Medier

Bubblan som måste spräckas

Vi har allt lättare att ta del av information – men för många av oss är informationsflödet allt mer enkelinriktat. Åsikter istället för nyheter, ”rättvisa” mellan olika synsätt ersätter faktabaserade bedömningar. Ett kritiskt förhållningssätt har aldrig varit viktigare än nu…. Read More ›

En tystad röst

Mordet på Sveriges Radios Nils Horner i det avlägsna Kabul känns ändå nära. Mycket tack vare Horner och hans kollegor får vi de utblickar som gör världens stora frågor förståeliga, och jag känner en oerhörd tacksamhet över deras mod och… Read More ›

Till fria mediers lov

Avslöjandena om omfattande avlyssning från underrättelsetjänster har också satt de avslöjande medierna i skottgluggen. Politisk vilja att reglera det fria ordet är alltid oroande. Samtidigt pressas pressen på sina lokala marknader. Tuffare tider för massmedier är inget att glädjas över…. Read More ›

En ny skatt att glädjas åt

Är snigeln på ögats tid all? Har de skönsjungande licensambassadörerna och de hotfulla TV-spanarna gjort sitt? Slutet för TV-licensen är förhoppningsvis nu nära. Istället föreslår utredarna en ny skatt, efter förebild av begravningsavgiften. Och det är en skatt som även… Read More ›

Trygga och trevliga parker för alla

Diskussionen om trygghet och alkohol i Kungsholmens parker har vaknat till liv inför sommaren. Vi i Folkpartiet värnar människors frihet och allas möjlighet att vistas i parkerna. Om restriktivare alkoholregler behövs, är vi villiga att pröva det. Vår stadsdelsnämnds-gruppledare Charlotta… Read More ›