Mer kul och kultur vid Stockholms vatten

Stockholm har för mycket vatten – som stockholmarna och besökarna inte kan njuta av. Vi liberaler vill se mer av folkliv och kultur längs stränder, kajer och broar.

Stockholm har ett överskott på vatten, stränder och kajer, jämfört med andra städer. Men vi har ett underskott på platser där människor kan uppleva och njuta av vattenkontakten. Även om en hel del kajpromenader och strandnära stråk har rustats och tillgängliggjorts, finns en outnyttjad potential. Vi liberaler vill att både stockholmare och besökare ska kunna ta del av aktiviteter, nära och på vatten, och gärna med ett stort inslag av konst och kultur. Det skulle göra staden mer attraktiv både att bo i och att besöka.

Ett program för levande kajer, broar och stränder behövs. Fokus är inte i första hand nya permanenta strandnära byggnationer (sådana kan förvisso behövas i större utsträckning). Inte heller någon ny Vattenfestival. Men mer ”strandliv”, både sommartid och året om. Och varför inte en och annan festival i mindre skala?

När staden har öppnat nya stråk och områden nära vattnet, anlagt parker och promenadvägar, möjliggjort caféer och serveringar, ställt i ordning badplatser – då har stockholmarna och andra flockats. Populära Hornsbergs strand på nordvästra Kungsholmen är ett exempel. Den, något svårhanterliga, succén för Hornsbergs strand visar på potentialen – och behovet av fler liknande platser.

Staden bör se över möjligheterna, regelverken och potentiella platser, för olika potentiella aktiviteter. Men initiativ och genomförande bör i största utsträckning ske på privat initiativ – av näringsidkare, konstnärer, boende eller andra föreningar.

Nedan ser ni den skrivelse som vi liberala representanter – Hanna Gerdes, Anne-Lie Elfvén och jag – kommer att lägga till kulturnämnden. Stockholmdirekt har intervjuat mig om vårt förslag om folkliv och kultur vid Stockholms vatten (se också bild).

Mer liv och kultur vid Stockholms vatten

Det kan upprepas otaliga gånger: Stockholms skönhet ligger i dess vatten och topografi. Staden på sina öar, berg och åsar, mellan Mälaren och Saltsjön. Denna skönhet och denna närhet till vattnet är en av Stockholms största tillgångar.Vad som tyvärr också kan upprepas är att Stockholm, alltjämt, är sorgligt bristfälliga i att utnyttja kapaciteten.

Framsteg har gjorts. Stränder och kajer har rustats, fler människor kan lättare komma i närkontakt med vattenspegeln, och kanske rentav med vattnet, vid strandpromenader, serveringar och badplatser. Den något svårhanterliga succén för Hornsbergs strand är talande.

Stockholm har ett överskott på vatten, stränder och kajer, jämfört med andra städer. Men vi har ett underskott på platser där människor kan uppleva och njuta av vattenkontakten, och en outnyttjad potential att skapa mervärde för människor med aktiviteter och förkovran vid och på vatten. Vi liberaler vill göra något åt detta och skulle vilja se att konst och kultur blir självklara delar av ett program för levande kajer, broar och stränder, med näring för kropp och själ. Programmet bör på lämpligt sätt förhålla sig till den av kommunfullmäktige beslutade kajstrategin.

Vi ser inte framför oss en storslagen festival – Kulturfestivalen fyller väl sitt syfte. Vattenfestivalen vill få återupprepa i dess storskaliga, svårhanterliga form. Vi ser heller inte framför oss en utbredd byggnation med nya fasta installationer och byggnader vid eller på vattnet. Vi ser däremot behov av möjligheter och uppmuntran till en rad olika initiativ nära vattnet. Initiativ som med fördel kan tas av privata aktörer, föreningar, företagare, boende. Tillfälliga serveringar, konstutställningar, litterära arrangemang, opinionsevenemang, på och vid vattnet. Stockholm bör också gå från generellt badförbud till mer generösa regler. Och  varför inte, festivaler i mindre format, på fler platser och andra tider. Kanske rentav även utanför de varmaste sommarmånaderna. Närhet till vattnet kan vara njutbart även höst, vinter och vår.

Ett program för hur Stockholm, med stort inslag av konst och kultur, kan öppna upp kajer och stränder behövs. Potentialen bör belysas liksom behovet av översyn av regelverk, för allt från konstinstallationer över serveringsmöjligheter till bad i det som i stor utsträckning klassas som hamnområde.

Närheten till vatten finns i stora delar av staden men vi vill själva peka ut några platser som vi menar har stor potential: Norr Mälarstrand, Norra Hammarbyhamnen, Hammarby sjöstad, Gröndal, Skärholmen, Farsta, Hässelby. Och naturligtvis, mitt i staden, den ur folklivsperspektiv sorgligt negligerade Riddarholmen. Många fler platser finns säkerligen. Samverkan kan också med fördel ske med angränsande kommuner som Botkyrka, Nacka och Solna.

Vi vill fråga förvaltningen om förutsättningar och möjligheter ur kulturnämndens perspektiv för att medverka till program med stort inslag av kultur och konst, för mer levande kajer och stränder i Stockholm.

Kommentera

Logga in med någon av dessa metoder för att publicera din kommentar:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s