Stolt över Sverige

Sverige tar emot flest flyktingar från inbördeskrigets Syrien. Nu utökas stödet till syrier på flykt – och samtidigt gör vi det möjligt för ännu fler barn att få en fristad från krigets helvete. Det är något att vara stolt över.

Från Azaz i Syrien efter flygbombardemang i augusti 2012. Bild från Scott Bobb, Voice of America via Wikimedia.
Från Azaz i Syrien efter flygbombardemang i augusti 2012. Bild från Scott Bobb, Voice of America via Wikimedia.

När fredskonferensen för Syrien öppnar i schweiziska Montreux är förhoppningarna lågt ställda. Oppositionens splittring, Irans och Hizbollahs inblandning, jihadisternas och al-Qaidas starkare ställning bland rebellerna, och lagom till konferensen förnyade exempel på Assad-regimens brutalitet i krigföring och ren tortyr (SvD); de pessimistiska analytikerna har inte svårt att finna skäl för sin inställning. (Inte heller FN:s vice generalsekreterare Jan Eliasson är särskilt hoppfull, i SvD).

Miljoner syrier är på flykt i Syrien, hundratusentals i vart och ett av grannländerna. Några lyckas ta sig till Europa, trots att det i praktiken inte finns några lagliga möjligheter till det. Och överlägset flest kommer till slut hit till Sverige – över en tredjedel som får skydd, drygt 14.000, mot knappt 11.000 i det näst största mottagarlandet, tio gånger större Tyskland (DN).

En förklaring är förstås att Sverige sedan i fjol har en unikt generös inställning i att ge skydd åt alla flyktingar från Syrien som kommer hit. Det är rätt inställning. Vi måste hjälpa människorna på plats i Syrien och dess grannländer, och det gör vi också med bistånd. Inför 2014 har mer stöd utlovats (Bildt & Engström på SvD Brännpunkt).

Men vi måste också hjälpa människor som lyckas ta sig från krigets helvete, hit till Sverige. Och nu gör vi det ännu lättare för barn på flykt att få stanna. Den tidigare aviserade lättnaden från ”synnerliga” till ”särskilda” skäl konkretiseras nu av regeringen och Miljöpartiet (SvD). Det gäller alla barn på flykt, men det berör i nuläget inte minst syriska barn och unga.

800px-Flag_of_SwedenSedan 2010 har Sverige gjort motsatsen till det många kanske hade väntat sig, efter ett invandringsfientligt partis inträde i riksdagen, och jämfört med många andra länder: Invandringspolitiken har blivit mer generös, både för flyktingar och arbetskraftsinvandrare. Nu fortsätter regeringen, med Folkpartiet och övriga Alliansen, tillsammans med Miljöpartiet på den inslagna vägen. Det får gärna bli en valfråga (Göran Eriksson analyserar i SvD).

Övriga Europa och andra delar av den, trots krisen, rikare världen borde göra mer. EU:s nya gemensamma flyktingpolitik som kommissionär Cecilia Malmström har drivit igenom kan förhoppningsvis innebära en positiv skillnad. Men Sverige ska fortsätta vara en fristad för människor på flykt undan krig och andra helveten på jorden. Vi kan inte hjälpa alla men vi kan hjälpa några.

Att hjälpa, att ge skydd, att dela med oss av vår rikedom och ge en fristad: det är svenskt för mig, och de flesta svenskar. Det är så långt från Sverigedemokraternas bild man jan komma. Det är vårt stolta Sverige.

32 kommentarer på “Stolt över Sverige”

 1. Din inställning till hjälp åt alla hörn påminner om gubbars tro på att hjälp till unga damer i Thailand är kärlek ock godhet,du blir lurad!Traumatiserade flyktingar kommer att vara bofasta på sjukhusen,svenska cancer drabbade får själv betala sin sjukvård.

 2. Har du följt SVTs granskning om den totalkollapsade svenska sjukvården? Hur tänker du att det blir bättre för barnen som kostar 700 00:-per år, i förhållande till avsaknaden av pengar och personal på alla svenska sjukhus?

  1. Den svenska sjukvården är väldigt bra och framstående, och inte alls ”totalkollapsad”. Det är inte en bild som jag överhuvudtaget delar. Vi lägger större resurser än någonsin på vården, antalet anställda läkare och sjuksköterskor ökar, fler patienter får mer och bättre hjälp med t.ex. nya smartare metoder och bättre läkemedel. Sedan finns en del att utveckla och förbättra, självklart. Mindre pappersarbete, bättre fungerande IT-system, ännu fler specialistsjuksköterskor, rätt arbetsfördelning mellan yrkeskategorier…

 3. Skulle inte du kunna vara snäll och ringa till de svenska granskande medierna och dela med dig av din glada och oproblematiska specialexpertis, som de gemensamt saknar insikt om. Förresten ring till min sonhustru som jobbar son sjuksköterska också. Hon går på knäna och gråter sig till sömns varje kväll på grund av alla indragningar och avsaknaden av pengar. Hon behöver få höra hur fint, vackert och fantastiskt allting är. Egentligen.

  1. Känner bäst situationen i Stockholm. Här är det tufft på sina håll, inte minst pga svårigheter att rekrytera tillräckligt många sjuksköterskor, men vården har 2014 drygt 50 miljarder att använda, 40 procent eller 15 miljarder mer än 2006. Investeringarna i nya och ombyggda sjukhuslokaler är 42 miljarder de senaste och närmaste åren. Totalt blir det till slut 850 nya vårdplatser, många i enkelrum vilket är bra för patienternas säkerhet och integritet och personalens arbetsmiljö. Flest nya vårdplatser blir det i dem specialiserade äldresjukvården, geriatriken. Psykiatrin har fått fler vårdplatser, mer specialiserade verksamheter och en ökad budget från ca 4 till 5,2 miljarder. Landstinget har ca 400 fler läkare och lika många sjuksköterskor fler anställda över ett par år, vidareutbildar nu 100 specialistsjuksköterskor på ett år och satsar på lönerna för barnmorskor och specialistsjuksköterskor.

   1. Intressanta och vackra siffror. Som rimmar otroligt illa med den verklighet vi lever i. I dec gick min gynekolog i pension, nån ny? Kliniken i Täby svarar att de hoppas – men det finns inga. Min mamma tjatade i fyra månader på att få hjälp med en avsliten menisk som smärtade henne olidligt. Till sist fick hon (81 år) på nåder en magnetröntgen. När hon slutligen fick utlåtandet i veckan före jul som hon trodde -äntligen- skulle ge henne hjälp så att hon skulle kunna gå på sina älskade ben – som tog henne med på så mycket roligt -igen -, löd brevet (i Skåne som ställt in alla operationer utom de absolut livsnödvändiga): -”Vi har funnit en skada på din menisk. God Jul och gott nytt år.”

   2. Hej! Det råder vårdval för gynekologi och ska inte vara några problem att finna en ny gynekolog när din gamla har gått i pension. Här står mer att läsa: http://www.1177.se/Stockholm/Regler-och-rattigheter/Valj-gynekologimottagning/ – och här om väntetider till gynekologi: http://www.1177.se/Stockholm/Hitta-vard/hv-jamfor-vantetider/

    Det som har hänt din mamma kan jag bara beklaga, utifrån det du beskriver. Det låter verkligen som något hon och ni borde ta upp med patientnämnd och de förtroendevalda i Region Skåne. Alla ska behandlas lika i vården, man ska inte få sämre vård för att man är äldre.

   3. Synd att hon dog den 30 december av smärta och hopplös förtvivlan. Eller skönt, om man ser det från hysteri-liberal synpunkt, ut med en gammal sjuk en – in med en eller ett par syrier till.

   4. Beklagar verkligen förlusten och din sorg. Men den motsättning du målar upp blir inte sannare för det. Vi har resurser för att ta hand om en del av alla de människor som måste fly från krigets helvete.

 4. Tänk att det fanns en tid (längesen) då (fp) fick min röst i riksdagsvalet…
  Det kommer aldrig att upprepas. Garanterat!
  Ditt bullshit om svenska sjukvården får helt stå för dig.
  Jag har just blivit utkastad från cancervården, av ekonomiska skäl…

  (PS: ”Kungsholmsliberal kulturvän” = Jag har ingen aning om Verkligheten…)

  1. Det du säger om upplevelser av cancervården låter ju inte bra. Jag påstår inte att det inte ibland sker misstag; hoppas du har kontaktat patientnämnden och dina politiker i ditt landsting. Alla i behov av vård ska få den bästa möjliga, inte minst om det handlar om cancer.

 5. Hur går dina überliberala ståndpunkter ihop med Folkpartiets återkommande ”fiskande i grumliga vatten” inför varje val. Det måste därför rimligtvis innebära att Folkpartiet, åtminstone på partiledningsnivå, känner med sig att man ingalunda företräder folket och därmed per definition inte är ett demokratiskt parti?

  1. Här fiskas inte i några grumliga vatten. Jag har inte alltid delat alla mina partiföreträdares alla ståndpunkter, men jag vet att vi folkpartister drivs av en omsorg om människors bästa, och om ökad frihet och ökade möjligheter att bestämma över sitt liv. T ex genom förutsättningar för arbete, förväntan på nya invånare att lära sig svenska, osv.

 6. @Rasmusliberal
  Har du något emot att det du skriver här får en vidare spridning i sociala medier? Då utan kommentarer eftersom de talar för sig självt så att säga.

  1. Ni kan naturligtvis alltid utan svårighet hitta exempel på människor som far illa och som behandlas, eller upplever sig behandlas, illa. Det är naturligtvis aldrig bra. Men att som du gör tala om en totalkollapsad sjukvård tror jag varken patienterna, de som arbetar i vården eller svenskarna i stort håller med om. Och de systemfel och enskilda missförhållanden som finns blir knappast bättre av att vi stänger gränserna, skickar ut barn och ungdomar som flytt hit och gör Sverige till ett mer slutet land.

 7. ”Att tala om en totalkollapsad sjukvård tror jag varken patienterna, de som arbetar i vården eller svenskarna i stort håller med om”. ”
  Tror?” Länk på det?

  ”De systemfel och enskilda missförhållanden som finns blir knappast bättre av att vi stänger gränserna, skickar ut barn och ungdomar som flytt hit och gör Sverige till ett mer slutet land.”

  Systemfel och enstaka missförhållanden? Var det inte du som var så stolt över Sverige? Inga missförhållanden så långt ögat kan se. Vem har talat om stängda gränser? Vem har talat om att ”skicka ut barn och ungdomar”? Vem har talat om att göra Sverige till ”ett slutet land”?

  Allt jag begär är att du ska öppna dig för den sanna bilden av Sverige och svensk sjukvård, äldrevård och skola m.m, m.m – det är sannerligen inte ärligt att publicera en nordkoreansk bild av landets tillstånd.

 8. Skicka dina glada nyheter till Göran Hägglund han kunde ha behövt din happy statistik vid SVTs chat häromkvällen., när han vitnade och satt svarslös mot svenska folkets vrede.

 9. Den upplevda motsättningen är i högsta grad sann för den som upplever den. Det är denna grupp som kommer att avgöra valet i år.

  1. Men – på vilket sätt menar du att det finns ett samband mellan att Sverige tar emot flyktingar, och med ev. enskilda tillkortakommanden i vården?
   Vill du att vi helt ska sluta ta emot flyktingar?

   1. Vi kan ju börja med att ”ta emot flyktingar” och BARA flyktingar.
    Idag är enl FN 95% av de som kommer til Sverige jag-vill-få-det-bättre-och-jobba-mindre-personer..
    Elller uttryckt på annat sätt, 5% är RIKTIGA flyktingar en l FNs flyktingkonvention.
    Förresten, en fråga, vad kan en analfabetisk somalier tillföra Sverige? Lämpligt jobb?
    De var ju innan syrierna fick fripass till Sverige den största gruppen..

   2. Hej, just syriernas skyddsskäl är väl ganska självklara. Och som du förstår menar jag att Sverige bör ta emot fler än de som gör nytta för Sverige. Därmed inte sagt att inte Sverige också i långa loppet vinner på vara ett öppet land för invandring. Arbetskraftsinvandringen är viktig!

 10. Det svaret gav nog 10poäng i PK-himlen (-helvetet?)
  Vi har 450000 arbetslösa, svensktalande och kulturnära (dvs förstår hur man bär sig åt i Sverige) och du yrar om ”arbetskraftsinvandring”?
  Vi som för 20 år sen hade 4 (fyra) sk utsatta områden med mer än 50% arbetslöshet, nu har vi 156 st!
  Ändå är den siffran från 2006.
  Du har fortfarande inte svarat på min fråga.Vilken arb givare anst en analfabet?

  1. Det hedersbetyget tackar jag för. När det gäller sysselsättning och arbetslöshet är det ju så att vi har många fler som arbetar nu än 2006. De flesta av de jobben har faktiskt fyllts av människor med utländsk bakgrund. Tyvärr är det ju så att vi har arbetslöshet och samtidigt arbetskraftsbrist för vissa arbetsgivare, i vissa sektorer och på vissa orter. Kan man då finna den arbetskraft man behöver utomlands, och de människorna kan komma hit, försörja sig, utföra arbetsuppgifter som behövs, betala skatt och bidra till samhället, så det jag bara fördelar. Det torde också förbättra integrationen och minska utanförskapet på samhällsnivå. På samma sätt borde det bli enklare för utländska studenter att stanna i och söka jobb i Sverige.

   Sedan måste vi arbeta betydligt bättre med det som kallas ”matchning” på arbetsmarknaden. Utbildningar, omskolning, komplettering och fortbildning; yrkesprogram, lärlingsutbildning och färre gymnasieavhopp… Det handlar också om nyanländas behov av utbildning och stöd, på rätt nivå, om insatser för personer som har levt här längre, och om åtgärder för infödda svenskar som kanske aldrig har kommit in på arbetsmarknaden. Vi har utanförskapsområden i storstäderna, men också mindre orter runtom i Sverige med stora utmaningar.

   För att åter svara på din fråga: vi ska både ha generös och klok flykting- och arbetskraftsinvandring. Så frågan är helt enkelt inte alltid vem som kan bidra eller hur. Däremot är jag övertygad om att varje person – säkert någon sådan resursstark att hen lyckas ta sig ända hit till Sverige – kan bidra, med rätt förutsättningar.

   1. Hade inte tänkt spilla tid på att svara en PK-robot med sannolik noll erfarenhet av arbete och arbetsmarknad.
    Din ”matchning som ska förbättras” är ju rent nys!
    Frågar, IGEN, vilken arbetsgivare anställer en analfabet? Är de ens anställningsbara till någonting?
    Pratade idag öga mot öga med en som flyttat hit från Borlänge, du vet staden där 59% av de mottagna sk ”flyktingarna” är analfabeter..
    Frågade honom hur det gått med dessa. Han storskrattade och frågade om det räckte som svar!

   2. Du verkar ha föga hopp om människors förmåga att växa och utvecklas. Och om du inte har förstått det så menar jag att vi oavsett vilken nytta det kan göra kortsiktigt, har ett ansvar för människor med skyddsskäl. Men med så skild människosyn behöver du nog inte läggs mer tid här, nej.

Kommentera

Logga in med någon av dessa metoder för att publicera din kommentar:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s