teater

Stadsteatern i centrum

Stockholms Stadsteater drar inte bara rekordpublik. Den är också i centrum för kulturdebatten. Så ska det också vara – vår, alla stockholmares, Stadsteater, ska vara angelägen på alla sätt. I dag skriver DN (ej på nätet men bilden t v)… Read More ›

Mer kultur i mer hus

Mitt i stan ligger de – Kulturhuset och Stadsteatern, två kulturinstitutionssjälar i samma huskropp (nå, det är förvisso två hus på ömse sidor om Beridarebanan). I årtionden har de varit ett inte bara konstnärligt, utan i vid mening kulturellt hjärta… Read More ›