Etikett: graffiti

Fler muralmålningar i Stockholm

Mer konst kan lysa upp Stockholms offentliga rum. Fler muralmålningar kan lyfta platser runtom i staden – och ge konsten en starkare plats i staden. Liberalerna vill låta konsten berika Stockholm.

Stockholm är känt som en öppen och tolerant stad – och som en av världens vackraste städer. Den rika offentliga konsten bidrar till detta. Men det finns sätt att göra staden ännu öppnare, och vackrare. Muralmålningar skulle kunna lyfta flera platser runtom i staden. Fortsätt läsa ”Fler muralmålningar i Stockholm”

Provocerande klotteroffensiv i Stockholm

Skadegörelse med illegalt målad graffiti ökade med 60 procent i Stockholm i april. Det är sorgligt att vissa väljer att provocera stockholmarna med att vandalisera vår gemensamma stadsmiljö.

KOSTSAMT. Klottersanering kostar Stockholms stad 15 miljoner och SL drygt 100 miljoner per år.
KOSTSAMT. Klottersanering kostar Stockholms stad 15 miljoner och SL drygt 100 miljoner per år. Holger Ellgaard/Wikimedia.

Från 500 till 800 anmälningar om skadegörelse från stockholmarna: klotteranmälningarna ökade med 60 procent i april 2014 jämfört med april 2013. Det sägs vara resultatet av en ”apriloffensiv” på initiativ av gatukonstnären Hop Louie, och som gick ut på att utmana stadens klotterpolicy (SR Stockholmsnytt).

Jag är absolut motståndare till alla former av vandalisering och klotter. Där ingår all graffiti som målas illegalt, på andras egendom, privata hus, elskåp, stadens eller landstingets/SL:s fastigheter. Man kan tycka att graffitimålningarna är hur vackra och häftiga som helst – många andra gör inte det.

Färgerna kan också ha rent destruktiv inverkan på ytorna som målas. Och saneringen kostar hundratals miljoner kronor om året.

LEGAL GRAFFITI. "Fascinate" i Bromsten, målad 1989 av "Circle" och "Tarik", med fastighetsägarens tillåtelse. Bild Holger Ellgaard/Wikimedia.
LEGALT. ”Fascinate” i Bromsten. Holger Ellgaard/Wikimedia.

För mig är det oerhört viktigt att skilja på klotter, vandalisering och illegal målning – och graffiti som konstform. Ett nej till klotter och skadegörelse är inte ett nej till graffiti, eller en värdering av konstformen och den konstnärliga kvaliteten i olika verk. Sådant kan och ska vi inte avgöra politiskt.

Till lagliga uttryck hör t.ex. den omtalade graffitikonstverket ”Fascinate” i Bromsten, som målades med fastighetsägarens tillåtelse – och som nu ska bevaras fast huset det målats på ska rivas. Dit hör också det som målas inomhus, på väggar eller dukar.

Problemet tycks vara att graffiti ofta har en koppling till det illegala. Enligt vissa, och i vissa delar av graffitikulturen, verkar det vara en stor del av själva konstformen att den utövas illegalt, att man är en ”underground”-rörelse i konflikt med samhället. Och söker man sådana konflikter så får man dem naturligtvis.

Vi kan aldrig kompromissa med stadens avståndstagande från allt som är illegal graffiti, från vandalisering och skadegörelse. Det är stockholmarnas gemensamma offentliga miljö, och ofta enskilda egendom, som det handlar om. OCh det är stockholmarna som värnar den främst, vilket märks genom klotteranmälningarna. Graffitimålare som utmanar stadens klotterpolicy vill provocera politiker och poliser – men de provocerar framför allt majoriteten av stockholmarna.

Muralmålningar förskönar staden

På lördag ska jag delta i årets graffitidebatt på Art of the Streets, Riksteaterns gatukonstevent. Graffiti är en konstform som ofta väcker debatt och känslor, men legal graffiti borde inte behöva innebära något problem. Oavsett vad man anser om den konstnärliga nivån så måste det handla om vad som sker med tillstånd eller inte. Det som utförs illegalt, oavsett om det kallas (illegal) graffiti, klotter eller rätt och slätt vandalisering, är inget vi kan gå med på. (Se tidigare blogginlägg, Graffiti är också konst.)

Ett sätt att försköna staden, som ger liv åt trista miljöer, engagerar barn, unga och lokalsamhället, och naturligtvis sker med tillstånd, är att arbeta med muralmålningar. Konstinriktningen på målandet kan förstås variera. I Stockholm finns nu med stöd av bl.a. Stockholm Konst sådana aktuella utsmyckningsprojekt kring Citybanans byggplank vid Odenplan, i Husby, och med ett projekt på Livrustkammaren (läs mer hos Förorten i centrum). I höst anordnas ett konvent med besök av hiphop-konstnärer från Atlanta, STHLM-ATL med bl.a. en kollektiv muralmålning i Blå Huset i Tensta.

Atlanta är för övrigt intressant i sammanhanget med ett projekt för att försköna staden med just muralmålningar. Samtidigt arbetar man med att få bort den illegala graffitin. Läs mer i NY Times.