Gör Stockholm roligare och ge liv till Riddarholmen

Det borde bli enklare att skapa kultur, nöjen och matupplevelser i Stockholm. I ett initiativ från Liberalerna föreslår vi en rolighetsstrategi som bland annat kunde förverkliga Riddarholmens soliga potential.

Nöjesentrepenörer, kulturaktörer och krögare gör Stockholm till en intressant och dynamisk stad för både oss som bor här, och de många som besöker vår stad. Men kommunen gör det onödigt svårt för dessa privata aktörer. Det finns många olika instanser för olika tillstånd för olika platser och aktiviteter. Stadsplaneringen ger inte utrymme nog för kulturskaparna och nöjeslivet – det som låter och ”stör” men är en förutsättning för storstadens attraktivitet. Företagsklimatet i Stockholm försämras också rent generellt (SVT). Det finns även nationella regler och svårigheter, till exempel det ofta förlöjligade men osedvanligt seglivade danstillståndet.

Från Liberalernas sida vill vi istället underlätta – i en motion föreslår vi att staden gör vad den kan med att samordna olika förvaltningar och tillstånd, informera bättre, stödja införandet av nöjeslivets egen ”nattborgmästare”, med mera. Dessutom vill vi att man uppvaktar staten om att äntligen avskaffa danstillståndet.

Kungsträdgården är ett exempel på en levande plats med både många evenemang och fasta serveringar, bland annat i glashusen som blivit mycket uppskattade.

Riddarholmen är en av de platser vi tror skulle ha stor potential, om vi bara släppte fram de fria aktörerna. Dess soliga torg och kaj vid vattnet med de historiska byggnaderna i ryggen och en slående utsikt, måste vara en av Sveriges vackraste platser. Tänk vad mer serveringar, musik, konsttillställningar, nöjesliv och annat kunde göra där! Inte minst de ljusa och ljumma delarna av året.

Naturligtvis måste man ta hänsyn till varje plats karaktär, och omgivning; det blir knappast nattklubb eller utomkonserter sena kvällar på Riddarholmskajen. Men väldigt mycket mer än i dag kunde göras och erbjudas.

Om vårt initiativ till en rolighetsstrategi har jag talat med Mitt i Stockholm: L vill ha musikfestivaler på Riddarholmen. Tidigare har vi liberaler tagit initiativ för Stockholms hotade nattliv och mer nöjen och kultur vid Stockholms vatten.

Nedan ser ni hela min och min partivän Abit Dundars aktuella motion till Stockholms kommunfullmäktige.

Rolighetsstrategi – släpp loss entreprenörerna

Stockholm är en stad rik på kultur, krogar och nöjesliv. Det gör livet rikare för stockholmare – och staden mer attraktiv för besökare. Nöjeslivet skapas av driftiga individer som enskilt eller i grupp förverkligar sina initiativ, affärsidéer och livsdrömmar – men staden ska ge goda förutsättningar. De förutsättningarna kan bli bättre.

De senaste åren har vi sett flera exempel på problem för Stockholms mat- och nöjesliv i form av krångliga regler eller politiska beslut som försämrar villkor, försvårar etablering eller rycker undan mattan för befintliga verksamheter. Medisdebaclet, som drabbade Debaser och Göta Källare, är ett exempel. De olika turerna och chockhöjda avgifterna för food trucks är ett annat. Förvirring och olika bud om taxor för evenemang höll på att bli slutet för mångåriga Enskedespelet samtidigt som hotet om omfattande rivningar, och en död hand i form av en byggarbetsplats under flera år, fortfarande svävar över Stureplan. Samtidigt hör vi i kontakter med näringsidkare om besvären med att etablera nya verksamheter och finna nya lokaler. Olika förvaltningar är ofta inblandade, det kan både vara otydligt var man ska vända sig, och ta lång tid att få besked. Att någon, som ibland händer, börjar bygga på sin tillfälliga servering innan allt är godkänt och klart är naturligtvis inte acceptabelt – regler ska följas. Men att viss frustration kan uppstå i dialogen med staden är förståelig.

Vi är övertygade om att alla stadens tjänstemän strävar efter att ge en så god service till näringsidkare, krögare, kultur- och nöjesentreprenörer som möjligt. Frågan är om direktiv, rutiner och organisation ger dem förutsättningarna att göra servicen så bra som den kunde vara. Hur samordnade är exploaterings- och trafikkontor, Stockholms Hamn och andra intressenter?

Stockholm har stor potential att bli en ännu rikare nöjes-, mat- och kulturmetropol. Vi liberaler har tidigare bl.a. föreslagit en strategi för stadens kajer och vattennära områden, för fler tillfälliga kulturevenemang och serveringar. Riddarholmen är ett exempel på en plats med enorm potential som vi gärna pekar på igen. Kungsträdgården är stadens främsta evenemangsplats och har numera en mer renodlad ansvarsfördelning med kulturförvaltningen som ansvarig. Evenemang och verksamheter skulle dock med fördel kunna spridas till fler platser, nå fler stockholmare och besökare, och kanske också minska slitage på de mest älskade centrala platserna.

Idén om en nattborgmästare för Stockholm lanserades för några år sedan och är sagd ska förverkligas i samarbete med närings- och nöjesaktörer. Det är ett bra initiativ som behöver fullföljas. Men mer behöver göras.

Som nöjes- och kulturentreprenör bör det vara självklart och enkelt vart man vänder sig, och stadens grundinställning bör vara positiv framför allt till tillfälliga arrangemang och installationer som t. ex. serveringar på fler platser i staden. Nöjes- och kulturlivet behöver få en ingång till stadens förvaltningar – en ”one stop shop” – oavsett vilken eller vilka förvaltningar som sedan behövs för olika tillstånd. Förvaltningen bör arbeta med principen att inte fälla, om förslaget inte bryter mot rådande lagar och regleringar samt att miljön lätt kan återställas i efterhand. Detta förutsätter givetvis att staden inte tummar på kraven om tillgänglighet och alltid ser till platsens fulla funktion i hänseende till kulturmiljö och andra väsentliga aspekter.

Danstillståndet är sedan många år en förlöjligad men seglivad kvarleva från en tid då regleringsglädje fick gå före såväl det rimliga som roliga i livet. Avskaffandet av danstillståndet måste snarast fullföljas. Staden bör uppvakta statsmakterna om detta.

Mot bakgrund av vad som ovan anförs yrkar vi att kommunfullmäktige beslutar:

att bifalla vad som ovan beskrivs angående en ingång för nöjes- och kulturentreprenörer, en ”one stop shop” och ger kommunstyrelsen i uppdrag att verkställa detta.

att staden ska inta en mer liberal inställning till sökande som vill använda stadens vatten och mark temporärt för nöjesändamål i enlighet med vad som anförts i motionen.

att staden ska uppvakta regering och statsmakter om avskaffande av danstillståndet.

Kommentera

Logga in med någon av dessa metoder för att publicera din kommentar:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s