Kulturstödet får gott betyg

Det nya kulturstödet i Stockholm var en av Folkpartiets viktigaste kulturpolitiska reformer. Nu har det nya kulturstödssystemet utvärderats – med gott betyg

TEATER MED STÖD. Playhouse, som just nu bygger om sina nya lokaler på Drottninggatan, är en vital del av Stockholms fria kulturliv. Foto Viktor Kjellberg.
TEATER MED STÖD. Playhouse, som just nu bygger om sina nya lokaler på Drottninggatan, är en vital del av Stockholms fria kulturliv. Foto Viktor Kjellberg.

Det nya kulturstödet som infördes då Folkpartiet ansvarade för kulturpolitiken, har uppnått de flesta av de uppsatta målen. De flesta kulturaktörer är mycket nöjda med det nya systemet. Kvalitetskriteriet och kommunikationen är utvecklingsområden, enligt den utvärdering som nu har genomförts.

Det gamla kulturstödet var stelbent och hade stagnerat. Vi ville öka rörligheten, stärka kriterierna och förtydliga beslutsprocessen, för att fler och nya kulturaktörer skulle kunna rymmas.

Det nya kulturstödet fick nästan omedelbar effekt, antalet ansökningar ökade kraftigt liksom antalet beviljade stöd.

Eftersom vi samtidigt utökade kulturstödet kraftigt, från 70 till 116 miljoner under vår tid i majoritet, fanns utrymme för både äldre och nya stödmottagare. Men alla som söker stöd måste uppfylla krav i paritet med den stödnivå man ansöker om.

Förändringar av väletablerade och invanda system är aldrig enkla men reformen av kulturstödet var nödvändig för att vår kommunala kulturpolitik skulle fortsätta att vara relevant och stötta ett vitalt kulturliv i Stockholm. Som alla genomtänkta reformer planerade vi en utvärdering som nu alltså har genomförts. Det är förstås glädjande att det nya kulturstödet på kort tid har uppnått så många av våra mål.

”Kulturförvaltningen bedömer att utfallet av stödsystemet i allt väsentligt är positivt. Nästan hälften av dem som sökte gjorde det för första gången vilket svarar mot målsättningen att få in nya aktörer i systemet. Film och konst som har varit svagt representerade i det tidigare stödet har flyttat fram sina positioner i det nya systemet. De nya riktlinjerna i kombination med ett ökat anslag har inneburit att både etablerade och nya aktörer fått ökat stöd samtidigt som det har skett en genremässig breddning och utjämning. Stödet har även bidragit till att stadens kulturliv når ut till fler områden och nya publikgrupper.”

Det konstateras att kulturstödet:
• Ger hög måluppfyllelse.
• Fungerar väl i det moderna kulturlivet och möter både kulturlivets och publikens mångfald.
• Gynnar både kontinuitet och förnyelse.
• Har hög legitimitet i kulturlivet.
• Har inneburit nya arbetssätt och professionell handläggning som får beröm av stödets användare.

Förbättringar och utveckling föreslås på följande punkter:
• Förstärkt kommunikation kring fleråriga stöd, utvecklingsstöd och kriteriet Delaktighet.
• Utveckla personlig service gällande motiveringar och återkoppling.
• Fortsatt prioritering av stöd till mångfald och verksamheter i ytterstadsdelarna.
• Ge större möjlighet att växa för mindre och framgångsrika aktörer.
• Öka samarbetet inom kulturlivet.

Ta del av hela utvärderingen på Insyn Stockholm.

Pressmeddelande från Folkpartiet i Stadshuset på samma tema som ovan.

Kommentera

Logga in med någon av dessa metoder för att publicera din kommentar:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s