Älskade gata – stockholmarnas egen folklivshistoria

Vilken är din favoritplats i Stockholm? En plats du kanske förknippar med viktigt vardagsliv, eller livsavgörande händelser? Varför inte göra stockholmarnas minnen av sina favoritplatser till en levande utställning av nutidshistoria, föreslår vi liberaler.

En levande folklivsutställning i gaturummet kan skapa samhörighet och väcka intresse för staden och andra människors perspektiv. I gaturummet kan den vara föränderlig, medan alla berättelser kan sparas digitalt. Det föreslår min liberala vän och kollega Patrik Silverudd och jag i en kommande motion till Stockholms kommunfullmäktige. Se hela motionen nedan, och läs gärna mer hos Stockholmdirekt – där jag talar om min favoritplats: Odenplan.

Som Kungsholmsliberal skulle jag kanske förväntas välja en plats i min egen valkrets, och där finns förstås flera favoriter. Framför allt promenaden längs Karlbergskanalen vid Mariedal, när solen bryter i vattnet och genom träden en skir vår- eller försommarmorgon.

Men – Odenplan har en särskild plats i mitt hjärta. Här i närheten började mitt Stockholmsliv, med några veckor på soffkuddar på ett golv. Mitt första riktiga jobb, med underbara kollegor och viktiga erfarenheter. Mitt livs kärlek, som jag träffade första gången vid den nu rivna legendariska tunnelbanenedgången mitt på Odenplan. Här gläds jag åt Stadsbiblioteket, minns många fina möten med Svenska Barnboksinstitutets styrelse, här går jag till min körsång och min talarklubb. Och visst är platsen också lite ”osvenskt” vacker, en ofullbordad piazza på nordliga breddgrader mellan Gustaf Vasas italienska barock som konfronteras av Läkarhusets åldrade 60-talsmodernism, bakom vilken ögat söker sig mot Asplund och hjärtat kanhända mot Observatoriet på Brunkebergsåsens kvarlevor.

 

 

Älskade gata – folklivshistoria med stockholmares minnen

Minns du din stad, dina gator och parker? Var du träffade ditt livs kärlek, fick erbjudande om drömjobbet, första gången du besökte den stadsdel som du genast kände var din? Minns du de platser där som barn du lekt?

Stockholm är en stad rik på historia – stockholmarnas historia. Kärleken till sin hemstad är något infödda, mångåriga som nyinflyttade stockholmare kan dela – och de många små berättelserna säger också något om Stockholm som stad, och dess utveckling.

Städer världen över arbetar mer med s k ”history marketing”. Stockholm har stor potential med sin obrutna historia från medeltid och framåt, med välbevarade stadsmiljöer och arkivhandlingar, och dokumentation av viktiga historiska händelser som ägt rum här. Men dagens stockholmare har också en historia att berätta – berättelser som kan stärka den positiva identiteten kring Stockholm och göra stadsmiljön mer intressant.

Vi föreslår skapandet av en slags permanent eller halvpermanent folklivsutställning i Stockholms gaturum. Stockholmarnas egna historier i miniformat kan pryda staden i form av särskilda gatstenar eller små skyltar, beroende på vad som passar på platsen. Stockholmarna bör bjudas in att bidra med sina berättelser som ”Här träffade jag min fru den 7 april 1998”, ”här hade min mor sybehörsaffär på 1950-talet och vi barn brukade alltid spela kula utanför”, ”På den här gatan lärde jag mig att cykla på sommaren 2002”, ”Här såg jag den första snön i Sverige”. Ett urval görs sedan av en jury betrodda personer. Platserna kan samlas i en karta, och naturligtvis även digitalt där flera av de inkomna berättelserna kan finnas med. Digitalt kan folklivsutställningen kopplas till längre beskrivningar förslagsvis länkade genom QR-koder. Utställningens inslag kan bytas ut och därmed bli ett fortlöpande folklivshistoriskt projekt i stadens gaturum.

Vi yrkar att kommunfullmäktige beslutar
att        staden bör genomföra en folklivsutställning av stockholmares minnen, i stadsmiljön, enligt vad som beskrivs ovan;
att        uppdrag ges till kultur- och trafiknämnderna att undersöka förutsättningarna för en dylik folklivsutställning och svara för genomförandet.

Kommentera

Logga in med någon av dessa metoder för att publicera din kommentar:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s