Låt Lundsberg bli historia

Lundsberg vann ännu ett slag mot Skolinspektionen – men trygghet och rättvisa talar för att riksinternatens villkor ska förändras. Om de ens ska få fortsätta.

Lundsbergs skola. Bild från Wikimedia/johanr.
Lundsbergs skola. Bild från Wikimedia/johanr.

Alla elever har rätt till en trygg skolgång. Alla skolor, och elever, bör ha likvärdiga villkor. Det är det dubbla problemet med riksinternaten som Lundsberg.

Lundsberg i Värmland har stått i fokus för kritiken mot och diskussionen om riksinternaten. Det är uppenbart att skolan inte klarar att säkra elevernas trygghet. Att Skolinspektionen inte heller i kammarrätten gavs rätt i sitt tidigare beslut att stänga skolan bekräftar bara problemet. Det är inte riktigheten i kritiken som prövats – utan om Skolinspektionen har tillsynsrätt över internatet (och inte bara den direkta skolgången).

Sunda förnuftet borde säga att på en internatskola är hela verksamheten kopplad till skolgången och en oskiljaktig del av skolmiljön. Självklart måste även internatet omfattas av tillsyn. Om inte högsta förvaltningsdomstolen anser att lagen kan tolkas så, är en lagändring nödvändig. En översyn av lagen pågår ju sedan en tid.

Men problemet med riksinternaten är större. Det handlar om rättvisa – om riksinternatens särställning sett till skolpeng och rätt att ta ut avgifter. Här finns en rest av de gamla fina privatskolorna, fortfarande elitpräglade, som får en gynnad gräddfil i det offentliga utbildningssystemet. Det är i längden orimligt.

För de elever med utlandsboende föräldrar som verkligen behöver en internatutbildning ska staten naturligtvis ta sitt ansvar. Grennaskolan har framhållits som det mest lämpade av dagens riksinternat. Andra föräldrar som vill ha sina barn boende på internatskolor får finna lösningar på samma villkor som alla andra föräldrar och elever.

Låt Lundsberg i sin nuvarande form bli historia.

Om Skolinspektionens beslut i augusti att stänga Lundsberg, och om utbildningsminister Jan Björklunds reaktion: DN, SR P3 Nyheter. Om kammarrättens beslut att Skolinspektionen inte hade rät att stänga skolan p.g.a. att tillsynsansvaret inte omfattar elevhemmet: TT/SvD.

19 kommentarer på “Låt Lundsberg bli historia”

 1. Kan du beskriva vadi gräddfilen består. Att studera på Lundsberg är ju gratis som dagelev. Varken du eller Björklund kan ju förklara vad ni menar…

   1. På vilket sätt är det en gynnad ställning att få ta betalt för ett boende? Samtliga elevers utbildning är ju gratis. Beskriv på vilket sätt man är ”gynnade”. Jag förstår att det är svårt att beskriva något som inte existerar.

   2. Skolor, med offentlig finansiering, ska inte få ta betalt för något i anslutning till skolgången. Det är svårt att inte påstå att elevhemmen, internatet, på riksinternaten är en del av skolgången. Även om man sedan några år gjort en åtskillnad med vad man får ta betalt för, så är det svårt att separera de två. Alla elever har knappast likvärdiga möjligheter att gå på de s.k. riksinternaten.

 2. Jo, alla elever som bor på pendlingsavstånd från skolan, har helt likvärdiga möjligheter. Så den sk ”Gräddfilen” existerar inte.

  1. Vi har uppenbarligen olika åsikt och inställning om detta. Kan avslöja att rättigheten för en skola att ta ut avgifter av elever för särskilda tillägg som kanske inte i striktaste mening kunde anses ingå i studierna, var en av de hetast omdebatterade frågorna under min tid i Liberala ungdomsförbundet. Samma inställning som då bär jag med mig nu.

   1. Vem vet om vi har olika åsikt? Jag vet ju inte vad du och Björklund menar med gräddfil och vad den faktiskt innebär för negativa konsekvenser för de elever som inte går på riksinternat respektive de fördelar de innebär för de elever som går på riksinternat. Först därefter kan vi ha delade eller olika åsikter. Ser fram emot svaret med spänd förväntan.

   2. Jag anser att detta med att få skolpeng och samtidigt ta ut en kraftig avgift för något som jag anser är i anslutning till skolgången innebär ett utestängande av väldigt många elever som aldrig har den möjligheten. Det är ju ingen hemlighet att riksinternaten fortfarande betraktas som och fungerar som ett slags elitskolor. Det är en elit som de flesta elever aldrig kan få tillgång till. Och en elitskola som trots detta får skolpeng. Det är en särställning.

 3. Att några elever kan få något som inte alla kan få, om man då inte har turen att bo på pendlingsavstånd till skolan, och annars ”utestängs”.

  Det var väl inte så svårt att avliva myten om ”gräddfil” och ta fram det riktiga skälet, avundsjuka. Inte vidare liberalt kan tyckas.

  1. Du kallar det avundsjuka. Jag kallar det rättvisa. Det handlar om en del av det allmänna, skattefinansierade skolsystemet som de facto bara är tillgängligt för en liten elit. Om man vill driva en internatskola utan skolpeng vore det en annan sak. (Men Skolinspektionen bör även då ha tillsyn över hela verksamheten.)

 4. Varför inte läsa vad jag skiver. Det är tillgängligt gratis för alla om bor i närheten av skolan! Att de som bor på annan ort måste ombesörja boende är väl inget orimligt. Samma sker på idrottsgymnasier och andra skolor med riksintag. Men då är det tydligen plötsligt rättvist och tillgängligt för alla!? Din argumentation håller inte!

  1. Detsamma, kan jag väl säga. Riksidrottsgymnasier ska förstås ses över i samma utredning men nej, jag ser dem inte som rakt av jämförbara. Är avgiften fortfarande sådär fyra gånger högre?

   1. Det är väl helt ointressant hur stor avgiften är eftersom jag nu förstår stt det är ett ideologiskt motiv från er sida att målmedvetet avveckla alla skolor som tar betalt för boendet. Inget riksinternat, idrottsgymnasie, riksintagsgymnasie eller hästgymnasie nämnt eller glömt.

    Ni menar alltså att alla elever skall, utan kostnad, kunna utbilda sig på valfri skola oavsett geografiskt läge i förhållande till hemorten. Kostnaden för kost och logi skall tas från den kommunala skolpengen. Räcker inte denna peng skall skolan stängas ner eftersom eleven inte, av rättviseskäl, skall påtvingas kostnader. Elever som studerar i sin hemkommun har ju inga kostnader alls och allt annat vore orättvist.

    Bra, då har vi Folkpartiets syn inför valet 2014.

    Du behöver inte svara på något annat, en gång till 🙂

   1. Åh, tack för vänligheten! Om du läst vidare på min blogg hade du kanske noterat att jag läst och förstått. Även den ordinarie nyhetsrapporteringen. Men att häckla personer som läser och lyssnar till Klartext får dig säkert att må bättre, grattis.

 5. Det är väl snarare du som häcklar. Jag tycker att klartext etc fyller en stor funktion eftersom dom förmedlar nyheter på ett sätt som alla förstår. Jag mår inte bättre för att någon annan mår sämre. Däremot mår jag bättre när argumentation sker med fakta och inte med tyckande. Det framgår av nyhetsklippet att endast Grenna och Sigtuna tar ut avgifter för utbildningen. För LS är din dröm en ickefråga. Lyssna på klippet, det innehåller mycket fakta.

  1. Visst har de en viktig funktion att fylla, det kan vi vara eniga om. Jag brukar dock inte ha behov av dem. Om det inte var vad du avsåg med att jag kunde få saker förklarade på ”lätt svenska” så ber jag förstås om ursäkt.

   Betalt för utbildningen… Ja du, det har vi ju redan diskuterat.

Kommentera

Logga in med någon av dessa metoder för att publicera din kommentar:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s