Mer bibliotek och fri entré på Kulturhuset i ansvarsfull plan för 2010

Stockholms stads ekonomi står stark när det blåser snåla ekonomiska vindar, och det ger trygghet för stockholmarna och framför allt dem som bäst behöver välfärdens tjänster. Stadens verksamheter fortsätter att fungera och förändras för allas vår skull: Skola, äldreomsorg, renhållning… och kultur.

I nästa vecka tar vi i kulturnämnden verksamhetsplanen för 2010. Den innebär totalt sett nära 900 miljoner kronor för kulturen i Stockholm, varav drygt 790 miljoner kommer från oss som skattebetalare, och drygt 100 miljoner är intäkter – från oss som besöker de verksamheter som fortfarande är entrébelagda eller handlar i museibutikerna, från föräldrarna till barn i Kulturskolan, från en och annan som inte lämnar tillbaka sin biblioteksbok i tid… Men den absoluta merparten är alltså skattefinansierad.

Det innebär dock inte att kulturen i Stockholm lever på skattepengar allena – långt därifrån. Alla de fria kulturaktörer som får stöd från staden har också andra intäkter, och många lever helt utan stöd. Fast flera av dem säkert skulle kvalificera sig.

Kulturstödet har tyvärr haft en tendens att stelna i sina former med en inlåsningseffekt. Det är svårt att bereda plats för nya verksamheter, och de som en gång fått stöd fortsätter ofta att få det. Därför har vi i Folkpartiet och Alliansen strävat efter att förnya kulturstödet. Nya s.k. växtpengar har tillförts, dels för en bonus till de stödmottagare som har hög andel egna intäkter (vilket ska premieras), eller når många barn och unga; dels till en fond för innovativ, nyskapande kultur eftersom vi vill göra plats för det nya och vågade.

I verksamhetsstödet, som också beslutas nästa vecka, görs nu dessutom plats för 12 nya mottagare genom omfördelning inom de befintliga ramarna. Vi bereder samtidigt marken för en satsning på projektstöd där nya aktörer lättare kan få in en fot.

Vår fortsatta satsning på stadens bibliotek är något vi kan vara stolta över med rätta. Planen ”Bibliotek i rörelse” för att förändra och anpassa biblioteksstrukturen till dagens och framtidens Stockholm, omfattar ännu större resurser under 2010. De kan användas till flyttade, upprustade, bättre utrustade eller rentav nya bibliotek för stockholmarna.

Alla Kulturhusets utställningar blir i framtiden entréfria, kanske inte en av de största (1 mkr) men likväl en angelägen satsning. Stockholmarnas hus mitt i city, ett av Sveriges största besöksmål, ska vara tillgängligt för alla.

För en annan av våra stora verksamheter, Kulturskolan, får något minskad budget 2010. De senaste åren har ett viktigt förändringsarbete påbörjat som ska ge en ännu bättre fungerande och mer välorganiserad Kulturskola, där de pengar vi satsar kommer ännu fler barn till del i form av instrumentundervisning, dans- och teaterklasser. Under en rad år ökade Kulturskolans budget mycket kraftigt utan att det blev plats för särskilt många fler elever i undervisningen.

För mig som också sitter i konstrådet och värnar den konstnärliga utsmyckningen som bidrar till att göra stan vacker, och innebär en stadig möjlighet till ny konst i det offentliga rummet, är det glädjande att enprocentregeln är så tydligt manifesterad även i årets verksamhetsplan. Det innebär att 1% av budgeten när staden bygger nytt, om eller till i hus, gator och parker ska gå till konst.

En glädjande markering är också det tydligt uttalade stödet för Stockholms ångbåtar, de vita fartyg som utgör en levande del av stadens historia – och en länk till framtida förhoppningar om förnyad kollektivtrafik på vatten.

Intressant om , , , , , , , , , , , , , , ,

Kommentera

Logga in med någon av dessa metoder för att publicera din kommentar:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s