Surfplattor kan underlätta för patienter och personal i vården

Med surfplattor på sjukhus kan patienter få ökad kontroll över sin situation – och vårdpersonal kan slippa tidsödande moment. Surfplattor är ett litet men viktigt förslag för att göra vården bättre och smidigare, och för att vi ska kunna få vara människor, även när vi blir patienter på sjukhus.

NYTTA OCH NÖJE. Med surfplattor på sjukhusen kan patienter hålla kontakt med omvärlden, och använda e-hälsotjänster.
NYTTA OCH NÖJE. Med surfplattor på sjukhusen kan patienter hålla kontakt med omvärlden, och använda e-hälsotjänster.

Vården behöver moderna, ändamålsenliga IT-lösningar. I dag vittnar många som jobbar i vården om krånglande datasystem och administration som kräver mycket tid. Det blir inte bättre av att man ibland måste hantera flera olika system parallellt.

Det är allvarligt att så stor del av vårdpersonalens arbetstid går åt till annat än vård, och det behöver vi göra mycket åt. Stora förhoppningar, och mycket arbete, läggs på nästa generations journalsystem. Men vi kan också göra en del med mindre insatser – till nytta och glädje för både patienter och vårdpersonal.

Folkpartiet i Stockholms läns landsting föreslår inför landstingsvalet i höst att patienter på sjukhusen ska kunna låna godkända surfplattor – säkra ur både IT-säkerhets- och smittskyddssynpunkt. Tanken är att patienten ska kunna använda den säkra surfplattan både för förströelse och kommunikation med omvärlden – behovet av att hålla igång sitt sociala nätverk via digitala medier torde ju rentav kunna bli större under en sjukhusvistelse. Patienten ska också kunna använda en rad smarta servicetjänster på sjukhuset; beställa mat eller fylla i enkäter som i dag kan ta mycket tid från vårdpersonalen.

Någon stor investering handlar det inte om; om alla vårdplatser i hela Stockholms läns landsting rustades med surfplattor och med några i reserv handlar det om upp mot 15 miljoner i inköpskostnad. Det kan jämföras med de 42 miljarder som investeras

Avsikten med surfplattor för patienter på sjukhusen är att underlätta för både patienter och personal. Det är ett led dels i en modernisering av IT-miljöerna i vården, dels i att främja ett synsätt där patienter också ses som hela människor – inte bara en diagnos. Och kan ge mer tid för vård och viktiga patientkontakter.

Det är viktigt att IT inte ses som något avskilt från resten av vården. IT kan inte läggas ovan- och utanpå utan måste vara en integrerad del av arbetssätt. När IT-system införs eller uppgraderas, måste det göras i samklang med organisationen, eller som en del av en organisationsförändring. Framför allt får ingen IT-lösning inte bli huvudsaken – det är ett verktyg.

I framtidens hälso- och sjukvård med sina moderna vårdmiljöer kommer vi att se fler enkelrum och mer avancerad teknik i både själva vården och för kringservice. Surfplattorna är redan på väg, till exempel på de vårdplatser på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge som byggts som ett slags testversion av framtidens vårdmiljöer. På Danderyds sjukhus används konceptet PatientPad t ex för att patienter som vårdas i respirator ska kunna kommunicera med omvärlden på ett smidigt sätt. (Läs mer om exemplet PatientPad, med röster från dem som jobbar med verktyget, hos företaget AMAB.)

Äldre är vårdens vanligaste patienter, och även för äldre patienter kan en surfplatta ofta bli ett hjälpmedel. De är intuitiva och enklare att förstå sig på än datorer. Och äldre kan lika väl som yngre patienter på så sätt få större kontroll och makt över sin situation. Men inga e-hälsolösningar ska vara obligatoriska för patienterna.

Sjukhus är inga hotell; där vistas man för att få god och effektiv vård, ofta ganska korta tider. Men patienter har rätt att förvänta sig god service, som inte handlar om något annat än ett gott bemötande, aldrig om att åsidosätta prioriteringar utifrån vårdbehov.

Surfplattor är ett sätt att ge patienter möjligheter att påverka sin situation, att förbättra service och att underlätta för vårdpersonalen. IT ska hjälpa, inte stjälpa; ge tid till annat, inte stjäla tid; underlätta, inte försvåra.

Anna Starbrink: Surfplattor i vården. Computer Sweden: Folkpartiet vill ge patienter plattor. Stockholmsbloggen: Folkpartiet vill rusta patienter med surfplattor

Kommentera

Logga in med någon av dessa metoder för att publicera din kommentar:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s