100-årig demokrati är värd ett museum – för framtiden

När den svenska demokratin fyller 100 år är det hög tid att skapa ett modernt demokratimuseum. Digitalt bör det kunna starta redan i år. Det fysiska museet bör invigas till märkesåret 2021. Liberalerna agerar både i Stockholms stad och i riksdagen. Demokratin måste vinnas på nytt i varje generation.

Demokratijubileerna står nu tätt; i år är det 100 år sedan den liberale statsministern Nils Edén kunde lägga fram förslaget om allmän (dvs även kvinnlig) rösträtt. 2021 är det hundra år sedan det första valet med allmän rösträtt för båda könen. Samtidigt möter demokratin nya utmaningar – och möjligheter – i tider av digitalisering, minskat deltagande, ökat politikerförakt och filterbubblor. Att stänga in sig i sin egen ”bubbla” med likasinnade där de egna åsikterna och världsbilden hela tiden bekräftas har människor gjort i alla tider, men dessa bubblor får andra dimensioner när flödena av nyheter, kommentarer och fakta – falskt, sant, och i gråzonen – blir allt snabbare och allt större. I vår omvärld utmanas demokratin och rättsstaten i flera länder, också i vår närhet, i vår egen europeiska union.

Ett demokratimuseum i Stockholm ska vara ett forum för historien och framtiden. Historien kan också bidra till att visa på demokratins värde – och skörhet. Framsteg som har vunnits kan inte tas för givna, demokratin måste vinnas på nytt i varje generation. Det bör vara ett nationellt museum, med internationella utblickar, men staden bör medverka och hjälpa till. Från Liberalernas sida föreslår vi att det ska inrymmas i Börshuset.

Lika viktigt som det fysiska museet blir det digitala. I det digitala demokratimuseet kan alla vara delaktiga, även om och när man inte kan besöka Börshuset. skolklasser kan både förbereda sina besök och fortsätta det efter att man varit i Stockholm. Digitalt bör ett embryo kunna starta redan innan det fysiska museet kan öppna.

Det digitala Demokratimuseet kan bli en viktig del av museiutvecklingen i Sverige.

Ett beslut i år kan bli ett fint sätt uppmärksamma och hedra riksdagens avgörande beslut för hundra år sedan. Sedan bör museet öppna till 2021 – och då Börshuset sannolikt då ännu inte är tillgängligt bör staden kunna tillhandahålla tillfälliga lokaler.

Vi motionerade om Demokratimuseet redan i fjol, en motion som ännu inte besvarats. Förslaget om Demokratimuseum har lyfts även av Jan Björklund tillsammans med andra liberaler i riksdagen. För att frågan ska röra sig framåt lägger vi liberaler i kulturnämnden nu en ny motion (se nedan). Det är redan 2018!

 

Förbered för Demokratimuseum i Börshuset

I år, 2018, är det hundra år sedan de viktiga besluten om demokrati och allmän rösträtt fattades i den svenska riksdagen i Stockholm. Tre år senare, 2021, kommer vi fira hundraårsminnet av de första riksdagsvalen då även kvinnor fick rösta. Detta fleråriga demokratijubileum behöver uppmärksammas på flera sätt. Vi liberaler föreslår inrättandet av ett demokratimuseum, ett forum för den svenska demokratins historia som också uppmärksammar och diskuterar nutida utmaningar och framtida utveckling.

Demokratin kan inte tas för given. Den måste vinnas på nytt, i generation efter generation. Där kan ett demokratimuseum fylla en viktig roll, så som vi beskrivit i en tidigare motion. Ett sådant demokratimuseum bör givetvis ha sin plats i huvudstaden, där mycket av den demokratiska kampen tog plats inklusive dess slutfas med de viktiga händelserna och besluten, från parlamentarismens genombrott 1917 över rösträttsbesluten 1918 till den första riksdagen vald med allmän rösträtt samlades 1921.

Stockholms stad bör medverka till tillkomsten av Demokratimuseum, och har en roll såväl som initiativtagare som planeringsansvarig och fastighetsägare.

I Liberalernas budgetmotion föreslås 5 miljoner kronor avsättas på Kulturnämnden för initiativet om Demokratimuseum.  Vi föreslår också att Börshuset är en lämplig plats, i de lokaler som Nobelmuseet väntas lämna. Temporära lokaler kan behövas innan en inflytt blir möjlig. Demokratimuseum bör i någon form kunna starta sin verksamhet senast till märkesåret 2021.

Vi föreslår därför kommunfullmäktige besluta
att                 uppdra åt kulturnämnden att omdisponera 5 miljoner kronor för att medverka till tillkomsten av Demokratimuseum i Stockholm;
att                 uppdra åt kommunstyrelse och berörda nämnder att förbereda Börshuset som placering av Demokratimuseum;
att                 uppdra åt kommunstyrelse och berörda nämnder att undersöka temporära lokaler för Demokratimuseum.

Kommentera

Logga in med någon av dessa metoder för att publicera din kommentar:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s