Fartdårar på vattenskotrar – en fara som måste stoppas

Fartdårar på vattenskotrar är en fara för sig själva och andra. Det är hög tid att åtgärda problemet, för att värna människors frihet och trygghet. Lokala förbud kan behövas, bland annat vid Hornsbergs Strand. En riktig effektiv lösning vore krav på körkort för vattenskoter. (I Hornsberg med flera platser behövs också trygghetsskapande ordningsvakter.)

Så hände det många fruktat – en olycka med en vattenskoter, som krockade med ett träd (DN). Den här gången skadades ingen annan än de på vattenskotern, och det är förstås illa nog. En farkost som kan framföras i höga hastigheter kräver kunskap, ansvar och hänsynstagande. Som de nu hanteras vid Hornsberg och andra platser riskerar de att skada förare och passagerare, men även badande, kajakpaddlare, personer på båtar och andra i och vid vattnet.

Förbud är inget jag som liberal tar till lättvindigt. Helst vill jag avskaffa förbud och öka friheten för människor att agera som de vill.

I vissa fall, där människor riskerar att skada andra och därmed inskränka andra människors frihet, kan förbud dock vara motiverat. Ett lokalt förbud mot vattenskotrar vid Hornsbergs Strand och i Karlbergskanalen – och på fler problematiska platser – är ett sådant motiverat förbud. Det skulle betyda att man kan ingripa direkt – personer på vattenskotrar tenderar ju annars att vara ögontjänare.

Allra effektivast vore ett krav på förarbevis – körkort för vattenskoter.

Det skulle också innebära att man direkt kan kontrollera förarnas rätt att framföra farkosten, ställa högre krav på uthyrarna, och göra behovet av förbud (som jag alltså i grunden ogillar) mindre. Kan man köra vattenskoter på ett säkert sätt utan att skada och störa andra obefogat ska man naturligtvis kunna göra det. Rätt sak på rätt plats med rätt kunskap.

Redan innan gårdagens olycka lade vi en skrivelse i stadsdelsnämnden från den grönblå majoriteten – se nedan. Problemet är inte nytt, jag har engagerat mig i en lösning sedan långt innan jag blev ordförande i stadsdelsnämnden. Nu har jag möjlighet att agera kraftfullare; redan i fjol svarade vi positivt på ett medborgarförslag men stadsdelsnämndens eget mandat i frågorna är begränsat. Därför vill jag och vi nu lyfta det vidare. Kommunfullmäktige kan besluta om ändrad lokal ordningsstadga – riksdag och regering om krav på förarbevis. Om det finns hinder för detta behöver det utredas och diskuteras. Dagens situation kan knappast fortsätta.

Stor uppmärksamhet – och stöd från Stockholms stad

KungsholmenDirekt skrev om vårt initiativ i stadsdelsnämnden, som handlar om mer än bara vattenskotrar – också om trygghet på land. Ordningsvakter är en fråga som också behöver lösas (och där staden centralt agerar för en lösning för att kommunen lättare ska kunna använda sig av trygghetsskapande ordningsvakter).

Mitt i och Dagens Nyheter har också talat med mig om förbud och förarbevis. Sjöpolisen efterfrågar också förarbevis och säger, förståeligt nog, att ett förbud kan vara svårt att vidmakthålla då man inte alltid kan vara på plats. DN har också talat med trafikborgarrådet Daniel Helldén och infrastrukturminister Tomas Eneroth om problemet och våra krav. Även Omni rapporterar om våra lokala förslag som fått riksspridning.

Sveriges Radio har också uppmärksammat vårt förslag i flera program och det framkommer nu att mitt och vårt förslag, från Liberalerna och Kungsholmen, har Stockholms stad i ryggen.  Lyssna på Förmiddag i P4 (ca 1:37:25 in i programmet), P4 Stockholmsnytt, samt SR Ekot som också ger det nationella perspektivet; Värmland, Östhammar, Norrbotten är platser i landet som har liknande problem. Glädjande nog verkar infrastrukturministern öppen för att överväga både förarbevis (”körkort”), och höjd åldersgräns för vattenskoter dessutom.

Transportstyrelsen håller också med om behovet av förarbevis, rapporterar SVT.

Skrivelse till Kungsholmens stadsdelsnämnd 15 juni 2020 

Trygghet och trivsel i Hornsberg

Hornsbergs Strand har de senaste åren och framför allt de senaste somrarna fått mycket uppmärksamhet. Ett mycket lyckat exempel på stadsplanering som blivit populärt för såväl boende, arbetande på några av områdets många arbetsplatser, som besökare som tar del av restaurangutbud och njuter av vattnet, solen och strandpromenaden. Alla är välkomna till Hornsbergs Strand, men ett högt tryck vissa tider ger förstås en risk för såväl slitage som slitningar. Stadsdelsnämndens parkmiljöavdelning arbetar hårt med städning, renhållning och underhåll. Flera andra aspekter på trygghet och trivsel ligger dock utanför stadsdelsnämndens ansvarsområde, men vi ser ett tydligt ansvar för oss som Kungsholmsbornas närmaste förtroendevalda att bevaka sådana frågor som angår dem i hög grad, särskilt när de är av tydlig lokal karaktär. Samma frågor återkommer genom åren, och början av årets säsong tycks tyda på att de problem som medborgarna upplever är minst lika stora i år. Det kretsar kring trafiksäkerhet och fortkörning, parkeringsförseelser, och vattenskotrar som framförs i hög fart, som dessutom kan ge upphov till bråk och konflikter.

Trafiksäkerheten har staden rådighet över och förbättringar har aviserats med fler farthinder, utveckling av sommargågatan m m. Stadsdelen har en bra dialog med lokalpolisen som också har direktkontakter med trafikkontoret. Här finns anledning för stadsdelsnämnden att ha kontinuerliga kontakter för att säkerställa rutiner för trafiksäkerheten inför varje säsong. Även parkeringsbevakningen måste ske på ett effektivt och tryggt sätt för parkeringsvakterna. Samverkan mellan stadens förvaltningar och även andra myndigheter är A och O för ett framgångsrikt trygghetsarbete.

Den generella tryggheten i området kräver dock mer än farthinder och parkeringsövervakning. Vi har länge efterlyst ordningsvakter i området, vilket dock med rådande regelverk hittills inte ansetts kunnat beviljas. Detta avslagsbeslut har överklagats. Processen för kommuner att använda ordningsvakter, också inom vidare områden, borde förenklas.

Sjösäkerheten, för att kalla det så, är också ett problem som är svårt att åtgärda för stadsdelen – eller kommunen. Sjöpolisens och Kustbevakningens stundvisa närvaro är mycket effektiv mot fortkörare på vattenskotrar, men riskerar att snarare leda till ”ögontjäneri”. Den som inte tas på bar gärning som hastighetsöverskridare möter inga konsekvenser. Detta pekar mot att problemet behöver adresseras med andra medel, som ett lokalt framförandeförbud för vattenskotrar i Ulvsundasjön, Karlbergskanalen och Klara sjö, och/eller krav på förarbevis.

Önskemål och förslag har också framförts om utökning av bojspärren, och därmed en utökning av den plats där bad är tillåtet, med syfte att öka tryggheten för badande och försvåra framförande av vattenskoter nära strand/kaj. Detta förslag har rest frågetecken om lämpligheten i att häva badförbudet på den berörda sträckan, åt nordöst från Elersvägen. Vi önskar därför att denna fråga tas vidare med berörda instanser i staden för att se vilka möjligheter som finns, med en remissrunda vars aktörer täcker in frågor om förutsättningarna för badsäkerhet, sjöfart, situationen på land med brygga/trafik, vattenkvalitet etc.

Vi önskar att förvaltningen återkommer kring:

  • redovisning av och initiativ till ytterligare samverkansarbete mellan stadens förvaltningar och andra myndigheter kring tryggheten i Hornsberg;
  • ansökan om hävt badförbud och utökad bojspärr som syftar till att få frågan utredd och besvarad av remiss- och beslutsinstanser.

Samt, med syfte att stadsdelsnämnden som nämnd ska kunna ta initiativ och tillskriva berörda instanser för att göra vår inställning klar, och försöka få till stånd en förändring:

  • underlag till initiativ kring att förenkla kommunens användning av ordningsvakter;
  • underlag till initiativ kring lokalt förbud för vattenskotrar i Ulvsundasjön, Karlbergskanalen och Klara sjö, samt
  • underlag till krav på förarbevis för framförande av vattenskoter.

Bilden är en illustration, som föreställer vattenskoteråkare vid Rhodos som inte har något med Hornsberg eller innehållet i denna text att göra. Foto: Friedrich Böhringer via Wikimedia.

2 kommentarer på “Fartdårar på vattenskotrar – en fara som måste stoppas”

  1. Hej Rasmus! I media såg det ut som att du ensidigt argumenterat för ett förbud vid Hornsbergs strand men så är det tydligen inte. Bra, ute vid Kanaanbadet skapar vattenskotrarna stora problem. Granne vid rampen finns kanotklubb och båtklubb med barn/ungdomsverksamhet på vattnet. Och badet är också inom riskområdet. En allvarlig olycka med oskyldiga dödsoffer kommer att ske en vacker dag någon stans, precis som i Köpenhamn 2017, och som det verkar så blir det först efter en egen tillräckligt allvarlig olycka som Sverige inför rimliga regler. Dagens åldersgräns är helt verkningslös. Tack för att du argumenterar för det här även från en liberal ståndpunkt.

    1. Hej! Precis. Problemet finns säkerligen på fler ställen. Ett körkortskrav vore det effektivaste tror jag och skulle slå generellt. Till dess får vi jobba med möjligheten till lokala förbud. För flertalets frihet.

Kommentera

Logga in med någon av dessa metoder för att publicera din kommentar:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s