Bättre idrottsmöjligheter

Behovet av mer idrottsmöjligheter är stort i Stockholm, inte minst för barn och unga. Vi vill nu se om vi kan använda olika befintliga ytor i staden på t ex skolgårdar för att skapa idrottsytor som kan komma många till del.

Rörelse har många positiva effekter för hälsa och välmående. För såväl föreningsidrotten som skolornas idrottsundervisning, som spontanidrott på raster och efter skoltid, behövs fler idrottsmöjligheter på Kungsholmen. I Stockholms stad finns beslut om att man ska kunna använda bl a skolgårdar mer för idrottsaktiviteter. Från majoriteten i stadsdelsnämnden vill vi undersöka de möjligheterna här i vår stadsdel. Läs vår skrivelse till nämnden nedan! Läs också gärna Mitt i:s intervju med mig som ordförande (ännu ej på nätet).

Utökade idrottsmöjligheter på stadens mark

Möjligheterna till rörelse och idrott är viktiga för en levande stad, för hälsa och nöje. Inte minst idrottsmöjligheterna för barn och ungdomar på Kungsholmen behöver förbättras. Det gäller såväl planerad idrott i föreningsform, skolornas idrott, och spontanidrott. I en tätbebyggd storstad där många ändamål behöver tillgodoses är det särskilt viktigt att arbeta effektivt med de gemensamma ytorna. Våra parker inrymmer en del anläggningar för såväl planerad som spontan idrott och motion, som basketplaner och -korgar, skateparker och utegym. Parkerna måste dock framför allt bestå av allmänna ytor som kan användas till allt möjligt – oavsett om det är solbad, kubbspelande, picknickar eller något annat. Därför behöver staden bli bättre på att utnyttja andra ytor.

Stadens budget slår fast att bland annat skolgårdar borde kunna användas för mer idrottsaktiviteter. Idrottsutrustning och -ytor på skolgårdar gynnar både skolornas dagliga verksamhet, och föreningar och medborgare som kan nyttja dem sena eftermiddagar, kvällar, helger och lov. Syftet är förstås inte att omvandla hela skolgårdarna till idrottsanläggningar – men olika hårdgjorda och iordningsställda ytor kan förstås ha multipla användningsområden.

Stadsdelsnämndens ansvar i idrottsfrågorna är, utöver parkerna, begränsat. Vi ser dock vår roll som viktig för att främja samarbete och förverkligande av stadens ambitioner, till nytta för våra invånare, inte minst barn och ungdomar.

Vi vill därför att stadsdelsnämnden genom förvaltningen tar initiativ och undersöker möjligheterna till en inventering av möjliga ytor i stadens ägo, t ex på skolgårdar, som kunde lämpa sig för idrottsändamål. Kontakt ska tas med berörda förvaltningar. Vid en kommande inventering är det också angeläget med dialog med lokala idrottsföreningar.

Kommentera

Logga in med någon av dessa metoder för att publicera din kommentar:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s