Kategori: Medier

Bubblan som måste spräckas

Vi har allt lättare att ta del av information – men för många av oss är informationsflödet allt mer enkelinriktat. Åsikter istället för nyheter, ”rättvisa” mellan olika synsätt ersätter faktabaserade bedömningar. Ett kritiskt förhållningssätt har aldrig varit viktigare än nu.

Ett rikt men fragmenterat medielandskap. Färre journalister, fler  tyckare. Jag skriver i dag i det liberala nyhetsmagasinet NU om de farliga skilda verkligheter allt fler lever i och vad vi kan försöka göra åt det. En gemensam uppfattning om vad som är fakta och sanning i viktiga frågor är väsentlig för ett bra offentligt samtal och en livskraftig demokrati och rättsstat.

NU 20/2016, 19 maj 2016.
NU 20/2016, 19 maj 2016.

Punktera bubblan – vässa källkritiken

Du ska inte tro på allt som står i tidningen, är en vedertagen visdom som tyvärr blir allt mer aktuell. I dag finns förvisso fler medier än någonsin. Problemet är att många tar del av ett allt snävare urval.

När jag får frågan vilken som är den viktigaste kulturpolitiska frågan, eller snarare utmaningen, är det detta problem jag lyfter fram: I ett allt snabbare och allt mer diversifierat medielandskap tycks allt färre ta del av nyhetsförmedling – och allt fler mestadels av nyheter av ett visst slag och i ett visst perspektiv. Antingen det sker via vänner och bekanta som delar artiklar och länkar i sociala medier, eller direkt via medier med en särskild agenda. Det må vara – i olika art och grad – Fox News eller MSNBC, Russia Today eller Avpixlat.

Åsikter tar allt större del även i traditionella medier. Det behöver inte vara något ont i det – så länge det tydligt framgår vad som åsikt, tolkning respektive fakta. Problemet är när en utsaga anses lika mycket värd som en annan, eller när avsändarens person i identitetspolitikens tidevarv blir viktigare än vad som sägs, oavsett sanningshalt eller vetenskaplig förankring. Det finns helt enkelt fakta som inte går att kompromissa bort – som EU-migranters bidrag till brittisk ekonomi, mänsklighetens klimatpåverkan eller vad folkrätten säger om det nya Krimkriget.

Våra skilda verkligheter är den största utmaningen för en liberal kultur- och mediepolitik. Ett liberalt samhälle bygger på öppen debatt och en gemensam offentlighet – med olika åsikter, men en någorlunda gemensam grund i fakta.

Det var inte nödvändigtvis bättre förr, där det enda husorganet mycket väl var partipolitiskt färgad även i nyhetsmaterialet. Den som vill ta del av ett brett utbud av nyheter från när och fjärran har aldrig haft det lättare – det mesta gratis för konsumenten. Men mångfalden innebär alltså att vi enklare, medvetet eller omedvetet, kan välja bort allt som inte passar in i vår bild i av världen. Denna utmaning vållar bekymmersrynkor hos många demokrati- och mediekunniga.

Häromveckan firades pressfrihetens dag. I år är det extra högtidligt för oss som bor i och känner samhörighet med Sverige (och Finland) då det är 250 år sedan vår och världens första tryckfrihetsförordning instiftades på initiativ av den österbottniske riksdagsmannen Anders Chydenius. Vi liberaler har alltså sedan minst 1766 en stolt tradition att värna det fria ordet och de fria medierna. Men hur gör vi när mediernas frihet utnyttjas till att förvränga verkligheten?

Jag har inget annat svar än att vi måste rusta oss själva och andra med kunskap och verktyg för att genomskåda osanningar och bilda oss egna, välgrundade uppfattningar. Kom ihåg att det alltid finns olika vinklar. Ställ enkla frågor: Vem vinner på detta perspektiv? Får jag hela bilden? Som det står på min favoritmugg från Newseum i Washington: ”Freedom of speech isn’t a license to be stupid”.

Källkritik är helt enkelt något vi måste lära (ut), från barnsben. Det kräver läsning av såväl nyhets- och faktatexter som skönlitteratur. Sålunda en huvuduppgift för skolan och biblioteken – men också för oss i mer mogen ålder. Man är aldrig för gammal för att vässa tankekraften som kan sticka hål på bubblorna.

Rasmus Jonlund (L)
vice ordförande kulturnämnden Stockholms stad mm

Skridskosugen på Kungsholmen?

Det ska vara enkelt att umgås och idrotta spontant utomhus i Stockholm – även vintertid. Folkpartiet vill se en isbana i Rålambshovsparken på Kungsholmen.

SPORTLOVSAKTIVITET? Fler bör få chansen att glida fram på isen, som "The Skating Minister" på Henry Raeburns målning från 1790-talet (bildkälla: Wikimedia).
SPORTLOVSAKTIVITET? Fler bör få chansen att glida fram på isen, som ”The Skating Minister” på Henry Raeburns målning från 1790-talet (bildkälla: Wikimedia).

I den täta staden är de offentliga miljöerna viktiga. Där behöver många människor få plats, med sina olika intressen och aktiviteter. Parkerna är några av våra viktigaste offentliga rum och de bör kunna utnyttjas av fler, även vintertid. Vi behöver fler möjligheter till umgänge, aktiviteter och idrott, som inte kräver lång planering eller föreningsmedlemskap. Det är viktigt framför allt för barn och unga, och inte minst för de barn vars familjer inte kan vara lediga och åka bort på t ex sportlovet. Fler kommunala isbanor vore därför en god idé.

Rålambshovsparken är både en central mötesplats på Kungsholmen och något av ”Stockholms Central Park”. Där tycker vi i Folkpartiet att Stockholms nästa konstfrusna isbana bör anläggas. Funktionell även när vintervädret är opålitligt. Givetvis trevligt inramad med café, musik och belysning, och också tillgänglig för så många som möjligt med både skridskor och skridskokälkar.

Om detta skriver jag tillsammans med vår nya föreningsordförande Magnus Liljegren och vice ordförande i Kungsholmens stadsdelsnämnd Maria Johansson i senaste numret av Vårt Kungsholmen. Se bild och hela texten nedan!

Dags för isbana i Rålis

VÅRT KUNGSHOLMEN 14/2 2015.
VÅRT KUNGSHOLMEN 14/2 2015.

Vintern har lagt sig över Kungsholmen – men visst vill vi stockholmare vara ute även när det är snö och minusgrader. Isiga trottoarer och gator kan lägga hinder i vägen, men på andra håll tycker Folkpartiet att det finns för lite is. Det är dags att anlägga en isbana i Rålambshovsparken – Stockholms Central Park!

En isbana i Rålis skulle kunna samla stockholmare och Kungsholmsbor i alla åldrar, till spontan och rolig motion (frisk luft och hälsofördelar kommer på köpet). Det vore viktigast för barn och unga, inte minst för dem vars familjer inte kan åka bort över t ex sportlovet.

En stad behöver offentliga rum där vi kan vistas tillsammans, utan kostnader. Folkpartiet slår vakt om våra parker som stockholmarnas gemensamma vardagsrum. Och i parkerna finns det möjlighet till fler aktiviteter, även vintertid. Aktiviteter som inte kräver någon stor planering, föreningsmedlemskap, bokningar eller höga utgifter. Isbanan i Rålis är ett vallöfte som vi vill fortsätta att driva.

Rasmus Jonlund (FP)
kommunfullmäktige

Magnus Liljegren (FP)
ordförande FP Kungsholmen

Maria Johansson (FP)
vice ordförande Kungsholmens stadsdelsnämnd

En tystad röst

Mordet på Sveriges Radios Nils Horner i det avlägsna Kabul känns ändå nära. Mycket tack vare Horner och hans kollegor får vi de utblickar som gör världens stora frågor förståeliga, och jag känner en oerhörd tacksamhet över deras mod och de risker de tar. Det är en tragedi i många bemärkelser när sådana röster tystnar.

FALLEN PÅ SIN POST. Nils Horner sköts till döds i dagsljus i Kabul, i färd med att utöva sitt viktiga och uppskattade journalistiska arbete. Bild från sr.se, Nils Horner i Bangkok.
FALLEN PÅ SIN POST. Nils Horner sköts till döds i dagsljus i Kabul, i färd med att utöva sitt viktiga och uppskattade journalistiska arbete. Bild från sr.se, Nils Horner i Bangkok.

Det är något särskilt med radioröster, och framför allt utrikeskorrespondenter. Mitt i vår vardag – på springturen och promenaden, i köket och badrummet eller i klockradion vid sängen – för de världen nära och gör den begriplig. Radion, mer än TV, mer än tidningar och ofta även mer än sociala medier, ger en närvarokänsla i nyhetsflöde och reportage.

Närvarokänslan gör mordet på Nils Horner än mer sorgligt och påträngande. För en inbiten radiolyssnare var det som man kände honom – genom hans röst. Det är ofattbart att den rösten har tystnat. Tystats.

Journalister i krigs- och konfliktzoner löper alltid risker. Nils Horner var en omvittnat skicklig, erfaren och säkerhetsmedveten journalist, men hans död, nedskjuten i dagsljus på öppen gata i ett relativt säkert område bekräftar att det inte finns några garantier. På senare tid har antalet dödade reportrar ökat, inte minst i inbördeskrigets Syrien, och journalister kläms åt hårdare i länder som Turkiet och Egypten. Att respekten för journalisters oberoende och säkerhet tycks minska är mycket allvarligt för pressfriheten, informationsfriheten och i förlängningen allas vår frihet och kunskap om världen.

De risker journalister tar för dem ännu närmare de människor som lever sina liv i dessa farliga områden; det är risker journalisterna tar både för dem, för syrierna och afghanerna, och för oss i våra trygga demokratier. Deras berättelser och analyser om lidandet och maktspelen gör att vi förstår mer och förhoppningsvis försöker och kan göra något åt det. Det skärper kraven på våra regeringar att agera, om inte med maktmedel så med diplomati och annat stöd. Det ger förklaringar till och legitimerar bistånd och det motiverar oss att donera egna pengar och resurser.

Om journalister som Nils Horner och hans modiga kollegor inte hade funnits, hade tystnaden sänkt sig över alla helveten på jorden. Även i en fredligare värld finns så många konflikter att alla inte kan bevakas lika mycket och kontinuerligt, och det finns också gränser för hur mycket lidande vi kan förstå och ta till oss. Men avsikten med journalistiken är inte att göra oss vanmäktiga av frustration över allt vi inte kan göra: Utrikesjournalistiken är, i all sin opartiskhet, ett rop på handling.

Den som tystar och dödar journalister har aldrig några goda syften. Medias sökljus är alltid besvärligt för dem som har något att dölja. Jag känner sorg och tacksamhet, ber för att våra modiga journalister ska fortsätta våga söka och berätta om sanningen – och för att de också tänker på sin egen säkerhet.

Ur det stora medieflödet: SR: Viktigt fortsätta bevaka, En väldigt mörk dag för Afghanistan, Nils Horners reportage. DN: Afghanistan har blivit farligare, Islamister tar på sig ansvar för mordet, Björn af Kleen: Horner hade en röst som gjorde världen klar. SvD: Journalister allt mer utsatta, Säkerhetsläget i Kabul har förvärrats.

Karl-Bertil är mitt julevangelium

Julen kan vara en glädjens och generositetens högtid. Låt oss fira i den krets vi önskar, men tänka på och agera även för andra. För mig är en fiktiv fjortonåring julens ängel. Hans motsvarigheter finns i verkligheten.

julklappar
Den liberale tomten i landstingskorridoren fick vakta flyktingbarnens julklappar några dagar.

Julen är årets höjdpunkt, inte bara för barn. Många längtar efter fina klappar eller julbordets delikatesser, andra hoppas på frid, eller fröjd, eller rentav fart. Vissa vill helst ha vita vidder och hustak, andra drar till sol och värme, vissa av oss trivs rätt bra med plusgrader och en grön jul. Jag önskar alla just den jul just de önskar sig.

Mest av allt önskar jag en god jul för dem som mest önskar att pappa, mamma eller partnern inte ska dricka för mycket och bete sig illa; för dem som hoppas på en fridfull jul i allra mest grundläggande betydelse, utan rädsla för slag, och utan klumpar i magen. Och för dem som inte har några självklara personer att fira med, eller dem som är på flykt från hem och härd.

För några av de sistnämnda gjordes en fin insats av goda, hjärtevarma vänner häromdagen: En fråga från en vän på Facebook som delades gav upphov till flera kassar julklappar till gömda flyktingbarn och deras familjer. Själv hade jag inte några överblivna leksaker att bidra med, och jag brukar vara rätt duktig på att fort skänka bort det som går till Myrorna eller Stadsmissionen, men jag kunde åtminstone hjälpa till att dela appellen och vara sambandscentral för en del av gåvorna – se bilden ovan till höger. I går hämtades de och fördes vidare till Läkare i världen och andra organisationer som hjälper flyktingar och andra behövande, som inte har någonstans att fira jul och ingen som ger dem julklappar. (Läs mer på Stockholmsbloggen.)

Karl-Bertil sjunger julsånger på ölcaféet. Bild från svt.se - där ni kan se julsagan på julaftons kväll, precis som varje år.
Karl-Bertil sjunger julsånger på ölcaféet. Bild från svt.se – där ni kan se julsagan på julaftons kväll, precis som varje år.

”Du är en riktig Karl-Bertil i modern tappning”, sade jag till initiativtagaren. Karl-Bertil Jonsson, denne evige snusförnuftige livsdomsvise fjortonåring i Tage Danielssons underbara tecknade julsaga, är för mig mycket av vad julen handlar om, och var ämnet för en krönika i NU för några år sedan.

Nej – inte om att ”ta från de rika” på eget bevåg (även om byrådirektörer och pensionerade generaler blir glada för att slippa tändstickstavlor på Bodens fästning, och belönar initiativet med fikon och medalj). Inte heller om den socialism, som väl var Tage Danielssons ideologiska hemvist. Utan om medmänsklighet, givmildhet, att se den andre – och sig själv.

Jag förespråkar inte ett välgörenhetssamhälle – jag vill se ett starkt välfärdssamhälle. Den grundinställningen delar jag nog med socialisten Tage Danielsson, och med många andra liberaler, även om vi nog kan tvista om utformning och upplägg. Jag tar gärna från ”de rika”, via demokratiska beslut och med en rimlig skattesats (helst inte mer än 50 procent av någon del av någons inkomst; mer är sannolikt kontraproduktivt). Men välgörenhet har också en plats att fylla, civilsamhället har en viktig roll att spela, och frivilligorganisationer kan göra saker och hjälpa på ett sätt som det offentliga aldrig kan eller bör. Det är också välfärd – mer än välfärdsstaten.

Och jag förespråkar humanismen och humorn i mitt julevangelium: Du Karl-Bertil Jonsson, som är fjorton år, tänk vad du förstår; tänk vad du är klarsynt, gänglige gestalt – kanske du begriper allt.

Till fria mediers lov

20131103-112616.jpg

Avslöjandena om omfattande avlyssning från underrättelsetjänster har också satt de avslöjande medierna i skottgluggen. Politisk vilja att reglera det fria ordet är alltid oroande. Samtidigt pressas pressen på sina lokala marknader. Tuffare tider för massmedier är inget att glädjas över.

Det ligger något absurt över bilden att en chefredaktör för en av västvärldens ledande tidningar får övervaka hur en dator förstörs i en källare, med borr och vinkelslip. Men även om det som Guardians Alan Rusbridger vittnat om låter som en filmscen, är det mer skrämmande än den sämsta spionthriller.

Än mer absurt, och allvarligt, är att politiker angriper fria medier för att de uppfyller sin uppgift i ett öppet, demokratiskt samhälle. Absurt, och skrämmande, är att ledande folkvaldas reflex inte är bestörtning över kartläggningens omfattning och löften om öppenhet, räfst och rättarting – utan att hota budbäraren, och vilja inskränka medias granskande möjligheter. Och detta i ett land med bland de äldsta traditionerna av demokrati och fri press.

De brittiska medierna har förstås en uppförsbacke efter den stora telefonavlyssningsskandalen för några år sedan. I den engelska presstraditionen finns också obehagliga inslag av intrång i privatlivet för såväl kända som okända. Den skandal som slutligen blev för mycket, som störtade News of the World, skakade Murdoch-imperiet och ledde till parlaments utfrågningar och rättegång, drabbar också oförskyllt tilltron till kvalitetsmedier som Guardian.

Det ursäktar dock inte agerandet från David Cameron (själv med personliga och professionella kopplingar till huvudpersoner i News of the World-härvan) och andra. Vi kan bara hoppas att dessa politiker andas lugnt och betänker konsekvenserna av att gå i krig med, och försöka underminera, fria medier.

Förutom argumenten om demokrati och yttrandefrihet så behöver politiker själva medierna. Inte minst lokalt.

De traditionella medierna har det som bekant tufft på flera fronter. Läsare och tittare – åtminstone betalande – och annonsörer är mer svårflörtade. Att finna nya fungerande former, helst digitala, går olika bra.

Visst är medier jobbiga ibland. Med ur ”inifrån”-perspektivet märkliga vinklar, och ibland utan hela bilden av en komplex fråga. Visst har oberoende nyhetsreportrar egna uppfattningar och agendor. Det gäller Uppdrag Granskning och kvällsdrakarna liksom lokaltidningen.

Men var vore vi utan lokaltidningen och radion, de stora morgontidningarna och rikstäckande etermedier och kvällstidningar? Vem skulle bevaka politiken, föra ut nyheterna och debatten? Var skulle vi ha vårt mediala offentliga rum?

Sociala medier och egna kanaler i all ära. De har – åtminstone inte ännu, och inte potentiellt för fler än några få – räckvidden. De kan nå specialintresserade – inte en bred allmänhet. De har svårt att bilda en gemensam offentlighet.

Otillräcklig lokal bevakning och ”medieskugga” är ett vanligare klagomål från politiker och pressekreterare än jobbig granskning utan helhetsbild. Själv är jag tacksam för Kungsholmens två gratisutdelade lokaltidningar i veckan.

Så vi har all anledning att värna och lyckönska också ”gammelmedia”. Och hålla fingrarna borta.

I dag skriver flera tunga Stockholmsredaktörer om pressen mot pressen: DN:s Peter Wolodarski om Guardian och granskningen, SvD Kulturs Daniel Sandström – vars pessimistiska bild av politikers negativa mediesynpunkt jag inte delar, och SvD:s Fredric Karén.

Kultur för hälsa och hjärna

ABC_kultur-hälsa-131029-2

När man som jag jobbar med politik både yrkesmässigt och på fritiden, får man ibland kombinera arbete och fritidsintresse mer än annars. När chefen Anna Starbrink ser till att vi kan sprida kunskap om kulturens betydelse för hälsan, men råkar vara bortrest, får talesmannen rycka in i ABC. Och som kulturpolitiker i egen kapacitet var det förstås en glädjande plikt. Här kan du se hela kvällens ABC, inslaget om kultur och hälsa kommer efter ca 9:30. DN rapporterade i morse.

Och visst är kultur viktigt för hälsan. Musicerande kan stärka barns hjärnutveckling, något som sitter i många år efteråt. Parkinson-patienter kan få förbättrad rörelseförmåga och balans med hjälp av dans. Läs mer på hemsidan som landstinget nu stödjer, Den kulturella hjärnan. Bakom den står professor emeritus Gunnar Bjursell, som har koll på forskningen både i Sverige och världen.

Barnfattigdom: Ropa inte på vargen

Finns svensk barnfattigdom?

Det enkla svaret är att allt är relativt. Ingen kan förneka att det tyvärr finns barn som måste tacka nej till skolresor som kostar pengar eller som inte kan gå på kalas för att de inte har råd med presenter. Det finns nog rentav några barn som inte alltid kan äta sig mätta hemma utan ser extra mycket fram mot skolmaten efter helger och lov.

Orsakerna till denna sociala och ekonomiska utsatthet är komplexa. Det handlar ibland om pengar. Men det kan också handla om föräldrar som inte riktigt klarar av sitt föräldraskap, av olika orsaker. Alkohol, droger och psykisk ohälsa kan vara sådana faktorer.

Uppenbart är att många har felanvänt och överanvänt begreppet barnfattigdom. Genom att blåsa upp siffror om hundratusentals barn som lever i barnfattigdom, om att det skulle vara vanligt att svenska barn inte får äta sig mätta, har olika organisationer och politiker undergrävt sin egen argumentation men också försvårat debatten. Den som ropar på vargen får ofta anledning att ångra sig, fortare än man trott. Med dagens Uppdrag Granskning är det nog en del som hör till den skaran.

Det kan verka enkelt att måla upp en dyster bild av ökande barnfattigdom, för att sedan snabbt peka ut den förda ekonomiska politiken som boven i dramat.

Visst kan man tala om barnfattigdom – men på ett balanserat sätt. De som har varit mer obalanserade bör kanske följa i BRIS fotspår och sluta använda begreppet. Det handlar inte om att räkna ut hur många barn som lever i familjer som har en inkomst som är på en viss nivå i förhållande till familjer med andra, högre inkomstnivåer. Det handlar om barn som är socialt och ekonomiskt utsatta.

Låt oss istället förklara vilka problem vi menar – att utsatta barn inte handlar om att inte ha den senaste mobiltelefonen, men inte heller om den djupa misär som finns i länder både långt, och inte så långt bort. Låt oss diskutera hur många barn som berörs, och vad vi kan göra åt det.

En sådan diskussion startar Folkpartiet i Stockholms stad nu på sitt bloggforum (Newsdesk, FP Stockholms stads blogg).

Det viktiga är inte rubriken vi sätter – eller exakt hur många de utsatta barnen är. Det viktigaste är att se de utsatta barn som finns, och försöka hjälpa dem.

SVT Uppdrag Granskning 1, 2, SvDSvD ledarblogg, DN, Resumé.

En ny skatt att glädjas åt

Är snigeln på ögats tid all? Har de skönsjungande licensambassadörerna och de hotfulla TV-spanarna gjort sitt?

Slutet för TV-licensen är förhoppningsvis nu nära. Istället föreslår utredarna en ny skatt, efter förebild av begravningsavgiften. Och det är en skatt som även en liberal har flera skäl att välkomna.

Public service har en angelägen roll också i framtidens mediesamhälle. Och den rollen är allmännyttig, något som är motiverat att stödjas brett av samhället. Att göra åtskillnad på vem som ska betala kommer inte bli lättare – tv-avgiften via skattsedeln kunde lika gärna göras allmän. Med alltfler tekniska vägar och distributionssätt för att ta del av public service-utbudet är det också motiverat med ett nytt finansieringssätt.

Public service oberoende av politiken är ytterligare ett skäl för en specialdestinerad skattefinansiering. Politiska beslut kommer alltjämt vara nödvändiga i grunden, men det är positivt om man kan öka distansen ytterligare något steg.

Hur det politiska oberoendet kan säkras och stärkas är det viktigaste att bevaka när public service-kommitténs förslag ska omvandlas till lag och verklighet.

Enkelhet och effektivitet är sist och slutligen ytterligare ett skäl – för både samhället och den enskilde. Vi slipper en särskild organisation för att samla in licensmedel – och vi slipper en avi och en relation med ytterligare en offentlig instans.

Hur den färdiga förändringen blir återstår att se. Men en förändring är välkommen.

Ekot, SvD, SVT.

Trygga och trevliga parker för alla

Diskussionen om trygghet och alkohol i Kungsholmens parker har vaknat till liv inför sommaren. Vi i Folkpartiet värnar människors frihet och allas möjlighet att vistas i parkerna. Om restriktivare alkoholregler behövs, är vi villiga att pröva det. Vår stadsdelsnämnds-gruppledare Charlotta Schenholm och jag skriver om det i veckans Mitt i.

Parkerna ska vara till för alla

Om det ska vara tillåtet att dricka alkohol i parkerna har diskuterats livligt genom åren. Nu har problem med otrygghet och störningar förvärrats i både Rålambshovsparken och Kronobergsparken – både på kvällar och dagar. Omkringboende störs, och vuxna och barn vågar inte vara i parkerna.

Folkpartiet har inget emot att vuxna dricker några öl eller ett glas vin på en parkbänk eller på en picknickfilt – men när andra störs eller rentav antastas, blir människors drickande ett problem.

Vi socialliberaler förespråkar frihet – men inte när friheten att dricka i parkerna inskränker andra människors frihet att vara där. Förskolebarn, pensionärer, hundägare, bokläsare och flanörer måste kunna vistas i våra gemensamma uterum.

Vi i Folkpartiet på Kungsholmen vill pröva om restriktivare alkoholregler kan bidra till tryggare parker. Kanske alkoholförbud under olika tider, och olika i olika delar av parkerna. Tillsammans med bra skötsel och bra belysning, synliga poliser, och trevliga serveringar, kan det göra skillnad.

Kungsholmens parker ska vara till för alla!

Charlotta Schenholm (FP)
Gruppledare stadsdelsnämnden Kungsholmen

Rasmus Jonlund (FP)
Ordförande Folkpartiet liberalerna Kungsholmen-Essingeöarna

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

När kulturjournalistik blir personangrepp

Det ska fan vara kulturpolitiker – eller för den delen kulturtjänsteman. Åtminstone om man ska försöka reformera kulturstödet i Stockholm, och ska behaga kulturjournalister som Aftonbladets Claes Wahlin. I dag skriver Madeleine Sjöstedt en med rätta eldfängd replik i Aftonbladet (ej på nätet men på Madeleines blogg).

Månad efter månad har vi kunnat ta del av frontalangrepp eller nålstick som går ut på hur vi i princip vill riva ned det fria kulturlivet, och helst snabbt och i hemlighet. Främst i skottgluggen har min partivän Madeleine Sjöstedt stått, men än värre är hur den opolitiske tjänstemannen Patrik Liljegren, som kulturstrategisk chef ansvarig för kulturstödet, har hängts ut.

Priset (hittills är väl bäst att säga) togs när Madeleine Sjöstedt helt i förbigående, i en artikel som handlade om något helt annat, etiketterades som kulturslaktare och Patrik Liljegren som hennes kulturslaktarlärling (AB 18 juni).

Ingen annanstans än på kultursidan kan man i traditionella medier ta del av liknande osakliga personangrepp. Från en upphöjd parnass, där man alltid ger sig själv sista ordet, nedsablas motargumenten; beteckningen kulturjournalistik med sin förmenta opartiskhet förlänar demoniseringen en ytterligare dimension. Med det självpåtagna tolkningsprivilegiet görs kategoriseringen av meningsmotståndarna till en etablerad sanning. Inte bara det eventuella medlet kritiseras, utan målet och avsikten stämplas som ondsint.

Vad är det då vi gör som förtjänar denna vildsinthet? Först ska påpekas att det totala kulturstödet till det fria kulturlivet har ökat med över en tredjedel sedan 2006. Därtill har vi efter många år och många kritiska utsagor från kunniga bedömare i och utanför kulturlivet om det befintliga kulturstödssystemet, slutligen tagit tjuren vid hornen. Kritiken har handlat om bristande långsiktighet och motiveringar; inlåsningseffekter och därmed sammanhängande svårighet att komma in i systemen för nya aktörer – och svårigheter att förnya sig för stödmottagare; risken för att stigande lokalkostnader urholkar stödet. Vi har velat säkerställa armslängds avstånd mellan politiken och stödfördelningen.

Detta har vi talat om mer konkret i över ett år. I höstas fick vi förnyat förtroende av stockholmarna att styra staden och förvalta deras skattepengar, och i höstens budget för staden kom uppdraget om en översyn med syfte att stimulera produktivitet, konstnärlig förnyelse och kvalitet. Det nya stödet ska främja etablerandet av nya initiativ och aktörer, stärka svagt företrädda publikgrupper, och kopplas till oberoende kvalitetsmätning.

Den öppna process som Wahlin och några till har gjort sitt bästa för att misstänkliggöra och förlöjliga är nära nog unik i kommunala sammanhang. Istället för att ta fram ett eget förslag med hjälp av utvalda experter, har kulturförvaltningen med den politiska majoritetens tillskyndan valt att till arbets- och referensgrupp bjuda in en mängd personer vars kunskap och erfarenhet man såg sig ha nytta av, från verksamheter som både tar emot och står utan kulturstöd i dag. Hela vägen har öron och ögon i kulturnämnden och förvaltningen varit öppna för alla synpunkter och intryck. När förslaget blivit mer konkret diskuterades det på ett seminarium öppet för Stockholms kulturliv. Och efter sommaren kommer det skriftliga förslaget.

I normala fall kommer kulturnämndens handlingar ett par veckor innan nämnden. Nu utvidgas den öppna processen ytterligare – bl.a. för att stilla den oro som Claes Wahlin har gjort sitt bästa att underblåsa. Vi har ingenting att dölja utan är tvärtom övertygade om att den öppna diskussionen gör förutsättningarna ännu bättre att få det bästa möjliga kulturstödssystemet. Samrådet och ett beslut senare i höst gör systemet sjösätts ett år senare, men det ligger ingen prestige i datumet.

Vårt uppdrag är att förvalta stockholmarnas förtroende och den frågan avgörs lyckligtvis inte av Aftonbladets kultursida.

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,