Fokus på de viktiga byggfrågorna

Debattens stora frågor är inte alltid de största i verkligheten. Det visar sig tydligt när väljarna rangordnar de viktigaste Stockholmsfrågorna i valet. Skolan dominerar – och när det gäller stadsbyggnadsfrågor är det bostäder som är stockholmarnas fokus. Slussen är en marginalfråga.

STOCKHOLMARNAS VIKTIGASTE FRÅGOR. Enligt DN/Ipsos 10 september.
STOCKHOLMARNAS VIKTIGASTE FRÅGOR. Enligt DN/Ipsos 10 september. Klicka för större bild.

För den som har följt Stockholmspolitiken det senaste året verkar Slussen som en av de absolut viktigaste frågorna – i debatten i allmänhet och i stadsbyggnadsdebatten i synnerhet. Det högljudda motståndet mot ombyggnaden av en, förvisso central, trafikplats i Stockholm har dock gett en mycket skev bild av verkligheten. Inte bara så att förslaget till ombyggnad, trots alla arga angrepp, verkar vara det mest populära alternativet – även i en märkligt formulerad opinionsundersökning. Den allra största skevheten gäller stockholmarnas intresse för hela frågan. Som dagens DN/Ipsos-mätning om Stockholmsväljarnas viktigaste valfrågor visar, är Slussen en väldigt marginell fråga. Att den ens kämpar sig upp till en procent är ett bevis på debattens livlighet. (Undersökningen finns inte på webben, men se bilden ovan).

INTE PRIORITERAD. Gustaf W:son Cronquists flygfoto från 1936 visar Slussens klöverblad i dess blomningstid. Den omfattande betongkonstruktionen, byggd för vänstertrafik, har aldrig utnyttjas till sin fulla kapacitet. Bild från Stockholmskällan.
INTE PRIORITERAD. Gustaf W:son Cronquists flygfoto från 1936 visar Slussens klöverblad i dess blomningstid. Den omfattande betongkonstruktionen, byggd för vänstertrafik, har aldrig utnyttjas till sin fulla kapacitet. Bild från Stockholmskällan.

Slussen-motståndarna må vara högljudda och finnas representerade i en del tongivande kretsar med tillgång till kultur- och debattsidor. Bland stockholmarna i allmänhet är det dock en annan stadsbyggnadsfråga som dominerar: Bostäder.

Det kan verka konstigt att bara sju procent anger bostäder i undersökningen – men svaren handlar om ”vilken samhällsfråga eller politisk fråga [som] är viktigast för dig när du ska bestämma hur du ska rösta i kommunalvalet”. Då är det inte märkligt att skolan överlägset hamnar i topp, följt av sjukvården. Det är de stora och dominerande frågorna för väljarna i Stockholm och Sverige. Bostadsfrågan kommer dock markant mycket högre i Stockholm än på andra håll i landet – och det är inte konstigt.

Fler bostäder, och hur vi bygger dem, är helt avgörande för vår växande huvudstads framtid. Ska nya invånare få plats? Ska vi skapa nya, goda stadsmiljöer där vi lär av historiens goda erfarenheter och dyrköpta misstag? Det är frågor som väljarna gör helt rätt i att prioritera, och att ställa till politikerna.

[
caption id=”attachment_987″ align=”alignright” width=”300″]TÄTARE OCH GRÖNARE. Skisserat exempel. TÄTARE OCH GRÖNARE. Skisserat exempel.[/caption]

Själv vill jag se en både <a href=”

https://rasmusliberal.com/2014/03/25/bygg-en-tatare-och-gronare-stad/&#8221; target=”_blank”>tätare och grönare stad. Jag tror på att bygga ut den populära kvartersstaden, som ger plats för många bostäder och skapar folkliv med affärer, kultur- och andra verksamhetslokaler, alléer och grönskande parker. Det är enligt min mening ofta att föredra framför en stad av höghus och skyskrapor (läs gärna Madeleine Sjöstedt om bebyggelsetäthet, att bygga högt eller smart, på Stockholmsbloggen). Men då måste vi också våga bygga stad, och se vilka grönytor som kan och ska bevaras – och utvecklas – och vilka ytor som vi måste våga bebygga, om vi menar allvar med att bygga stad. Det är en prioritering som Vänsterpartiet och Miljöpartiet ofta misslyckas med. Det misslyckandet omfattar tyvärr också, åtminstone i valtider, Socialdemokraterna (läs också gärna Jesper Svensson om de rödgrönas bostadsbluff).

Folkpartiet och Alliansen vill bygga 140 000 nya bostäder de närmaste åren bara i Stockholms stad. Nästan 80 000 bostäder ska byggas i Stockholm och grannkommuner till följd av satsningen på ny tunnelbana tillsammans med regeringen.

Det handlar om att få fram mark, att förenkla regler, och att processer inte försenas eller projekt krymps p g a överklaganden och protester. Det är viktigt att dessa bostäder byggs – och att de byggs i goda stadsmiljöer. En sådan god stadsmiljö kan dock t ex behöva tåla lite mer buller, något som blir ett mindre problem med moderna fönster, god ventilation och en tystare sida – frågor tillsammans med regelförenklingar som regeringen nu driver på, även om det känns frustrerande att det inte går fortare som DN:s ledarsida beskriver.

En fråga som hamnar ännu längre när i stockholmarnas prioriteringar är Bromma flygplats. Stödet för en stängning torde vara litet. Så är det också främst en nationell fråga, för kommande regeringar. Att själva flygplatsen angår människor ute i landet mer än stockholmare vet vi om – det är på mindre orter i Sverige som man är beroende av snabba förbindelser till huvudstaden. Men stockholmarna torde heller inte lockas av fluffiga MP-löften om 50 000 nya bostäder – något som kanske kan förverkligas först inom 50 år…

Några dagar återstår till valet. Bostadsfrågan behöver lyftas, ännu mer. Delta i debatten! Sätt oss politiker på prov!

Kommentera

Logga in med någon av dessa metoder för att publicera din kommentar:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s