kvinno- och studentförbund. Vi ska utbilda, driva på, samverka – men heller inte tveka att ställa krav när det behövs.

3. HBT-Liberalerna måste bli starkare. Vi bör värva fler medlemmar, starta fler lokalavdelningar men också stärka de befintliga lokalavdelningarna. Förbundet måste aktivt erbjuda avdelningarna hjälp att bedriva verksamhet och fungera som ett stöd när det behövs. Lokalföreningarna och förbundet måste arbeta mycket mer intimt och fungera på ett bättre sätt tillsammans. En tanke vore t ex att erbjuda möjligheterna att starta arbetsgrupper och nätverk inom HBT-Liberalerna, t ex i transfrågor, flyktingar, familjefrågor eller i andra områden som medlemmarna önskar. Och vi ska utveckla verksamhetsformerna så att fler kan och vill delta.

Tillsammans kan vi stärka HBT-Liberalerna och HBT-frågorna inom Liberalerna!

RASMUS JONLUND (L)
ordförande Kungsholmens stadsdelsnämnd
kandidat till förbundsordförande HBT-liberaler 

Kommentera

Logga in med någon av dessa metoder för att publicera din kommentar:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s