Trygga parker på Kungsholmen

Det lokala liberala engagemanget för Kungsholmens parker fortgår. Det går också ihop med vårt sociala liberala engagemang, om trygghet för alla i samhället. Som framgått tidigare har vi nu gjort bedömningen att det är lämpligt att helt stoppa alkoholförtäring i Kronobergsparken (se FP Kungsholmens blogg). Vi fick mothugg med oro från en boende nära Rålambshovsparken i förra numret av Vårt Kungsholmen, och svarar i det färska numret av samma tidning. Se klipp ur tidningen nedan och hela texten inklippt därunder.

Svar om trygga parker i Vårt Kungsholmen 30 mars 2013.
Svar om trygga parker i Vårt Kungsholmen 30 mars 2013.

Folkpartiet vill göra alla parker tryggare

Vi i Folkpartiet arbetar träget och sedan länge för att göra alla Kungsholmens parker bättre, trevligare och tryggare. Våra kampanjer och våra initiativ i stadsdelsnämnden de senaste åren framgår bl.a. i denna tidning och på vår blogg fpkungsholmen.wordpress.com.

Alla Kungsholmens parker och grönstråk har olika förutsättningar och möjligheter. Det ger också alkoholhanteringen lite olika förutsättningar beroende på plats. Förbud har inget som helst egenvärde. Att kunna dricka ett glas vin i en park en varm sommarkväll är ett viktigt värde för många. Vi måste möta problem pragmatiskt och göra bedömningar för varje plats och tid.

Kronobergsparken och Rålambshovsparken skiljer sig t.ex. åt i läge, storlek och karaktär. Vi har nu gjort bedömningen att det är rimligt med ett fullt alkoholförbud i Kronis. Rålis möjligheter och utmaningar ser lite annorlunda ut, den ligger t.ex. inte lika nära bostadshus. Även i Rålis arbetar vi för ökad trygghet och har föreslagit att alkoholförbudet kunde inträda tidigare om kvällarna.

Alkoholens skadeverkningar i samhället ska mötas på många sätt. Samtidigt som vi strävar efter de bästa lösningarna för olika platser behövs andra insatser för att hjälpa människor med alkoholproblem och förebygga bråk och fylleri – bra beroendevård, synliga poliser, trygga uppväxtvillkor och bra utbildnings- och jobbmöjligheter.

Charlotta Schenholm (FP)
Gruppledare Kungsholmens stadsdelsnämnd

Rasmus Jonlund (FP)
Ordförande Folkpartiet Liberalerna Kungsholmen-Essingeöarna

23 kommentarer på “Trygga parker på Kungsholmen”

 1. Som boende i närheten av Kronobergsparken, och spenderandes en hel del tid i den tycker jag absolut inte att man ska förbjuda alla alkholförtäring i Kronis. Det vore absolut tråkigt att jag ska behöva bryta mot ett förbud om jag någon gång vill ha en picknick med en öl eller ett glas vin där.

  Ett fint liberalt förslag?

  1. Alkohol i ett samhälle – inte minst i offentliga miljöer – handlar alltid om avvägningar. Så gör också liberal politik. Här har vi, efter långvariga problem som man inte kommit till bukt med, i en park som utnyttjas oerhört mycket av barn, och efter synpunkter från föräldrar och boende, landat i att ett alkoholstopp är klokast i Kronobergsparken under rådande omständigheter.

   1. Vi är där med vår två-åriga son 4-5 dagar i veckan. Vi har aldrig haft det minsta problem. Inte en enda gång. Och jag spenderade sex månaders pappaledighet nästan varje dag i parken. Det största problemet var ett träd som blåste ned över lekplatsen. Man borde kanske föbjuda träd i parken?

    Men jag förstår att du är där oftare och har större problem än vi har. Och därför vill skapa ett förbud som på ett mycket effektivt sätt kommer att stoppa de som skapar de stora problemen.

   2. Hej! Det här handlar inte om mina och andra folkpartisters personliga upplevelser av problem. Själv är jag varken där med barn eller bor precis i närheten.

   3. Den politiker som tror att det räcker med en uppsättning principer, enbart, får nog svårt att påverka samhället i den riktning man eftersträvar. Visst leds vi av våra principer och vår ideologi. Men det liberala svaret är inte alltid glasklart, eller detsamma för alla liberaler, på alla platser, vid varje tidpunkt.

 2. Som liberal är jag grovt förolämpad över att du kallar dig själv för liberal. Att vurma för förbud och kalla sig för liberal rimmar illa, ta dig själv i kragen slyngel

  1. Som liberal blir jag alltid väldigt sorgsen över andra som kallar sig liberaler, och vill göra sin tolkning av liberalismen till den allenarådande. Som inte ser komplexiteten. Jag har stött på dem och deras inställning så många gånger. Sällan leder den framåt. Ja, jag är liberal. Jag ser att det finns andra liberaler som, ofta eller då och då, kommer till andra slutsatser än jag. Det får mig inte att brännmärka dem som icke-liberaler. Men skulle jag förkasta något hos andra liberaler som icke-liberalt så är det i så fall en sådan ”monopolistisk” vet bäst-föreställning.

   Liberalism och liberal politik handlar om avvägningar. Så är det.

   1. Det där låter som alla kommunister som själva vill definiera vad som ingår i begreppet som de just tagit åt sig. Hur vore det att ta ett lexikon och slå upp ‘liberal’, och passar inte beskrivningen in på dig kan du ju alltid kalla dig något annat?

   2. Liberalism i politik är ingen ordboksdefinition. Fri, fördomsfri, förstående etc – ja, alla de etiketterna bör jag gärna. Men politik handlar om hur ideologi omsätts i verkligheten. Med åtföljande avvägningar. Var går gränsen för din frihet? När inkräktar den på någon annans? Hur ska vi hantera dessa avvägningar i ett fritt, öppet samhälle?

 3. Sällan har epitetet ”platsliberal” varit mer passande. Ett helt overkligt, och ur en liberal synvinkel, helt overkligt förslag.

 4. Sorry, men det här är inte liberalt eller liberalism över huvud taget. Förmyndarmentalitet är vad det är. Kan ni politiker snälla sluta peta i om vi dricker vin i parken eller inte?

  1. Nu är ni där igen! Bestämmer vad som är liberalt eller inte. Att se och motverka alkoholens skadeverkningar tycker jag är i högsta grad överensstämmande med liberal politik. Här handlar det inte om att dricka ett glas vin i parken, vilket inte vore ett problem om det var vad saken handlade om.

   1. Jag är trygg i min liberalism. Dina föraktfulla besserwissrande spydigheter rör mig ärligt talat inte i ryggen. Jag tänker fortsätta verka för en politik med frihet och välfärd för så många som möjligt.

 5. Tack! Jag känner mig å så mycket tryggare nu när jag vet att folkpartistiska paternalister som inte ens bor här på Koholmen vet bättre än jag själv gör och förbjuder mig att ta en bira till min picknick!

 6. Men att jag inte får dricka ett glas vin i parken, utan att bryta mot ett förbud, är ju just effekten av ert förslag.

  Så ditt förslag försöker lösa ett problem jag inte sett trots oceaner av tid spenderade där.

  Och det får effekten att jag inte kan ha min picknick i parken som jag vill med ett glas vin. Vill jag ha det så förvisas jag till Rålambhovsparken, vilket är en bra mycket mindre passande miljö för min tvååriga son.

  Sedan misstänker jag att det ”problem” du vill lösa är det fåtal personer som jag passerar på väg till jobbet varje morgon, som sitter och dricker på en bänk. Eller? Jag upplever dem ytterst harmlösa och inte det minsta hotfulla. Och ska du få dem att sluta så krävs det en hel del poliser, och ”problemet” kommer dyka upp någon annanstans.

  Ett förbud är ett kraftfullt slag i luften, som träffar en oskyldig förbipasserande….

  Oavsett om du vill kalla det liberalt eller inte.

  1. Ja, det skulle vara effekten av den lösning vi vill pröva. För att staden ska vara bra för alla måste vi se vilka lösningar som passar bäst på olika platser vid olika tidpunkter. Att alla inte kan dricka ett glas vin alltid och överallt kan då bli en konsekvens. Det kan behövas för att problem annars kan vara svåra att beivra, befogenheterna och gränsdragningarna svåra att höra rättssäkert. Att problemen bara skulle flytta runt vet vi ju inte. Ett alkoholstopp är förstås inte heller det enda man behöver göra. Som politiker måste vi ju också väga av inte bara frihet för olika intressen och människor, utan också väga samman synpunkter och upplevelser av otrygghet från olika håll. Det problem du inte upplever kan vara högst påtagligt för andra barnfamiljer, unga tjejer, äldre, kringboende… Vi behöver också lyssna på polisen och bedöma om de behöver de verktyg de efterfrågar.

   Regler för alkohol finns och behöver finnas på många håll i vårt samhälle och vår stad. Vi eftersträvar absolut inga totalförbud och säger inte att detta är den enda eller eviga lösningen. Men det är det förslag som våra företrädare i stadsdelsnämnden nu har valt att driva.

   1. Men vad är problemet du vill lösa?

    Kan du specifciera vad det är som är så illa att du känner att du vill inskränka på mina friheter och möjligheter att utnyttja parken?

    Menar du att polisen har uttryckt att de inte har nog med verktyg att hantera störiga personer som dricker alkohol i parken? Något som inte faller innanför mer generella lagar och förordningar mot allt från störande av ordning etc?

 7. Hej, Rasmus! Jag vill gärna att du utvecklar hur du har kommit fram till att det bör införas ett alkoholförbud i Kronobergsparken. Är det några särskilda händelser som ligger till grund för förslaget?

  1. Se gärna mina övriga kommentarer här; ett problem som upplevs av många, där ordningsmakten inte upplever att de har tillräckliga verktyg. Varje plats och tid behöver sina lösningar.

 8. Hej
  Många av de omkring boende runt Kronobergsparken har klagat på olika sätt bl a genom ett tiotal skrivelser till stadsdelsnämnden, besök på stadelsnämndens möten där man framfört sina synpunkter och sin oro. Fp har lyssnat och också besökt parken för att bilda sig en egen uppfattning. När det gäller parker man kan besöka för att dricka alkohol finns det flera platser på Kungsholmen, t ex Rålis, Smedsuddsbadet, Fredhällsklipporna, så möjligheten att dricka vin på en picknick i Kungsholmens parker finns kvar i allra högsta grad.

Kommentarer är stängda.