Tryggare och gladare Hornsberg

Sommarparadiset Hornsbergs strand är snart i gång igen. Liksom boende och företagare i området vill vi att alla ska kunna vara trygga och säkra. På torsdag kommer vi i stadsdelsnämnden klargöra vår inställning – mot fortkörande bilar och vattenskotrar, för bättre renhållning.

Ett medborgarförslag med stöd av många boende och även företagare vid Hornsbergs Strand har inkommit till Kungsholmens stadsdelsnämnd. Både den positiva inställningen till det vackra och populära området, och problembeskrivningen kring fortkörning, vattenskotrar och nedskräpning, är sådant vi i Liberalerna länge framhållit. Även hela den grönblå majoriteten i stadsdelsnämnden välkomnar medborgarförslaget. Redan när det på torsdag 23 maj går in för beredning på förvaltningen, vill vi skicka med vår inriktning. Se nedan!

Lokaltidningarna har bevakat detta, senast KungsholmenDirekt om vårt grönblå förslag kring farthinder, vattenskotrar och sophantering. Mitt i Kungsholmen skrev förra veckan om hur jag som ordförande välkomnade medborgarförslaget och själv är ”heligt förbannad” på vattenskotrarna.

Förslag till beslut (L, M, MP, C, KD)
SDN Kungsholmen 23 maj 2019

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att Medborgarförslaget #4, om Hornsbergs strand, Dnr KUNG 2019/121, överlämnas till parkmiljöavdelningen för beredning.

att uttala som sin viljeinriktning angående de frågor som väcks angående Hornsbergs strand:

– att utveckla sommargågatan med fler farthinder och avspärrningar som inte stoppar boendes och näringsidkares möjlighet att komma fram till sina fastigheter, soptömning, slamsugning osv men stoppar fortkörare

– att undersöka möjligheten till hävt badförbud vid bryggan från Piren till betongkajen dvs mellan Elersvägen och Lindhagensgatan, för att möjliggöra en bojspärr och därmed öka säkerheten mot vattenskotrar

– att undersöka möjligheten till körförbud för vattenskotrar i Ulvsundasjön eller en viss sträcka ut från strand/kaj

– att tillskriva regeringen om förarbeviskrav för vattenskotrar

– att utöka soptunnor och undersöka möjligheten till sopsortering vid Hornsbergs Strandpark, kajen och Kristinebergs Strandpark.

Hornsbergs Strand och nordvästra Kungsholmen har blivit en naturlig del av Kungsholmen med många nya bostäder och Kungsholmsbor, parker, gator, restauranger, butiker och mycket folkliv. Denna levande nya stadsdel har utvecklats och förbättrats successivt. Ytterligare en del kan göras för att göra Hornsberg så tryggt och trivsamt för alla som vi alla önskar. Vi gläds över det engagemang och den positiva, konstruktiva inställning som boende och näringsidkare visar i det medborgarförslag som nämnden har mottagit. När förslaget nu ska beredas vill vi ta tillfället i akt att påtala förbättringsåtgärder för området, som utgår från en liknande problembild som förslagsställarnas. Det handlar om trafiksäkerhet, vattensäkerhet men också trivseln och att förebygga att konflikter uppkommer. Vissa åtgärder kan stadsdelsnämnden själv besluta om, mycket annat är frågor för stadens centrala organ eller statlig nivå. Kungsholmens stadsdelsnämnds inställning ska dock vara tydlig.

Kommentera

Logga in med någon av dessa metoder för att publicera din kommentar:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s